Tvorba projektů ve společnosti Unicorn pro službu PLUS4U.net

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Rudolf Jan, Bc.
dc.contributor.advisor Nejedlová Dana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Křůmalová, Lenka
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 63181 Langer Tomáš, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64158 Melounová Lucie, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24148
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace pomocí technologie UnicornUniverse. Popisuje celý proces zpracování projektu od jeho zadání, přes návrh až poimplementaci a zavedení do ostrého provozu.Návrh a vývoj aplikace je popsán na reálném případě aplikaci Plus4U Nutrition, vyvíjenéna zakázku pro výživovou poradkyni. Práce se zaměřuje nejprve na popis vývojovéplatformy Unicorn Universe, nad kterou jsou aplikace vyvíjeny. V praktické části prácevysvětluje a zhodnocuje, jak je aplikace navrhnuta a vyvíjena. V závěru je zhodnocenspolečenský přínos aplikace. cs
dc.description.abstract Creation of Projects in the Unicorn Company for PLUS4U.net ServiceThe aim of this bachelor thesis is design and development of application using thetechnology Unicorn Universe. Thesis describes the whole process of the development of anapplication, which starts with an assignment, where the contracting authority specifies hisrequirements, continues with design, implementation and finishes by installation of anapplication.The design and development is described on a real example application Plus4UNutrition, which is being developed for a nutritionist according to her specific needs. Thefirst part of the thesis introduces the platform Unicorn Universe, which is used for thedevelopment of applications. The practical part of the thesis describes and evaluates designand development of applications in the company. Finally, the application itself and itssocial benefits are evaluated. en
dc.format 77
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KOVÁŘ, Vladimír a aj. Unicorn ES Powered Company - Management. Praha: Unicorn College, 2009. ISBN 978-80-87349-01-4. GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Praha: Grada, 2009. ISBN 9788024726151. WETHERLY, Paul a Dorron OTTER. The business environment: themes and issues. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 01-995-7960-1. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject +4U cs
dc.subject Plus4U cs
dc.subject Unicorn cs
dc.subject Unicorn Universe cs
dc.subject Výživový poradce cs
dc.subject +4U en
dc.subject Plus4U en
dc.subject Unicorn en
dc.subject Unicorn Universe en
dc.subject Nutrition Consultant en
dc.title Tvorba projektů ve společnosti Unicorn pro službu PLUS4U.net cs
dc.title Creation of Projects in the Unicorn Company for PLUS4U.net Service en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 9.8.2016 13:34
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-05-31
dc.date.committed 2017-05-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
local.identifier.stag 33438
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521703
dc.subject.verbis WWW aplikace cs
dc.subject.verbis web applications en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:53 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account