Doplnění architektonického komplexu ve městě Foshan.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kiszka Josef, Ing. arch.
dc.contributor.advisor Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.
dc.contributor.author Urbánek, Zdeněk
dc.contributor.other Skolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 59426 Švarc Petr, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65354 Komůrka Jaroslav, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-02-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23584
dc.description.abstract Jedná se o multifunkční budovu, doplňující komplex tří výškových budov v čínském městě Foshan v provincii Kuang-tung. Budova je kombinací parkovacího domu, obchodního domu a parku. Cílem je návrh, ideálně doplňující komplex, který je před dokončením. Hlavním konceptem je spojení komerční, parkovací a odpočinkové části budovy v měřítku stávajícího projektu a potřeb rozvíjejícího se moderního čínského města. Návrh splňuje hlavní požadavky reálného zadání investora. cs
dc.description.abstract It is a multifunctional building, additional complex of three high-rise buildings in the Chinese city of Foshan in Guangdong Province -tung. The building is a combination of car parking, shopping center and public park. The aim is to design, ideally complementary complex, which is nearing completion. The main concept is to link commercial, parking and rest of the building in scale existing projects and needs of the developing modern Chinese city. The proposal satisfies the main requirements of the investor's real. en
dc.format 69s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky, Plany 1 x cd rom
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů budovy
dc.relation.isbasedon E - 2x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 - 1x pro oponenta a 1x pro archivaci v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject parkovací dům cs
dc.subject obchodní centrum cs
dc.subject park cs
dc.subject komplex Čína cs
dc.subject parking garage en
dc.subject business center en
dc.subject a park en
dc.subject a complex of China en
dc.title Doplnění architektonického komplexu ve městě Foshan. cs
dc.title Multifunctional building additional architectural complex in the city of Foshan. en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 15.8.2016 9:11
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2016-06-21
dc.date.committed 2016-05-30
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 34723
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521878
dc.subject.verbis parks en
dc.subject.verbis obchodní domy cs
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis parkovací plochy cs
dc.subject.verbis parky cs
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis department stores en
dc.subject.verbis parking areas en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:55:27 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account