Kobiety w zyciu Juliusza Slowackiego (w 200-lecie urodzin poety)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gradkowski, Henryk
dc.date.accessioned 2017-12-14
dc.date.available 2017-12-14
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2009_2_01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21346
dc.description.abstract Článek představuje zájem Julia Slowackého o ženy a odraz tohoto zájmu v jeho poezii. Zvláštní pozornost je věnována pobytu tohoto velkého polského i evropského básníka v Krkonoších roku 1848. Na této cestě ho doprovázela jedna z jeho posledních lásek - Zofia Mielecka – Wygierska, později známá novinářka, která také po letech popsala ony události. Závěr článku obsahuje informace o oslavách dvoustého jubilea básníkových narozenin (1809- 2009), které se konají v Kolegiu Karkonošském v Jelení Hoře. cs
dc.description.abstract Artykul przedstawia zainteresowania Juliusza Slowackiego kobietami i odbicie tych zainteresowaú w jego poezji. Szczególnq uwagy poswiycono pobytowi tego wielkiego polskiego i europejskiego poety w Karkonoszach w roku 1848. W tej podrózy towarzyszyla mu jedna z ostatnich jego sympatii – Zofia Mielecka –Wygierska, pózniejsza znana dziennikarka, która tez po latach opisala te wydarzenia. W zakoúczeniu artykulu zawarta jest informacja o uroczystosciach Jubileuszu dwusetlecia urodzin poety (1809-2009) w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. pl
dc.description.abstract The article focuses on the interest that Juliusz Slowacki had in women and the reflection of this interest in his poetry. Particular attention was paid to the stay of this great Polish and European poet in the Karkonosze mountains in 1848. During this journey he was accompanied by one of his last female friends-Zofia Mielecka-Wygierska, who later became a well-known journalist, and who, years afterwards, wrote an account of their visit to the region. In the final part of the article there is information on the 200th birthday celebrations (1809-2009) held in Kolegium Karkonoskie in Jelenia Góra. en
dc.description.abstract Der Artikel stellt das Interesse für Frauen des Dichters Juliusz Slowacki und die Spiegelung dieses Interesses in seiner Poesie vor. Besonders bemerkenswert war der Aufenthalt dieses großen polnischen und europäischen Poeten im Riesengebirge im Jahr 1848. Auf dieser Reise hat ihn eine seiner letzten Geliebten, Zofia Mielecka Wygierska, begleitet, die spätere bekannte Journalistin, die nach Jahren diese Ereignisse beschrieben hat. Am Ende des Artikels befindet sich die Ankindigung der Jubiläumsfeier des zweihundertsten Geburtstags (1809- 2009) im Kolegium Karkonoskie. de
dc.format text cs
dc.format.extent 8 stran
dc.language.iso pl
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon Biliúski, K., Dolnoslqski czas autora ,,Kordiana" i Jego utworów. ,,Pastereczka z Pornic" – karkonoski epizod Juliusza Slowackiego. W: Ksiyga X-lecia Kolegium Karkonoskiego, Jelenia Góra 2008.
dc.relation.isbasedon Encyklopedia Polska, t.XI, Warszawa 2008.
dc.relation.isbasedon Iwaszkiewicz, J. Z Warszawy do Krakowa. W: Podróže do Polski, Warszawa 1977.
dc.relation.isbasedon Hertz, P. Portret Slowackiego, Warszawa 1976.
dc.relation.isbasedon Hoesick, F. Milosé w žyciu Zygmunta Krasinskiego. Warszawa 1899.
dc.relation.isbasedon Ursel, M., red. Sladami ostatniej milosci. Poetycka przygoda Juliusza Slowackiego w Karkonoszach. W: Ksir;ga X-lecia Kolegium Karkonoskiego. Jelenia Góra 2008.
dc.relation.isbasedon Slowacki, J. Godzina mysli . W: Tenže: Wiersze i poematy (Wybór), Warszawa 1971.
dc.relation.isbasedon Slowacki, J. Beniowski. Poema. Opr. A. Kowalczykowa, Wroclaw 1999.
dc.relation.isbasedon Zakrzewski, B. Tematy slqskie. Rozprawy i szkice, Katowice 1973.
dc.title Kobiety w zyciu Juliusza Slowackiego (w 200-lecie urodzin poety) pl
dc.title.alternative Ženy v životě Julia Slowackého (ke dvoustému výročí básníkova narození) cs
dc.title.alternative Frauen im Leben von Juliusz Slowacki (zum zweihundertsten Geburtstag des Poeten) de
dc.title.alternative Women in life of juliusz slowacki (poet’s 200th birthday celebration) en
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 15
local.relation.issue 2
local.citation.spage 6
local.citation.epage 13
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account