Za Sedmero horami, porozprávím s vodami

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Klokočka Jiří, doc. Ing. arch. akad. arch
dc.contributor.author Ondruchová, Martina
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54986 Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65233 Farářová Eva, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-02-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24008
dc.description.abstract Můj zájem vzbudily prameny a jimi napájené vodní toky, které tvoří genia loci bývalých Lázní Sedmihorky ležících v Českém ráji. Cílem mé práce je zmapovat tuto oblast, využít potenciálu těchto vodních zdrojů a upravit současnou podobu pěti aktivních pramenů a jimi napájené větší vodní celky v údolí. Koncepce jednotlivých intervencí je tvořena s ohledem na lokalitu a místní materiály, jeho historii spojenou s lázeňstvím a zároveň se snaží o pochopení vodního živlu lidskými smysly. Vzniklé zásahy v těchto posvátných místech mají být místem dialogu mezi vodou a člověkem. cs
dc.description.abstract My interest was aroused by water springs and water streams which create the genius loci of the Sedmihorky spa in Český ráj region. The aim of my thesis is to map this area and use the potential of these water resources to modify the current shape of the five active streams and also the shape of larger water complexes in the valley which are supplied by those streams. The concept of the individual interventions is formed with respect to this location, local materials and its history which is connected with spa industry. This thesis also strives for understanding of water element by human senses. Resulting interventions into these sacred places are intended to become a place for a dialog between water and man. en
dc.format 100 s. (100 308 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Portrety, Mapy 1 , 1 portfolio
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject voda cs
dc.subject pramen cs
dc.subject Sedmihorky cs
dc.subject Český ráj cs
dc.subject lázně cs
dc.subject Priessnitz cs
dc.subject koupaliště cs
dc.subject rybník cs
dc.subject lidské smysly cs
dc.subject kámen cs
dc.subject pískovec cs
dc.subject environmental design cs
dc.subject side-specific cs
dc.subject land-art cs
dc.subject water en
dc.subject water spring en
dc.subject Czech paradise en
dc.subject spa en
dc.subject Priessnitz en
dc.subject bath en
dc.subject fishpond en
dc.subject human senses en
dc.subject stone en
dc.subject sand stone en
dc.subject environmental design en
dc.subject side-specific en
dc.subject land-art en
dc.title Za Sedmero horami, porozprávím s vodami cs
dc.title BEYOND SEVEN PEAKSI WILL TALK TO CREEKS en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 15.8.2016 9:06
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2016-06-13
dc.date.committed 2016-05-27
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
local.identifier.stag 34309
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521829
dc.subject.verbis voda cs
dc.subject.verbis water en
dc.subject.verbis architectural design en
dc.subject.verbis architektonický design cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:12:04 cs
local.verbis.studijniprogram KED Design/Design prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account