Návštěvnické centrum německého parlamentu v Berlíně

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Chvojková Michaela, Ing. arch.
dc.contributor.advisor Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch
dc.contributor.author Brunnerová, Zuzana
dc.contributor.other Skolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 56852 Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64467 Prokeš Tomáš, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-02-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23750
dc.description.abstract Předmětem práce je návrh návštěvnického centra německého parlamentu v Berlíně ve smyslu vypsané architektonické soutěže. První část práce popisuje současný stav zadaného území, širší vztahy a souvislosti a podrobnosti zadání. Na základě informací získaných z analýz byl navržen architektonický koncept, který je znázorněn a popsán v druhé části práce. Ten byl následně rozpracován do detailního návrhu budovy, který je prezentován v půdorysech, řezech, pohledech, schématech a vizualizacích. cs
dc.description.abstract The topic of this work is the design of German Parliament Visitor Center in Berlin specified by the open two-phase design competition. The first part of this work describes the current state of the given area and general conditions, in context with the details of the assignment. Based on information gained form analyzes an architectonic concept was designed and is illustrated and described in the second part of this work. This concept was processed in a detailed draft of the building, which is presented in plans, sections, elevations, schemes and vizualizations. en
dc.format 26
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky, Plany, Mapy -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů budovy
dc.relation.isbasedon E - 2x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 - 1x pro oponenta a 1x pro archivaci v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Reichstag cs
dc.subject návštěvnické centrum cs
dc.subject Berlín cs
dc.subject Reichstag en
dc.subject visitor center en
dc.subject Berlin en
dc.title Návštěvnické centrum německého parlamentu v Berlíně cs
dc.title en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 15.8.2016 9:11
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2016-06-20
dc.date.committed 2016-05-30
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 34724
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521879
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis parlamentní budovy cs
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis parliamentary buildings en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:14:07 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account