Prostorová funkční struktura města Jablonec nad Nisou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Drápela Emil, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.author Březina, Jonáš
dc.contributor.other Skolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 62954 Rozmajzl Petr, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64461 Mayer Jaromír
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-04-14
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24605
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na prostorovou funkční strukturu města Jablonec nad Nisou. Městský prostor je popsán z pohledu jeho využití a funkce, které je následně generalizováno z hlediska struktury a homogenity do zón, které jsou na základě svých charakteristických znaků popsány. K práci je vytvořena mapa funkčních ploch. Nakonec jsou analyzovány hlavní problémy města. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis is focused on urban structure of city Jablonec nad Nisou. The urban space is described from the point-of-view of land use and its function. Based on its functional homogeneity and hierarchical structure several zones are delimited, which are characterized in following text. There is also a map of land use provided. In the end there are several problems of the city described. en
dc.format 58 s.
dc.format.extent Ilustrace 1 mapa
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon JEŽEK, J., 2004. Aplikovaná geografie města. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 80-7043-275-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon KNOX, P.; PINCH, S., 2010. Urban social geography: An introduction. 6th ed. Harlow: Pearson Education. ISBN 978-0-273-71763-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon MULÍČEK, O. , 2008. Geografie sídel, s. 97-130. In: Toušek, V., Kunc, J, Vystoupil, J. a kol., Ekonomická a sociální geografie. Plzeň.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon SÝKORA, L. a kolektiv, 2002. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro
dc.relation.isbasedon ekopolitiku. ISBN 80-901914-9-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon SÝKORA, L., 1993. Teoretické přístupy ke studiu města. In: SÝKORA, Luděk. Teoretické přístupy a vybrané problémy v
dc.relation.isbasedon současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject funkční plocha cs
dc.subject Jablonec nad Nisou cs
dc.subject struktura města cs
dc.subject zóna cs
dc.subject land use en
dc.subject Jablonec nad Nisou en
dc.subject urban structure en
dc.subject zone en
dc.title Prostorová funkční struktura města Jablonec nad Nisou cs
dc.title Urban structure of Jablonec nad Nisou en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 29.5.2017 14:26
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-09-01
dc.date.committed 2016-04-29
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KGE
dc.identifier.signature V 369/16 Pb
local.identifier.stag 32613
local.degree.programme Geografie
local.degree.discipline AG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B1301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 523502
dc.subject.verbis města cs
dc.subject.verbis cities and towns en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:44:59 cs
local.verbis.studijniprogram KGE Geografie/Aplikovaná geografie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account