Browsing 2009/2 - Social Sciences and Economy by Title

DSpace Repository

Browsing 2009/2 - Social Sciences and Economy by Title

Sort by: Order: Results:

 • Seifert, Stefanie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek se zabývá aplikací nových prostředků využívající internet při externě vedené podnikové komunikaci. Přitom se autorka orientuje speciálně na médium „Corporate Blog" a představuje vědecké stanovisko výzkumu, ...
 • Schmidt, Peter (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Již po desetiletí lze pozorovat silnou tendenci přechodu původně volných morfémů (lexémů) k výhradně vázanému užití. Tato tendence podpořila vznik prefixoidů a sufixoidů. V literatuře je tato skutečnost dostatečně ...
 • Welc, Jacek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Charakteristické znamení finanční výkonnosti podniků je dlouhodobé navrácení těchto výsledků na úroveň průměru za celou ekonomiku. V případě příjmu, to znamená, že firmy v daném období, které vykazují nad průměr vyšší ...
 • Šimíková, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Rozpočtový proces EU je jedním ze základních pilířů rozpočtové politiky EU. Rozpočtový proces EU lze rozdělit do dvou vzájemně oddělených procesů: každoročního rozpočtového procesu a střednědobé finanční perspektivy. ...
 • Pekařová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  Tento příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s použitím Britského národního korpusu v hodinách anglického jazyka u studentů na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Protože současné výsledky byly pozitivní, autorka v ...
 • Neumannová, Helena; Nejedlová, Dana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009)
  V roce 2009 se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci projekt, který se zaměřil na analýzu požadavků trhu v oblasti uplatnění absolventů doktorského studia. V dotazníkovém šetření byli osloveni zaměstnavatelé, aby ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account