2017/2 - Science of Economics

DSpace Repository

2017/2 - Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XXIII 2017/2

Recenzovali:
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thorsten Claus - Technical University Dresden (IHI Zittau), Germany
Doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Silesian University, Czech Republic

Recent Submissions

 • Cvik, Eva Daniela; MacGregor Pelikánová, Radka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Nucený přechod účastnických cenných papírů, neboli vytěsnění či squeeze-out, je kritizovaná právní metoda používaná akcionáři v EU, která byla podstatně změněna v rámci současné české právní rekodifikace. Nově byla zakotvena ...
 • Kozubíková, Ludmila; Klička, Robin; Maňák, Darek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Vzhledem k nedostatku interních a vlastních zdrojů v malých a středních podnicích (MSP), je dluhové financování nevyhnutelnou součástí celkové hodnoty kapitálu podniku. Cílem tohoto článku je zjistit, jaké znalosti dluhového ...
 • Rodrigues, Marcio; Šírová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Řízení zásob náhradních dílů je v současné době v podnikovém prostředí velké téma a výběr strategie v tomto směru je pro mnoho globálních společností výzvou, a to zejména proto, že tyto zásoby představují vysoké skladovací ...
 • Dmitrieva, Anastasiia; MacGregor Pelikánová, Radka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Postmoderní globální společnost je poznamenána velmi intenzivní konkurencí, ve které je správné odkazování kritické. Konkurenční výhoda je zbytečná bez právně chráněné metody propojení podniku s jeho produkty. Tato metoda ...
 • Moš, Ondřej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Cílem tohoto článku je přinést novou perspektivu do způsobu, jakým se podporuje a provádí řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v malých a středních podnicích (MSP). MSP v Evropě se potýkají s řadou výzev v oblasti ŘLZ, a projekt ...
 • Trost, Marco; Claus, Thorsten; Herrmann, Frank (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Příspěvek zkoumá nutnost zohlednění vytížení spolupracovníků a na něm závislé pracovní doby v hlavním plánování programu hlavní produkce. Navíc je ukázáno, že tato tematická oblast aktuálně představuje ve výzkumu mezeru. ...
 • Vitzthum, Thorsten; Claus, Thorsten; Herrmann, Frank (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  V tomto příspěvku je pomocí případové studie zdůrazněn význam plánování programu hlavní produkce pro hierarchické plánování produkce. Je učiněn pokus o zlepšení výsledku agregovaného celkového plánování změnou jednotlivých ...
 • Stefanutti, Renan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Článek v první části přináší přehled česko-brazilského bilaterálního obchodu a jeho změn v průběhu let, představuje nejdůležitější komodity exportu a importu. Druhá část se věnuje možnostem podnikání na největším trhu ...
 • Červová, Lenka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Cestovní ruch patří k fenoménům dnešní doby. Je to významné odvětví ekonomiky, a proto je podstatné zaměřit se na konkurenceschopnost jednotlivých destinací. Oproti klasickému produktu se však destinace v mnohých aspektech ...
 • Taušl Procházková, Petra; Musil, David (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Trh s alternativními zdroji financování je považován za oblast, která stojí mimo tradiční systém financování. V současné době se tento trh dostává do popředí. Tento článek představuje analýzu dvou vybraných, alternativních ...
 • Pittnerová, Radka; Rydvalová, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Článek shrnuje výsledky pilotní studie, jejímž cílem bylo ověřit navržený postup výzkumu fenoménu mezisektorové mobility tak, jak je podporována Evropskou komisí v rámci Horizon 2020. V teoretické části je téma mezisektorové ...
 • Hasprová, Olga; Brabec, Zdeněk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017)
  Cílem článku je zhodnotit výkonnost malých a středních podniků textilního průmyslu se sídlem v Libereckém kraji. Textilní průmysl byl zvolen z důvodu jeho významného podílu na prosperitě Libereckého kraje v minulosti. ...