Assessment of functional changes of locomotive apparatus of u16 category soccer players

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hráský, Pavel
dc.contributor.author Teplan, Jaroslav
dc.contributor.author Malý, Tomáš
dc.contributor.author Kaplan, Aleš
dc.date.accessioned 2017-11-03
dc.date.available 2017-11-03
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_2_07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21170
dc.description.abstract Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů (n=12), fotbalistů kategorie mladší dorost, s pravidelnou tréninkovou a herní zátěží jsme provedli diagnostiku funkčního stavu organismu v rozmezí 6ti měsíců. V období pretestu u probandů proběhl ontogenetický přechod ze žákovské kategorie do kategorie dorostenecké. Při diagnostice jsme použili test zkrácených svalů dle Jandy (1995). Je to období, kdy obecně dochází k ukončení období puberty a začátku adolescence (Roche, 1996). Hlavním sledovaným kritériem byla analýza a následný vývoj změn v oblasti zkrácených svalových skupin specificky zatěžovaných ve fotbale. Zjištěné rozdíly ve sledovaných svalových skupinách odpovídaly jednostrannému zatěžování organismu. Setkali jsme se stavem svalových dysbalancí – svalových zkrácení u svalů s převažující posturální funkcí. cs
dc.description.abstract Celem opracowania jest wskazanie konieczności uporządkowania oceny funkcjonalnego stanu organizmu w połączeniu z procesem treningowym. Opracowanie zawiera informacje nt. testowania funkcjonalnego stanu narządów ruchu. U badanych osób (n=12), piłkarzy z kategorii juniorzy młodsi, z regularnym obciążeniem treningami i meczami przeprowadzono diagnostykę funkcjonalnego stanu organizmu na przestrzeni 6 miesięcy. W okresie testów wstępnych u badanych nastąpiło ontogenetyczne przejście z kategorii uczniowskich do kategorii młodzików. W ramach diagnostyki wykorzystano test skróconych mięśni wg Jandy (1995). To okres, w którym z reguły następuje zakończenie okresu dzieciństwa i rozpoczęcie okresu dojrzewania (Roche, 1996). Głównym kryterium była analiza referencyjna i końcowy rozwój zmian w skróconych grupach mięśni, szczególnie obciążanych w piłce nożnej. Różnice stwierdzone w badanych grupach mięśni odzwierciedlały jednostronne obciążanie organizmu. Stwierdziliśmy stan dysbalansu mięśniowego – skrócenie mięśni z grupy mięśni posturalnych, jako cechy wyróżniające. pl
dc.description.abstract The study aims to highlight the need for assigning evaluation of functional state of the organism in cooperation with the operation of the training process. Probands in our group are a typical example of a group that long time, overload their motion system. The study provides information on testing the functional state of locomotive apparatus. In probands (n = 12), youth soccer junior category (U 16), with regular training and playing load we made the diagnosis of functional state of the organism within 6 months. For diagnosis, we used a test shortened muscles according to Janda (1995). In the period there took place in probands a pre-test ontogenetic transition from the youth category in the junior category. Significant muscle contractions can be found in the area of dominant lower limb. In case of dominant lower limbs we explain the increased occurrences of muscle contractions by chronic overloading. It is a time when there is generally put an end to the period of puberty and early adolescence. The main criterion was the reference analysis and subsequent development of changes in the shortened muscle groups, specifically loaded in soccer. Compensation of muscle imbalance, whether existing or acquired, may ultimately act as a prevention of overloading of the individual active components of the locomotor system. en
dc.description.abstract Ziel der Studie ist es, auf die Notwendigkeit der Einordnung der Bewertung des funktionellen Zustands des Organismus im Zusammenhang mit der Durchführung des Trainingsprozesses hinzuweisen. Die Studie liefert Informationen über das Testen des funktionellen Zustands des Bewegungsapparats. Bei Probanden (n = 12), jüngeren Nachwuchsfußballern, mit regelmäßiger Trainings- und Spielbelastung haben wir eine Diagnose des funktionellen Zustands des Organismus im Abstand von 6 Monaten durchgeführt. Im Zeitraum des Vortests fand bei den Probanden der ontogenetische Übergang von der Schülerkategorie in die Nachwuchskategorie statt. Zur Diagnose verwendeten wir einen Muskelverkürzungstest nach Janda (1995). In diesem Zeitraum endet in der Regel die Pubertät und beginnt die Adoleszenz (Roche, 1996). Das Hauptuntersuchungskriterium war die Analyse und die nachfolgende Entwicklung der Veränderungen im Bereich der verkürzten Muskelgruppen, die beim Fußball besonders belastet sind. Die festgestellten Unterschiede in den untersuchten Muskelgruppen entsprachen der einseitigen Belastung des Organismus. Wir trafen auf einen Zustand muskulärer Dysbalance - Muskelverkürzung der Muskeln mit überwiegend posturaler Funktion. de
dc.format text cs
dc.format.extent 6 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon BRÜGGER, A. Kinesiologické aspekty omezení funkce při pohybu a držení těla.
dc.relation.isbasedon Rehabilitácia, 1993, vol. 263, p. 136-144.
dc.relation.isbasedon GILEARD, W.L. An EMG Validation of Abdominal Muscle Test. Phys.Med. Reh,1997, vol. 78, no. 2, p. 252-258.
dc.relation.isbasedon GROHOLT, E., STIGUM, H. AND NORDHAGEN, R. Recurrent pain in children, socio-economic factors and accumulation in families. European Journal of Epidemiology, 2003, vol. 18, p. 965-975.
dc.relation.isbasedon JANDA, V. Svalové funkční testy. Edtion ed. Praha: Grada, 2004. 325 p.
dc.relation.isbasedon JEPSEN, J.R. Manual strength testing. A Study of Inter-Rater Reliability. Ac. Orth.Scan., 2004, vol. 75, no. 4, p. 442-448.
dc.relation.isbasedon KOLEKTÍV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. Edtion ed. Praha: Grada, 1997.
dc.relation.isbasedon LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. vydání. Edtion ed.: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003.
dc.relation.isbasedon MALINA, R.M. AND BOUCHARD, C. Growth, Maturation and Physical activity. Edtion ed. Texas, University of Texas: Human Kinetics, 1991.
dc.relation.isbasedon ROCHE, A.F., HEYMSFIELD, S.B. AND LOHMAN, T.G. Human Body Composition. Edtion ed. Champaign: Human Kinetics, 1996.
dc.subject functional status of the organism en
dc.subject functional muscle shortening en
dc.subject muscle imbalance en
dc.subject compensation procedures en
dc.title Assessment of functional changes of locomotive apparatus of u16 category soccer players en
dc.title.alternative Ocena funkcjonalnych zmian narządów ruchu na przykładzie piłkarzy w kategorii U16 pl
dc.title.alternative Hodnocení funkčních změn pohybových orgánů fotbalistů v kategorii U16 cs
dc.title.alternative Bewertung der funktionellen Veränderungen der Bewegungsorgane von U16 Fussballspielern de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 2
local.citation.spage 60
local.citation.epage 65
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account