Barvy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Zippe Stanislav, doc.
dc.contributor.author Martišová, Eva
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 56638 Rozkovec Jiří, Mgr.
dc.contributor.other Konzultant2 : 55915 Martinková Lenka, Ing.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-06-11
dc.date.available 2018-06-11
dc.date.submitted 2017-10-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26271
dc.description.abstract Webová aplikace inspirovaná výtvarnými díly Gerharda Richtera (série Colour Charts). Práce se zabývá spojením náhody, barevnosti a geometrického rastru. Jejím záměrem je zkoumat vztahy a chování barev v režimu pseudonáhodného generování. cs
dc.description.abstract Web application inspired by the works of art of Gerhard Richter (Colour Charts series). The work deals with the combination of chance, colours and geometric grid. Its intention is to research the relations and behaviour of colours in pseudo-random generation. en
dc.format 57 s. (11 392 znaků)
dc.format.extent Ilustrace DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject web cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject Gerhard cs
dc.subject Richter cs
dc.subject barva cs
dc.subject web en
dc.subject application en
dc.subject Gerhard en
dc.subject Richter en
dc.subject colour en
dc.title Barvy cs
dc.title Colours en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 1.6.2018 11:32
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2018-05-31
dc.date.committed 2018-05-25
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KVU
local.identifier.stag 37193
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8206
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account