Z pohádky do pohádky, kolekce šperků a doplňků

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Šikolová Ludmila, doc. M.A.
dc.contributor.author Žáčková, Kateřina
dc.contributor.other Skolitel : 55405 Nová Iva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 60530 Černá Jana, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63938 Kučera Petr
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2013-10-07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25767
dc.description.abstract Bakalářská práce se v teoretické části zabývá průzkumem sedmi světových oblastí kulturních vlivů, jejich historickým vývojem a vývojem užitého umění v kontrastu s pohádkovými sbírkami. V části praktické vzniká set sedmi šperků, inspirovaný sbírkami z různých částí světa. Práce má být subjektivním přenesení kultury vycházející z námětů jednotlivých pohádek do současného šperku za použití klasických zlatnických technik.Inspiraci jsem hledala v sedmi pohádkových sbírkách, které kopírovaly geografické celky Evropu, Afriku, Blízký a Střední východ, Austrálii a Oceánii, Japonsko, Severní Ameriku a Latinskou Ameriku včetně Karibské oblasti. cs
dc.description.abstract The theoretical part of the thesis is interested in seven parts of the world divided by culture influences. History, arts and crafts of each of the regions are compared with fairy tales and legends. The practical part supposed to be a set of contemporary jewels influenced by subjective effect based on the books of fairy tales.I found the inspiration in seven books of fairy tales which copied world regionsof Europe, Africa, the Middle East, Japan, Australia, Oceania, North America and Latin America including the Caribbean. en
dc.format 107 s. (134 858 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Portrety 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon Pijoan,J.: Dějiny umění, Euromedia Group, 2002, ISBN: 80-242-0720-6vsp*0,2cm* Hulpach,V.: Pohádky tisíce a jedné noci, Rebo Productions, 2011, ISBN: 978-80-255-0516-08vsp*0,2cm* Chatelet,A., Groslier,B.P.: Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění, Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004, ISBN: 80-718-1936-0
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Pohádka cs
dc.subject Evropa cs
dc.subject Afrika cs
dc.subject Blízký východ cs
dc.subject Střední východ cs
dc.subject Japonsko cs
dc.subject Austrálie cs
dc.subject Oceánie cs
dc.subject Severní Amerika cs
dc.subject Latinská Amerika cs
dc.subject stříbro cs
dc.subject Fairy tales en
dc.subject Europe en
dc.subject Africa en
dc.subject the Middle East en
dc.subject Japan en
dc.subject Australia en
dc.subject Ocenia en
dc.subject North America en
dc.subject Latin Amerika en
dc.subject silver en
dc.title Z pohádky do pohádky, kolekce šperků a doplňků cs
dc.title Inspirated by Fairy tales, a Collection of Jewels and Accessories en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-06-02
dc.date.committed 2015-05-14
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KDE
local.identifier.stag 30331
local.degree.programme Textil
local.degree.discipline DN
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3107
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 484756
dc.subject.verbis design cs
dc.subject.verbis šperky cs
dc.subject.verbis lidová slovesnost cs
dc.subject.verbis design en
dc.subject.verbis jewellery en
dc.subject.verbis folk literature en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:16:15 cs
local.verbis.studijniprogram KDE Textil/Textilní a oděvní návrhářství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account