Vliv tradičních východních filosofií na hudebně-dramatický žánr pekingské opery

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D.
dc.contributor.author Součková, Karolína
dc.contributor.other Skolitel : 55405 Nová Iva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54885 Novák Josef, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63817 Eng Lukas, prof. Dr.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-04-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25784
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou vlivu tradičních východních filosofických či náboženských proudů na hudebně-dramatický žánr pekingské opery. Uvedení do tématu před­stavuje přiblížení vzniku a vývoje žánru a jeho zasazení do kulturního rámce. V následujících oddílech je zpracována základní terminologie tradičních filosofických systémů, které se uplat­ňují v rámci pekingského hudebního dramatu zejména konfucianismu, taoismu, v menší míře importovaného buddhismu. Další část se věnuje detailnímu propojení filosofie s uměním pekingské opery, přičemž jako měřítko pro lepší srozumitelnost je zde využíván příměr k ev­ropským hudebně-divadelním formám např. wagnerovské opeře či komedii dell'arte. cs
dc.description.abstract The main focus of this work is on the influence of the traditional east philosophies on specific musical drama of Beijing opera. At the beginning the work describes the forming and development of chinese opera and its position in traditional culture. Other parts aim on the basic terminology of these traditional philosophies, which have influenced forming of the chinese musical drama confucianism, taoism and buddhism as well, although it has been imported. The next part is focused on joining of the philosophy and Beijing opera. The comparison to the europian musical drama such as Wagner's opera and commedia dell'arte is used for better understanding. en
dc.format 87
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HRDLIČKOVÁ, Věna. Moudrost staré Číny. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 151 s. ISBN 80-717-8651-9.
dc.relation.isbasedon CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. 1. vyd. Praha: DrahmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-866-8552-7.
dc.relation.isbasedon KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 292 s. ISBN 80-703-8233-3.
dc.relation.isbasedon KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie. Pohled z dějin. 1. vyd. Lásenice: Maxima, 2005. 373 s. ISBN 80-901-3338-X.
dc.relation.isbasedon MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. 1. vyd. Překlad Miroslav Srnka. Praha: Lidové noviny, 2000. 611 s. ISBN 80-710-6238-3.
dc.relation.isbasedon OLING, Bert a WALLISCH, Heinz. Encyklopedie hudebních nástrojů. 1. vyd. Překlad Jiřina Holeňová. Čestlice: Rebo, 2004. 256 s. ISBN 80-723-4289-4.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Antiiluzívnost cs
dc.subject stylizace cs
dc.subject konfucianismus cs
dc.subject taoismus cs
dc.subject buddhismus cs
dc.subject žen cs
dc.subject čchi cs
dc.subject siao cs
dc.subject Antiilusivity en
dc.subject stylisation en
dc.subject confucianism en
dc.subject taoism en
dc.subject buddhism en
dc.subject rén en
dc.subject qi en
dc.subject siao en
dc.title Vliv tradičních východních filosofií na hudebně-dramatický žánr pekingské opery cs
dc.title Influence of the Traditional East Philosophies on Musical Drama of Beijing Opera en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-09-01
dc.date.committed 2015-04-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 389/15 Pb
local.identifier.stag 30246
local.degree.programme Filozofie
local.degree.discipline FHV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6101
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06486844
dc.subject.verbis orientální filozofie cs
dc.subject.verbis opera cs
dc.subject.verbis opera en
dc.subject.verbis Oriental philosophy en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:08:42 cs
local.verbis.studijniprogram KFL Filozofie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account