Optimalizace NiTi tlakových senzorů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Kysela Martin, Ing.
dc.contributor.author Huněk, Martin
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54931 Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64432 Skočilová Nikol, Mgr.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23779
dc.description.abstract Cílem práce je asistovat ve výzkumu prováděném na Technické univerzitě v Liberci pro koncern VW. Hlavním úkolem je vyvinout software pro optimalizaci návrhu NiTi senzorů. Tento software musí být schopen poskytnout tyto optimalizace u obou uvažovaných konstrukcí (plošný a drátový senzor). Dalším cílem je shrnout další možnosti měření sil a tlaků a jejich porovnání. Posledním cílem práce je navrhnout teplotní kompenzaci a případnou kompenzaci dalších poruch. cs
dc.description.abstract Aim of this thesis is to assist in research held on Technical University of Liberec for VW group. Main task is to develop a~software for shape optimization Ni-Ti pressure sensors, this should cover both types of constructions used in this research (flat area and single string sensor). The other aim is to assist to other members of the research team with comparison Ni-Ti sensors with other types of force and pressure sensors used nowadays. Last but not least temperature and other time variable parameters compensation of the sensors. en
dc.format 74 s. (132 811 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 cd -ROM
dc.language.iso an
dc.relation.isbasedon begin*arab* renewcommand*labelenumi**[arabic*enumi*]* item HELLER, Luděk. NiTi Shape Memory Alloy Thin Wires & NiTi Textiles. Prague, Czech Republic: Institute of Physics AS CR, 2013. item HELLER, L.; D. VOKOUN; P. ŠITTNER; H. FINCKH. 3D flexible NiTi-braided elastomer composites for smart structure applications. Smart Materials and Structures. 2012, vol. 21, no. 4, pp. 045016. Available also from WWW: http://stacks.iop.org/0964-1726/21/i=4/a=045016. item HELLER, L.; A. KUJAWA; P. ŠITTNER, et al. Quasistatic and dynamic functional properties of thin superelastic NiTi wires. The European Physical Journal Special Topics. 2008, vol. 158, no. 1, pp. 714. Available also from WWW: http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2008-00646-6. ISSN 1951-6355. item ŠITTNER, Petr; Luděk HELLER; Jan PILCH, et al. Young's Modulus of Austenite and Martensite Phases in Superelastic NiTi Wires. Journal of Materials Engineering and Performance. 2014, vol. 23, no. 7, pp. 23032314. Available also from WWW: http://dx.doi.org/10.1007/s11665-014-0976-x. ISSN 1059-9495. item HANUŠ, Jaroslav; Aleš RICHTER; Pavel RYDLO; Luděk HELLER. Pressure and/or force sensor [online]. Praha, Czech Republic: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014 [visited on 2015-07-15]. Available from WWW: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304873.pdf. end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject NiTi cs
dc.subject tenzometry cs
dc.subject senzory tlaku cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject vývoj softwaru cs
dc.subject měření cs
dc.subject NiTi en
dc.subject strain gauges en
dc.subject pressure sensors en
dc.subject optimization en
dc.subject software development en
dc.subject measurement en
dc.title Optimalizace NiTi tlakových senzorů cs
dc.title Optimization of the Ni-Ti pressure sensors en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2016-02-02
dc.date.committed 2016-05-16
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
local.identifier.stag 33695
local.degree.programme Electrical Engineering and Informatics
local.degree.discipline MEA
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2612
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06520339
dc.subject.verbis sensors en
dc.subject.verbis senzory cs
dc.subject.verbis software cs
dc.subject.verbis software en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:28 cs
local.verbis.studijniprogram MTI Electrical Engineering and Informatics/Mechatronics cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account