Integration possibilities of software tools used in design of manufacturing systems

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vik, Pavel
dc.contributor.author Dias, Luis
dc.contributor.author Pereira, Guilherme
dc.date.accessioned 2017-12-14
dc.date.available 2017-12-14
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2009_1_06
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21344
dc.description.abstract V současné době je kladen velký tlak na rychlou a kvalitní tvorbu návrhů projektů výrobních systémů. Pro tyto účely se používá různých softwarových pomůcek pro analýzu, návrh a ověření těchto projektů. Tyto pomůcky se ale většinou používají samostatně nebo s minimální vzájemnou datovou provázaností. Ruční spojování projektových dat vede ke zpomalení v procesu navrhování, duplikační činnosti, případně je i zdrojem chyb. Článek se obecně zabývá tématikou navrhování výrobních projektů, konkrétně integrací jednotlivých softwarových pomůcek do jednoho systému. Jsou zde popsány jednotlivé nástroje a jejich funkce, principy integrace a další možnosti plynoucí z tohoto propojení jako např. generování simulačních modelů z databáze, generování pozic zařízení do výrobního layoutu a jejich optimálního vzájemného uspořádání podle materiálových toků. cs
dc.description.abstract Obecnie duży nacisk kładziony jest na szybkie i wysokiej jakości projektowanie systemów produkcji. W tym celu stosowane są różne narzędzia softwarowe służące do ich analizy, projektowania i weryfikacji. Jednak w większości przypadków narzędzia te stosowane są samodzielnie i przy niskim poziomie integracji danych. Manualne łączenie danych projektowych wydłuża proces projektowania, powoduje powielanie czynności i stanowi źródło powstawania błędów. Tematyka artykułu związana jest z projektowaniem systemów produkcyjnych, a w szczególności dotyczy połączenia poszczególnych narzędzi softwarowych w jeden system. W pracy opisano poszczególne narzędzia i ich funkcje, zasady ich łączenia oraz wynikające z niego możliwości. Należy do nich przykładowo generowanie modeli symulacyjnych z bazy danych, generowanie pozycji urządzenia w rozmieszczeniu (layout) produkcji oraz ich opty malnego umiejscowienia wobec siebie w zależności od przepływów materiałowych. pl
dc.description.abstract Nowadays there is a great pressure on production systems design to be done in a short time and more effectively. Moreover, it must support the systems’ flexibility, modularity and robustness. For these purposes several software tools have been used– mainly for project analysis, design and validation. Nevertheless, these tools have been used with a low integration level, including the absence of data coherence. This paper deals with production systems’ design, actually concerning the integration of particular software tools into a unified system. This work identifies different tools, describing their functions and principles of integration. It also addresses the way this integration enabled the automatic generation of simulation programs. Furthermore, it finally discusses ways of making this integration contributing to the automatic generation of different patterns of project layouts. en
dc.description.abstract Gegenwärtig besteht großer Druck bei der schnellen und überlegenen Erzeugung von Projekten von Produktionssystemen. Verschiedene Software-Werkzeuge werden für diese Zwecke hauptsächlich zur Analyse, Planung und Kontrolle von Projekten genutzt. Diese Hilfsmittel werden gewöhnlich gesondert oder mit minimalem relativem Datenzusammenhalt genutzt. Dieser Aufsatz konzentriert sich allgemein auf die Thematik des Entwurfs von Produktionssystemen, konkret auf die Integration einzelner Software-Werkzeuge in ein gemeinsames System. Beschrieben werden mannigfaltige Hilfsmittel und ihre Funktionen, Integrationsprinzipien sowie andere Möglichkeiten, die von dieser Integration ausgehen, zum Beispiel automatisches Erzeugen lauffähiger Simulationsmodelle. Die Integration liefert auch die Erzeugung von Stellungen für Anlagen in der Projektskizze. de
dc.format text cs
dc.format.extent 9 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon ALEISA E., LIN L.: For effective facilities planning: layout optimization then simulation, or vice versa? , In Proceedings of the Winter Simulation Conference, 2005, s. 1381-1385
dc.relation.isbasedon BENJAAFAR, S., HERAGU, S. S., IRANI S.: Next generation Factory layouts: Research challenges and recent progress, Interface 2002.
dc.relation.isbasedon FRANCIS R.L., McGINNIS L.F., WHITE J.A.: Facility Layout and Location: An Analytical Approach, 2nd edition, Prentice-Hall, Englewood Clifs, NJ, USA, 1992.
dc.relation.isbasedon KULTUREL S.: Approaches to uncertainties in facility layout problems: Perspectives at the beginning of the 21th Century, In Springer Science and Business Media, Springer Netherlands 2007, ISSN 0956-5515
dc.relation.isbasedon MECKLENBURG K.,: Seamless integration of layout and simulation, In Proceedings of the 2001 Winter Simulation Conference, s. 1487- 1491.
dc.relation.isbasedon MELLER R.D., GAU Y.K.: The facility layout problem: recent and emerging trends and perspectives, Journal of Manufacturing Systems, v15, 351–366 (1996).
dc.relation.isbasedon MUTHER R.: Systematické projektování (SLP), SNTL, Praha, 1970.
dc.relation.isbasedon TAYLOR G.: Introduction to logistics engineering, New York, Taylor & Francis Group, 2008,
dc.relation.isbasedon ISBN 978-1-4200-8851-9
dc.relation.isbasedon VIK P.: Integration of CAD systems and computer simulation and its usage in designing of manufacturing systems, 3. mezinárodní konference Výrobní systémy dnes a zítra, 27.– 28.11.2008, ISBN 978-80-7372-416-0
dc.relation.isbasedon VIK P.: Propojení nástrojů používaných pro navrhování výrobních systémů. Proceedings of 4th annual International conference for Ph.D studentesand young researches, Zlín 10. April 2008,
dc.relation.isbasedon ISBN 978–80-7318-663-0
dc.relation.isbasedon WU Y., APPLETON E.: The optimization of block layout and aisle structure by a genetic algorithm, Computers and Industrial Engineering, v41, no4, 371–387, 2002
dc.relation.isbasedon ZELINKA A., KRÁL M.: Projektování výrobních systémů, Praha: ČVUT, 1995, ISBN 80–01- 013302-2
dc.relation.isbasedon Bureš M., Ulrych Z.,Leeder E.:Digirální fabrika – softwarové produkty pro oblast diitální fabriky, In Mopp – Modelování a optimalizace podnikový procesů, Plzeň 8.-9. 2. 2007 ISBN 978–80–7043–535-9
dc.relation.isbasedon Vilarinho P., Guimaraes R.: A Facility Layout Design Support System, Investigacao Operacional 23, 2003, p. 145–161, ISSN 0874–5161
dc.title Integration possibilities of software tools used in design of manufacturing systems en
dc.title.alternative Możliwości integracji narzędzi softwarowych stosowanych w projektowaniu systemów produkcyjnych pl
dc.title.alternative Možnosti propojení systémů používaných v projektování výrobních systémů cs
dc.title.alternative Integrationsmöglichkeiten von Software-Werkzeugen für den Entwurf von Fertigungssystemen de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 15
local.relation.issue 1
local.citation.spage 42
local.citation.epage 50
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account