Znalosti studentů studijního oboru Všeobecná sestra o elektrokardiografii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Krejbichová Kateřina, Mgr. DiS.
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS.
dc.contributor.author Gutveisová, Tereza
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 56783 Kučera Libor, MUDr.
dc.contributor.other Konzultant2 : 61632 Pur David, Ing.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-08-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24381
dc.description.abstract Elektrokardiografie je jedna z nejrozšířenějších vyšetřovacích metod v kardiologii. Je základním vyšetřením k prokázání probíhajících patofyziologických rytmů v srdci, které mohou pacienta ohrozit na životě. Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii srdce, elektrokardiograf jeho součásti a možnost, jak elektrokardiografii vyhodnotit, dále popisuje patologické rytmy a v neposlední části ošetřovatelskou péči při zhotovení elektrokardiogramu. Výzkumná část byla prováděna kvantitativní metodou výzkumu pomocí elektronického dotazníku na vybraných fakultách zdravotnických studií v České republice. Výzkumná část se zabývá znalostmi studentů studijního oboru Všeobecná sestra o specifické ošetřovatelské péči při, během a po zhotovení elektrokardiogramu a zabývá se znalostmi studentů studijního oboru Všeobecná o rozpoznání patologických křivek elektrokardiogramu. cs
dc.description.abstract Electrocardiography (ECG) is one of the most frequently used cardiac investigations. ECG is a basic examination procedure that checks for the existence of pathological heart rhythms which can harm a patient´s life. This bachelor thesis is divided into two parts: Firstly the theoretical part describes the anatomy of the heart and its physiology, it describes an electrocardiograph and its parts and it outlines the techniques which are used to interpret an electrocardiogram. It also describes pathological heart rhythms and finally nursing care during the ECG test. Secondly the research part was done by a quantitative method of research using an electronic questionary at picked faculties of health studies in the Czech republic. The research part focuses on the knowledge among students enrolled in the Generic Nurse study program in specific nursing care before, during and after the ECG test and also focuses on the knowledge among students enrolled in the Generic Nurse study program in recognizing pathological heart rhytms of ECG test. en
dc.format 69
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1x
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. BENNETT, H. David. Srdeční arytmie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5134-4.
dc.relation.isbasedon 2. BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře: nekardiology. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5307-2.
dc.relation.isbasedon 3. EISENBERGER, M., A. BULAVA a M. FIALA. Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3677-8.
dc.relation.isbasedon 4. HAMPTON, R. John. EKG stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4246-5.
dc.relation.isbasedon 5. MALCOLM, S. Thaler. EKG a jeho klinické využití. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4193-2.
dc.relation.isbasedon 6. MIKOLÁŠKOVÁ, M., M. SEPŠI a J. ŠPINAR. Náhlá srdeční smrt. Kardiologická revue Interní medicína. 2015, 17(2), 106-111. ISSN 2336-288X.
dc.relation.isbasedon 7. MOUREK, Jindřich. Fyziologie: Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2.
dc.relation.isbasedon 8. SOVOVÁ, Eliška et al. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4823-8.
dc.relation.isbasedon 9. STANĚK, Vladimír. Kardiologie v praxi. Praha: Anoxie, 2014. ISBN 978-80-904899-7-4.
dc.relation.isbasedon 10. AL-ZAITI, S. Salah et al. Prehospital 12- lead ECGs and Delivery of Care. American Journal of Critical Care. 2015, 24(2), 181-182. ISSN 1062-3264. 11. HABERL, Ralph. EKG pocket. 4. vyd. Grünwald: Börm Bruckmeier, 2011. ISBN 978-3-89862-221-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject elektrokardiografie cs
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject srdeční rytmy cs
dc.subject student cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject electrocardiography en
dc.subject nursing care en
dc.subject heart rhythms en
dc.subject student en
dc.subject generic nurse en
dc.title Znalosti studentů studijního oboru Všeobecná sestra o elektrokardiografii cs
dc.title Knowledge of students of nurse about electrocardiography en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 6.12.2017 10:17
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-08-29
dc.date.committed 2017-06-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
local.identifier.stag 35617
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 536663
dc.subject.verbis elektrokardiografie cs
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis electrocardiography en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:54:51 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account