Termo-fyziologický komfort pracovních oděvů ochranné třídy III

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Nagy Ladislav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisor Bittner Václav, Mgr.
dc.contributor.author Jelínková, Eva
dc.contributor.other Skolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55195 Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 62102 Prattingerová Jana, MUDr.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-05-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24652
dc.description.abstract Hlavním cílem práce bylo na základě kombinace vhodných subjektivních a objektivních metod zjistit možnosti mapování termo-fyziologického komfortu pracovních oděvů ochranné třídy III. Pro stanovení subjektivně vnímaného komfortu jsme použili opakované měření (test a retest) za pomoci probandů v kombinaci s Borgovými škálami pro dyskomfort, dušnost a vnímání intenzity zátěže. Objektivně jsme tento komfort určili pomocí monitorování tepové frekvence probandů a tepleného a výparného odporu obleku. Na základě získaných poznatků lze konstatovat, že termo-fyziologický komfort testovaného obleku se v závislosti na intenzitě fyzické aktivity nositele významně mění. Při opakovaném nošení však dochází k adaptaci na vzniklý dyskomfort. Výzkumné metody využité v této práci lze považovat za vhodné pro stanovení termo-fyziologického komfortu podobných typů ochranných oděvů. cs
dc.description.abstract The main objective of this thesis was based on a combination of appropriate subjective and objective methods to determine the mapping options of thermo-physiological comfort workwear safety class III . For the determination of perceived comfort we used repeated measurements (test and retest ) using the probands in combination with Borg scales for discomfort, shortness of breath and the intensity of effort. Objectively, we had this comfort determined by monitoring the heart beat of probands and the heat and evaporative resistance suit. Based on the findings it can be stated that the thermo-physiological comfort of the wearer's suit significantly changes depending on the intensity of physical activity . With repeated wear , however, there is an adaptation to the resulting discomfort. Research methods used in this work can be considered suitable for the determination of thermo-physiological comfort and similar types of protective clothing. en
dc.format 63
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky ROM 1 2x ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ARMAND, G. aj. eds. Personal Protective Equipment for Filovirus Epidemics: A Call for Better Evidence [online]. Oxford: Oxford University Press, 2015 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4564541/
dc.relation.isbasedon Australia: Taylor and Francis Ltd., 2015, s. 1-9 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/00405000.2014.995930.
dc.relation.isbasedon Diseases and conditions. Infectious diseases. In: Mayo Clinic [online]. july 2014 [cit. 2015-9-22]: Dostupné z: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infectious-diseases/basics/definition/con-20033534.
dc.relation.isbasedon GIBSON, P. and Pan, N. Thermal and moisture transport in fibrous materials. Boca Raton: CRC, 2006. ISBN 9781845690571.
dc.relation.isbasedon HES, Luboš a Petr SLUKA. Úvod do komfortu textilií. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-926-0.
dc.relation.isbasedon HOUSHYAR, S., PADHYE, R., TROYNIKOV, O., NAYAK, R., RANJAN, S. Evaluation and improvement of thermo-physiological comfort properties of firefighters' protective clothing containing super absorbent materials [online].
dc.relation.isbasedon CHAPMAN, Roger. Smart textiles for protection. xxii 391 pages. Woodhead publishing, 2012. ISBN 978-0857090560.
dc.relation.isbasedon KELLER, E. aj. eds. Improvements in Speech Synthesis: Cost 258: The Naturalness of Synthetic Speech. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 978-0-471-49985-5.
dc.relation.isbasedon KOTHARI, V. K. Thermo-physiological comfort characteristicsand blended yarn woven fabrics. Indian Journal of Fibre & Textile Resreach, 2006, pp. 177-186.
dc.relation.isbasedon KŮT, Filip a Sabina ILCOVÁ. Oblečení, prádlo a ochranné pomůcky sester. Sestra 10/ 2007, ročník 17, číslo10, s.12. Mimořádná příloha. ISSN 1210-0404.
dc.relation.isbasedon RAHEEL, M. Protective clothing systems and materials. New York, USA: 1994. ISBN 0-8247-9118-5.
dc.relation.isbasedon ZHANG P, GONG RH, TOKURA H. Effect of clothing material on thermoregulation responses. Text Res J, 2002, pp. 83-89.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject ochranný oděv cs
dc.subject termo-fyziologický komfort cs
dc.subject dyskomfort cs
dc.subject protective clothing en
dc.subject thermo-physiological comfort en
dc.subject discomfort en
dc.title Termo-fyziologický komfort pracovních oděvů ochranné třídy III cs
dc.title Thermo-physiologic comfort work suits protective grade 3 en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 6.4.2017 12:34
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-02-10
dc.date.committed 2016-04-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation UZS
local.identifier.stag 35783
local.degree.programme Biomedicínská technika
local.degree.discipline BMT
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3944
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 525686
dc.subject.verbis ochranné oděvy cs
dc.subject.verbis protective clothing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:03:48 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account