Historie železniční tratě na úseku Svor - Cvikov - Jablonné v Podještědí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Borovcová Alena, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Šenberger Tomáš, Ing. arch.
dc.contributor.author Rucz, Jan
dc.contributor.other Skolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 62220 Mašínová Veronika, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63961 Vejlupek Tomáš, Ing.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2013-12-13
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25398
dc.description.abstract Práce pojednává o historii lokální železnice mezi Svorem a Jablonným v Podještědí s užším zaměřením na její založení a stavbu. V první řadě popisuje obecné dějiny drah na území Čech, jak z hlediska stavby, tak legislativy, a na území Lužických hor. Dále se zabývá přípravami k budování, samotnou stavbou a uvedením do provozu svorsko-jablonské místní dráhy včetně veškerých okolností, překážek a jejího detailního průběhu, přičemž je toto doplněno dále obecněji popisem provozu dané železnice až po dobu jejího zániku. Nedílnou součástí celé práce je rozbor železničních staveb dle jejich typologie, a především obsáhlý přílohový materiál skládající se hlavně z geografických podkladů, stavební dokumentace, obrazové dokumentace, jak dobové, tak současné, a dalšími materiály. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is about history of the local railway line in the area of Svor and Jablonne v Podjestedi. It is focused on foundation and construction of this railway. First part of thesis includes history of the railway in Luzicke hory. The main part of the thesis analyses its process of construction and commissioning. Next section describes general overview of railway's functioning. Special attention is given to the analysis of the railway buildings. Attachments contain variety of maps, pictures, building documentation and photographs. en
dc.format 103 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky, Plany, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. PRAMENY
dc.relation.isbasedon 1.1. Archivy
dc.relation.isbasedon Archiv Českých Drah a. s., Praha-Libeň
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv Česká Lípa, Česká Lípa
dc.relation.isbasedon 1.2. Soudobý regionální tisk
dc.relation.isbasedon 1.3. Prameny orální povahy
dc.relation.isbasedon 1.4. Železniční expozice Jablonné v Podještědí
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 2. LITERATURA
dc.relation.isbasedon BUFE, Siegfried a kol.: Železnice v Sudetech 1938-1945, RCH, Praha 2003
dc.relation.isbasedon JELEN, Miroslav: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Dokořán, Praha 2009
dc.relation.isbasedon KREJČIŘÍK, Mojmír: Česká nádraží, III. díl, 2. část, Praha 2009
dc.relation.isbasedon ŠINDLAUER, Zdeněk: Severočeská transverzálka, Malkus, Praha 2008
dc.relation.isbasedon ŠINDLAUER, Zdeněk: Už dlouho nejel žádnej vlak, END, Česká Lípa 1999
dc.relation.isbasedon ŠINDLAUER, Zdeněk: Vlakopis lužický, K-Report, Praha 2004
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject železnice cs
dc.subject drážní legislativa cs
dc.subject regionální dějiny cs
dc.subject dějiny architektury cs
dc.subject Jablonné v Podještědí cs
dc.subject Cvikov cs
dc.subject Svor cs
dc.subject railway en
dc.subject railway legislation en
dc.subject regional history en
dc.subject history of architecture en
dc.subject Jablonne v Podjestedi en
dc.subject Cvikov en
dc.subject Svor en
dc.title Historie železniční tratě na úseku Svor - Cvikov - Jablonné v Podještědí cs
dc.title History of the railway line in the area of Svor - Cvikov - Jablonne v Podjestedi en
dc.title.alternative Problematika založení a stavby svrosko-jablonské dráhy cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-08-24
dc.date.committed 2014-12-12
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KHI
dc.identifier.signature V 336/15 Pb
local.identifier.stag 27421
local.degree.programme Historická studia
local.degree.discipline KM
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7106
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06486733
dc.subject.verbis železniční tratě cs
dc.subject.verbis regionální dějiny cs
dc.subject.verbis železnice cs
dc.subject.verbis railroad lines en
dc.subject.verbis regional history en
dc.subject.verbis railroads en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:43 cs
local.verbis.studijniprogram KHI Historická studia/Kulturněhistorická a muzeologická studia cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account