Sledování vlivu podmínek ochlazování na krystalizaci odlitků ze slitin zinku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nová, Iva
dc.contributor.author Dalecký, Martin
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2006-02-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2306
dc.description katedra: KSP; rozsah: 68 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Thesis contains basic knowledge about zinc and zinc alloys, about conventional and modern processing technology and using these alloys and about cooling conditions influencing final structure of zinc alloys castings. Thesis next in experimental part contains evaluation of samples from concrete zinc alloys castings with have a respect to used processing technology of these castings. en
dc.description.abstract Diplomová práce obsahuje základní poznatky o zinku a jeho slitinách, o konvenčních i moderních technologiích zpracování a použití těchto slitin a o podmínkách chladnutí ovlivňujících konečnou strukturu odlitků ze slitin zinku. Práce dále v experimentální části obsahuje vyhodnocení vzorků z konkrétních odlitků ze zinkových slitin s přihlédnutím na použitou technologii výroby těchto odlitků. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject zinc en
dc.subject zinc alloys en
dc.subject die casting en
dc.subject crystallic structure en
dc.subject grain size en
dc.subject cooling conditions en
dc.subject zinek cs
dc.subject slitiny zinku cs
dc.subject tlakové lití cs
dc.subject krystalizační struktura cs
dc.subject velikost zrna cs
dc.subject podmínky ochlazování cs
dc.title Sledování vlivu podmínek ochlazování na krystalizaci odlitků ze slitin zinku cs
dc.title.alternative Tracing cooling conditions effect on crystalization of zinc alloys castings en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-14
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department KSP cs
local.identifier.stag 12348
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 279450
dc.subject.verbis zinc en
dc.subject.verbis zinc alloys en
dc.subject.verbis high pressure die casting en
dc.subject.verbis vysokotlaké lití cs
dc.subject.verbis zinek cs
dc.subject.verbis slitiny zinku cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:02:35 cs
local.verbis.studijniprogram KSP SM cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account