Diverzita vývoje obrazu a pohybu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Srp Karel, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Zippe Stanislav, doc.
dc.contributor.author Dostálek, Lukáš
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55408 Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66432 Kopáček Pavel
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-06-11
dc.date.available 2018-06-11
dc.date.submitted 2018-02-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26259
dc.description.abstract Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních elektronických objektů a generovaného obrazu v reálném čase. Inspirovaný současným trendem 3D tiskáren, CNC plotterů a tvorbou domácích robotů. Inspirací se mi stal nejen současný umělec Dmitry Morozov, David Bowen ale také Petr Vogel, Zdeněk Pešánek, Jean Tinguely a Frieder Nake. cs
dc.description.abstract Computer-controlled objects, my own hardware and code programmed in Arduino. Data collection by using electronic components. Processing and transformation of information by using algorithms in a robotic autonomous unit. The work is a series of functional electronic objects and generated image (image in real time). Inspired by the current trend of 3D printers, CNC plotters, and the creation of DIY robots. I was inspired not only by contemporary artist Dmitry Morozov, David Bowen but also by Petr Vogel, Zdeněk Pešánek, Jean Tinguely and Frieder Nake. en
dc.format 100 s.(45 000 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy ROM 1 ROM 1 DVD disk
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Konstrukce cs
dc.subject obraz cs
dc.subject počítač cs
dc.subject programování cs
dc.subject prostor cs
dc.subject plotter cs
dc.subject robotika cs
dc.subject umění cs
dc.subject senzory cs
dc.subject data cs
dc.subject Construction en
dc.subject image en
dc.subject computer en
dc.subject programming en
dc.subject space en
dc.subject plotter en
dc.subject robotics en
dc.subject art en
dc.subject sensors en
dc.subject data en
dc.title Diverzita vývoje obrazu a pohybu cs
dc.title Diversity of image and motion development en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 1.6.2018 11:31
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2018-05-31
dc.date.committed 2018-05-25
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KVU
local.identifier.stag 37892
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8206
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account