The Investors in people in the Czech republic

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ortová, Martina
dc.contributor.author Špačková, Petra
dc.date.accessioned 2017-11-14
dc.date.available 2017-11-14
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_3_11
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21293
dc.description.abstract Článek se zabývá normou Investors in People. Jedná se o normu, která pochází z Velké Británie a lze ji využít pro zefektivnění řízení lidských zdrojů v organizacích a to jak ziskových, tak neziskových. V první části je vysvětlena vazba normy Investors in People k aktivitám společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) a k ostatním normám z této oblasti. Další části se již věnují normě Investors in People konkrétněji. V článku jsou představeny výsledky dotazníkového šetření mezi organizacemi, které se v České republice nechaly dle této normy certifikovat. Šetření bylo realizováno na Technické univerzitě v Liberci, Ekonomické fakultě v březnu 2011. Bylo osloveno 23 organizací, které prošly úspěšně certifikací dle normy Investors in People cs
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony normie Investors in People. Jest to norma pochodząca z Wielkiej Brytanii, którą można stosować w celu poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach nastawionych na osiąganie zysku, jak i non-profit. W pierwszej części wyjaśniono powiązanie normy Investors in People z czynnościami odpowiedzialności społecznej firm (Corporate Social Responsibility) i pozostałymi normami z tej dziedziny. Następne części są już poświęcone normie Investors in People bardziej konkretnie. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w jednostkach, które w Republice Czeskiej uzyskały certyfikat według tej normy. Badania przeprowadzono na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu w marcu 2011. Zwrócono się do 23 jednostek, które otrzymały certyfikat według normy Investors in People. pl
dc.description.abstract The article deals with the Investors in People Standard. This is a standard that comes from the United Kingdom and can be applied for the purposes of making human resources management more efficient in both profit-making and non-profit-making organizations. The first part explains how the Investors in People Standard is linked to Corporate Social Responsibility activities and other standards in this area. The other parts then deal with the Investors in People Standard more specifically. The article introduces the outcome of the questionnaire survey conducted among the organizations in the Czech Republic which have been certified according to this Standard. The survey was carried out by the Technical University of Liberec, Faculty of Economics, in March 2011. The survey addressed 23 organizations successfully certified according to the Investors in People Standard. en
dc.description.abstract Der Artikel befasst sich mit der Norm Investors in People, die aus Großbritannien stammt und zum effizienteren Management menschlicher Ressourcen sowohl in gewinnorientierten, als auch gemeinnützigen Organisationen genutzt werden kann. Im ersten Teil wird die Bindung der Norm Investors in People an die Aktivitäten der gesellschaftlichen Verantwortung der Firmen (Corporate Social Responsibility) und an die sonstigen Normen aus diesem Bereich erläutert. Die weiteren Abschnitte widmen sich bereits konkreter der Norm Investors in People. Im Artikel werden die Ergebnisse einer Umfrage unter den Organisationen präsentiert, die sich gemäß dieser Norm zertifizieren ließen. Die Umfrage erfolgte im März 2011 an der Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität in Liberec. Angesprochen wurden 23 Organisationen, die die Zertifikation gemäß der Norm Investors in People erfolgreich absolvierten. de
dc.format text cs
dc.format.extent 10 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon A Guide to CSR in Europe [online]. [cit. 2010-04-02]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon <http://www.csreurope.org/data/files/20091012_a_guide_to_csr_in_europe_final.pdf>
dc.relation.isbasedon ELKINGTON, J: Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Environmental Quality Management, 8: 37–51.
dc.relation.isbasedon Doi: 10.1002/tqem.3310080106
dc.relation.isbasedon HOREHÁJOVÁ, M., MARASOVÁ, J. The institutional factors of the corporate social responsibility development in the central European countries, E+M Ekonomie a management, 2008, vol. 11, iss. 2/2008, p. 58-64. ISSN 1212-3609.
dc.relation.isbasedon Hutní projekt Frýdek-Místek 2008 [online]. [cit. 2008-06-06]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon <http://www.hpfm.cz/view.php?akce=pece_o_zamestnance>
dc.relation.isbasedon Investors In People - nástroj zvyšování výkonnosti organizací [online]. [cit. 2009-09- 09]. Available from WWW: <http://www.becon.cz/index.php/investors-in-people >
dc.relation.isbasedon Key Facts – Investors in People [online]. [cit. 2011-23-09]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon <http://www.investorsinpeople.co.uk/Facts/Pages/default.aspx>
dc.relation.isbasedon MARREWIJK, M. V.: Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion. Journal of Business Ethics, 2003, vol. 44(2), p. 95– 105. DOI: 10.1023/A:1023689803906.
dc.relation.isbasedon Napříč společenskou odpovědností firem [online]. Praha: AISIS o. s., 2005. ISBN 80- 239-6111-X. [cit. 2010-06-06]. Available from: <http://www.sof.cz/download/Napric- SOF.pdf>, p. 31.
dc.relation.isbasedon NORMAN, W., MACDONALD, C.: Getting to the bottom of ‘Triple Bottom Line’[online]. Business Ethics Quarterly, 2003, vol. 14(2), p. 243–262. [cit. 2011-07- 08]. Available from <http://www.businessethics.ca/3bl/triple-bottom-line.pdf>
dc.relation.isbasedon Normy, které mají vztah k CSR [online]. [cit. 2011-05-07]. Available from
dc.relation.isbasedon <http://www.csr-online.cz/Page.aspx?normy>
dc.relation.isbasedon PRSKAVCOVÁ, M.: CSR na podnikové úrovni, vazba na trvale udržitelný rozvoj. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Vysoká škola ekonomická, Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.
dc.relation.isbasedon PRSKAVCOVÁ M., MARŠÍKOVÁ K., ŘEHOŘOVÁ P., ZBRÁNKOVÁ M. Normy z oblasti společenské odpovědnosti firem. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-558-7.
dc.relation.isbasedon Standard rozvoje lidských zdrojů Investors in People, CzechInvest, 2007[online]. [cit. 2011-03-03]. Available from:
dc.relation.isbasedon <http://www.starlit.cz/filesASP/IIP_detailni_informace.pdf>
dc.relation.isbasedon ŠPAČKOVÁ, P.: Norma Investors in People v České republice. Liberec, 2011. 88 s. Thesis. Technical University of Liberec.
dc.relation.isbasedon Your jorney – Investors in People [online]. [cit. 2011-24-09]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon <http://www.investorsinpeople.co.uk/Journey/Pages/default.aspx>
dc.title The Investors in people in the Czech republic en
dc.title.alternative Norma Investors in people w Republice czeskiej pl
dc.title.alternative Norma Investors in people v České republice cs
dc.title.alternative Die Norm Investors in people in der Tschechischen Republik de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 3
local.citation.spage 101
local.citation.epage 110
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account