Příprava a realizace příměstského tábora

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Urbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.author Kresta, Richard
dc.contributor.other Skolitel : 55317 Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54798 Svoboda Přemysl, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65859 Hnízdil Martin, Bc.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-05-02
dc.date.available 2018-05-02
dc.date.submitted 2017-04-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23159
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu dětského příměstského tábora. V úvodní části je stručně shrnuta historie dětských táborů s odkazem pro budoucnost. V části věnované samotné přípravě příměstského tábora je soupis veškeré legislativy spojené s organizováním dětských táborů a dále v jednotlivých krocích popsané fáze přípravy příměstského tábora, včetně příkladů a ukázkových formulářů v přílohách. Součástí práce je i program konkrétního příměstského tábora. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is focused on the preparation of a children's suburban camp. The introductory part briefly summarizes the history of children's camps with a reference to the future. In the section dedicated to the preparation of the suburban camp, there is an inventory of all legislation related to the organization of children's camps.The next steps describe stages of preperation of the suburban camp, including examples and sample forms in the annexes. Program of a particular suburban camp is also part of the work, as well. en
dc.format 44 s.
dc.format.extent Ilustrace , Schémata, Grafy, Tabulky 0 , Grafy, Tabulky, Mapy 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon Burda, J. a kol., 2008. Tábory a další zotavovací akce. Aktuální vydání. Praha: NIDM. ISBN 978-80-86784-59-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Hájek, B. a kol., 2004. Děti, vedoucí, volný čas. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT. ISBN 80-86784-06-1.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Harmach, J. a kol., 2004. Tábory a jiné zotavovací akce: průvodce jejich přípravou. Praha: IDM MŠMT. ISBN 80-7178-689-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Špiříková, I., Kačer, J., 2007. Příměstský tábor. 1. vydání. Brno: Mravenec. ISBN 978-80-86994-39-0.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon Pávková, J., 2001. Pedagogika volného času. 2. vydání. Praha: Portál. ISBN 80-7178-569-5.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dětský tábor cs
dc.subject příměstský tábor cs
dc.subject příprava příměstského tábora cs
dc.subject legislativa dětského tábora cs
dc.subject dokumentace příměstského tábora cs
dc.subject Children's camp en
dc.subject suburban camp en
dc.subject preparation of suburban camp en
dc.subject children's camp legislation en
dc.subject documentation of suburban camp en
dc.title Příprava a realizace příměstského tábora cs
dc.title Preparation and realisation of a summer day camp en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 19.3.2018 8:59
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-01-22
dc.date.committed 2017-06-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPP
local.identifier.stag 36191
local.degree.programme Vychovatelství
local.degree.discipline PVC
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7505
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 565257
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:45:01 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account