T-MC informační systém pro malé firmy na platformě SAP

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Císařová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.author Haase, Matěj
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55834;55078 Mertová Iva, Ing.;Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65179 Kaiser Pavel, Ing.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23854
dc.description.abstract Hlavním tématem této bakalářské práce je detailní seznámení podnikovým informačním systém od německé společnosti SAP (Systems - Applications - Products in data processing) a vytvoření vlastní aplikace pro společnost T-MC66, s.r.o.První část této práce se týká společnosti SAP, produktů, která vytvořila a architektury jak z hlediska technického, tak z hlediska podnikových procesů.V druhé části je popsáno vývojové prostředí MySAP Business Suite od společnosti SAP a jimi vytvořený programovací jazyk ABAP (Advanced Business Application Programming) s ukázkami kódu, ve kterých se objevují základní příkazy tohoto programovacího jazyka.Další část je věnována speciální části prostředí SAP a tím je vývoj vlastních aplikací, který je využíván v případě specifických požadavků zákazníka, či v případech, že nabízené standardy obsažené v základu systému nejsou dostatečné. Jednou z takovýchto zákaznických aplikací je vlastní framework vyvinutý firmou T-MC66, s.r.o., která je současně zadavatelem této bakalářské práce.Poslední částí této práce je tvorba aplikace pro evidenci a zpracování firemních dat ve firmě T-MC66 s.r.o (např. vykazování odpracovaných hodin na určité zakázce) s návazností na zmíněný framework a standardní SAP objekty. cs
dc.description.abstract The main topic of this bachelor thesis is to explore and study ERP (Enterprise Resource Planning) system from German company SAP SE (Systems Applications Products in data proccessing) and create own application for T-MC66, s.r.o company. In first part can be found information about SAP company, their products and architecture from technical perspective and from perspective of the company processes.In the second part is described development environment of MySAP Business Suite from SAP and it's programming language ABAP (Advanced Business Application Programming) with code examples.The next part is dedicated to a special part of SAP enviroment which is development of own applications, that is used in case of specific company requests where the basic SAP elements are not sufficient. Very own framework is one of this application developed by T-MC66 s.r.o, which is also contracting authority of this work.The last part of this work is the creation of an application for data recording and processing in T-MC66, s.r.o. company (eg. Reporting of worked hours on a contract) with relation to mentioned framework and SAP standard objects. en
dc.format 52
dc.format.extent Ilustrace 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* renewcommand*labelenumi**[arabic*enumi*]* item Karl-Heinz Kühnhauser: ABAP výukový kurz, Computer Press, a.s. , 2009 item André Maassen, Andreas Gadatsch, Detlev Frick, Markus Schoenen: SAP R/3 Kompletní průvodce, Computer Press, a.s., 2007 item George W. Anderson: Naučte se SAP za 24 hodin, Computer Press, a.s., 2012 item KŘIVÁK, V. Návrh a realizace komplexního monitorovacího systému pro podnikový IS na bázi SAP. Praha, 2008. Diplomová práce. ČVUT. item KÜHNHAUSER, K. - H. ABAP: Výukový kurz. 1. vydání. 2009. ISBN 978-80-251-2117-7. end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject SAP cs
dc.subject programový modul cs
dc.subject ABAP cs
dc.subject podnikový informační systém cs
dc.subject evidence dat cs
dc.subject SAP en
dc.subject program module en
dc.subject ABAP en
dc.subject enterprise resourse planning en
dc.subject data evidence en
dc.title T-MC informační systém pro malé firmy na platformě SAP cs
dc.title T-MC information system for small companies in SAP environment en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2.3.2017 12:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-02-01
dc.date.committed 2016-05-16
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
local.identifier.stag 33221
local.degree.programme Elektrotechnika a informatika
local.degree.discipline IL
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 525293
dc.subject.verbis podnikové informační systémy cs
dc.subject.verbis management information systems en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:09:47 cs
local.verbis.studijniprogram MTI Elektrotechnika a informatika/Informatika a logistika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account