Edukační proces u pacientů po operaci varixů dolních končetin

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Pažoutová Petra, Mgr. DiS.
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS.
dc.contributor.author Jáchimová, Helena
dc.contributor.other Skolitel : 55345 Němeček Pavel, prof. Dr. Ing.
dc.contributor.other Konzultant : 58654 Kašparová Marie, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65907 Přikryl Michal
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-02
dc.date.available 2018-05-02
dc.date.submitted 2016-09-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23295
dc.description.abstract Varixy dolních končetin jsou stále aktuálním tématem, počet pacientů s tímto onemocněním, vzhledem k životnímu stylu, neustále stoupá. Toto onemocnění se řadí mezi civilizační choroby. Postihuje všechny věkové kategorie, ale s věkem se výskyt zvyšuje. Uvádí se, že varixy dolních končetin se vyskytují u 50 % dospělé populace. Úloha všeobecné sestry v edukaci pacienta s varixy dolních končetin je nezbytná. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá varixy dolních končetin, ošetřovatelskou péčí a edukací pacienta s žilním onemocněním. Výzkumná část se zabývá informovaností pacientů s onemocněním varixů dolních končetin. cs
dc.description.abstract Varicose vein of lower limbs are still hot topic, number of patients with this disease is continuously rising due to their life style. This disease belongs to the civilization diseases. It affects all age categories, but incidence increases with age. It says, that varicose vein of lower limbs occur at 50% of the adult population. The role of nurses in education of patient with varicose vein of lower limbs is necessary. Bachelor thesis is divided into two parts. Theoretical part deals with varicose vein of lower limbs, nursing care and education of patients with venous illness of lower limbs. Research part deals with awareness of patients with venous illness of lower limbs. en
dc.format 69
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.
dc.relation.isbasedon 2. BROULÍKOVÁ, Alena. Léčba a prevence žilních varixů. Medicína po promoci. 2011. ISSN 1212-9445.
dc.relation.isbasedon 3. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.
dc.relation.isbasedon 4. POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 987-80-247-6702-4.
dc.relation.isbasedon 5. SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 987-80-7262-845-2.
dc.relation.isbasedon 6. STRYJA, Jan. Repetitorium hojení ran. 2. vyd. Semily: GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-79-5.
dc.relation.isbasedon 7. CHOLT, Milan. Cévní sonografie: repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na DVD. Praha:
dc.relation.isbasedon Grada, 2013. ISBN 978-80-2473-974-8.
dc.relation.isbasedon 8. ČÍŽEK, Vladimír. Průvodce cévními chorobami pro pacienty. Praha: Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-734-5297-1.
dc.relation.isbasedon 9. ALMEIDA, Jose.Atlas ofendovascular venous surgery. Philadelphia: Elsevier, Saunders, 2012. ISBN 978-1-4371-1790-7.
dc.relation.isbasedon 10. HERMAN, Jiří a Dalibor MUSIL. Žilní onemocnění v klinické praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3335-7.
dc.relation.isbasedon 11. Kolář, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-657-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject varixy dolních končetin cs
dc.subject edukace cs
dc.subject pacient cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject varicose vein of lower limbs en
dc.subject education en
dc.subject patient en
dc.subject general nurse en
dc.subject nursing care en
dc.title Edukační proces u pacientů po operaci varixů dolních končetin cs
dc.title Educational process in patients after varicose vein surgery of lower limbs en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 6.4.2017 12:34
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-02-09
dc.date.committed 2017-08-02
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
local.identifier.stag 33725
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 525678
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis varixy dolních končetin cs
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis varicose veins of lower extremities en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:13:49 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account