Edukace pacienta s aterosklerózou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Pelcová Alena, Mgr.
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS.
dc.contributor.author Müllerová, Lucie
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 65967 Otčenášek Michal, doc. MUDr. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65173 Jelínková Ivana, Mgr.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-08-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24085
dc.description.abstract Ateroskleróza je stále aktuálním tématem. Počet pacientů s tímto onemocnění, vzhledem k životnímu stylu, neustále stoupá. Toto onemocnění se řadí mezi civilizační choroby. Vyskytuje se především v pokročilém věku. Statistiky uvádějí, že v roce 2012 zemřelo více jako 60 %, ze všech zemřelých, právě na kardiovaskulární onemocnění. Proto je úloha všeobecné sestry v edukaci pacienta s aterosklerózou nezbytná. Bakalářské práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část se zabývá onemocněním ateroskleróza, ošetřovatelskou péčí a edukací pacienta s aterosklerózou. Výzkumná část se zabývá informovaností pacientů s onemocněním ateroskleróza na Kardiocentru a na chirurgickém centru Krajské nemocnice Liberec a.s. cs
dc.description.abstract Atherosclerosis is still a current topic, the number of patients with this disease due to the lifestyle keep on rising. This disease is among the civilization diseases. It occurs mainly in the older age. Statistics show that in 2012 more than 60 % of all deaths, where caused by cardiovascular disease. Therefore the role of nurses in education of a patient with atherosclerosis is necessary. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the disease atherosclerosis nursing care and education of patients with atherosclerosis. The research part deals with a wareness of patients with atherosclerosis disease in cardiology center and surgical center Regional hospital Liberec. en
dc.format 81
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Mapy ROM ROM, Grafy, Tabulky 2 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon Základní seznam odborné literatury:
dc.relation.isbasedon 1. MENDIS, Shanthi a Pekka PUSKA. Globel atlas on cardiovascular disease preventation and control. Geneva: World health organization, 2011. ISBN 978-92-4-156437-3.
dc.relation.isbasedon 2. NETTER, Frank. Netterův anatomický atlas člověka. 4. vyd. Praha: Computer press, 2012. ISBN 978-80-264-0079-0.
dc.relation.isbasedon 3. ŽÁK, Aleš a kol. Ateroskleróza. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3052-3.
dc.relation.isbasedon 4. SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-7262-845-2.
dc.relation.isbasedon 5. KUNOVÁ, Václava. Zdravá výživa. 2. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3433-0.
dc.relation.isbasedon 6. ČEŠKA, Richard. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. 4. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-599-2.
dc.relation.isbasedon 7. CHOLT, Milan. Cévní sonografie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3974-8.
dc.relation.isbasedon 8. MÜLLEROVÁ, Dana a kol. Obezita - prevence a léčba. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2146-3.
dc.relation.isbasedon 9. HAVLÍČEK, Petr a Petra LAMSCHOVÁ. Jídlo jako životní styl. Praha: Mladá Fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2154-8.
dc.relation.isbasedon 10. ROUX, Daniel. Revoluce v léčení obezity, cukrovky, vysokého tlaku a cholesterolu. Praha: Fontána, 2011.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-80-7336-598-1.
dc.relation.isbasedon 11. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.
dc.relation.isbasedon 12. WEBER, Christian a Oliver SOEHNLEIN. Atherosclerosis: Treatment and Prevention. Boca Raton: CRC Press, 2012.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-98-143-1626-2.
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject ateroskleróza cs
dc.subject dyslipidémie cs
dc.subject edukace cs
dc.subject pacient cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject atherosclerosis en
dc.subject dyslipidemia en
dc.subject education en
dc.subject patient en
dc.subject general nurse en
dc.title Edukace pacienta s aterosklerózou cs
dc.title Education of patients with atherosclerosis en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 6.4.2017 12:34
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-02-09
dc.date.committed 2016-08-02
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation UZS
local.identifier.stag 33754
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 525679
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis ateroskleróza cs
dc.subject.verbis atherosclerosis en
dc.subject.verbis nursing care en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:04:15 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account