Diverzita vývoje obrazu a pohybu

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor Srp Karel, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Zippe Stanislav, doc.
dc.contributor.author Dostálek, Lukáš
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55408 Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66432 Kopáček Pavel
dc.date.accessioned 2018-06-11T08:55:04Z
dc.date.available 2018-06-11T08:55:04Z
dc.date.submitted 19.2.2018
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26259
dc.description.abstract Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních elektronických objektů a generovaného obrazu v reálném čase. Inspirovaný současným trendem 3D tiskáren, CNC plotterů a tvorbou domácích robotů. Inspirací se mi stal nejen současný umělec Dmitry Morozov, David Bowen ale také Petr Vogel, Zdeněk Pešánek, Jean Tinguely a Frieder Nake. cs
dc.description.abstract Computer-controlled objects, my own hardware and code programmed in Arduino. Data collection by using electronic components. Processing and transformation of information by using algorithms in a robotic autonomous unit. The work is a series of functional electronic objects and generated image (image in real time). Inspired by the current trend of 3D printers, CNC plotters, and the creation of DIY robots. I was inspired not only by contemporary artist Dmitry Morozov, David Bowen but also by Petr Vogel, Zdeněk Pešánek, Jean Tinguely and Frieder Nake. en
dc.format 100 s.(45 000 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Plany, Mapy ROM 1 ROM 1 DVD disk
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.stag Konstrukce cs
dc.subject.stag obraz cs
dc.subject.stag počítač cs
dc.subject.stag programování cs
dc.subject.stag prostor cs
dc.subject.stag plotter cs
dc.subject.stag robotika cs
dc.subject.stag umění cs
dc.subject.stag senzory cs
dc.subject.stag data cs
dc.subject.stag Construction en
dc.subject.stag image en
dc.subject.stag computer en
dc.subject.stag programming en
dc.subject.stag space en
dc.subject.stag plotter en
dc.subject.stag robotics en
dc.subject.stag art en
dc.subject.stag sensors en
dc.subject.stag data en
dc.title Diverzita vývoje obrazu a pohybu cs
dc.title Diversity of image and motion development en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 1.6.2018 11:31
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 31.5.2018
dc.date.committed 25.5.2018
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KVU
local.identifier.stag 37892
local.degree.programme Výtvarná umění
local.degree.discipline DM
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8206
local.note.administrators automat


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam