Recently added

DSpace Repository

2011/2 - Social Science of Economics: Recent submissions

 • Priputen, Radek; Kupr, Jaroslav; Rubín, Lukáš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem práce bylo zjistit podíl tělesně nezdatných dětí a charakterizovat jejich somatický a motorický rozvoj. Testováno bylo 263 dětí (131 chlapců a 132 dívek) ve věku 10–12 let. Jedinci zařazení do reprezentativních ...
 • Timoshenko, Daria; Shishova, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Na významných sportovních událostech je největší část práce odvedena širokou skupinou dobrovolníků, kteří provádějí celé spektrum činností provázejících takové události. Tato studie se snaží definovat doposud neprozkoumané ...
 • Štelzig, Mojmír; Suchomel, Aleš; Bittner, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem práce bylo ověřit interkorelaci vybraných testů explozivně silových schopností dolních končetin u hráček volejbalu kadetského věku. Testovaný soubor tvořilo 17 hráček volejbalu na výkonnostní úrovni ve věku 15–17 ...
 • Vrchovecká, Pavlína; Bartošová, Lucie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Studie se zabývá gymnastikou ve školní tělesné výchově. Pro správné provedení cvičebních tvarů je důležité, aby žáci byli, dostatečně fyzicky vybaveni. Hlavním cílem práce bylo sledování závislosti velikosti svalové síly ...
 • Vaidová, Eva; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Přípěvek se zabývá problematikou plyometrie a jejím využitím ve sportovním tréninku adolescentů. Jedná se o literární rešerši, která využívá informace z českých, ale především zahraničních zdrojů. Cílem přípěvku je upozornění ...
 • Sha, Angelica Peipei (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Výzkum je zaměřen na zkoumání pojmu Olympijská výchova a definování jeho aktuálního významu s očekáváním, že tato současná definice bude mít teoretický vliv na formu a inovaci olympijské výchovy ve školních osnovách, ...
 • Přívětivý, Lubomír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie založené na SWOT analýze je stručný přehled historie, zhodnocení současného stavu a perspektiva vojenského sportu a tréninku s důrazem na roli Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM – Conceil International ...
 • Bílý, Milan; Süss, Vladimír; Matošková, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme temperamentovými vlastnostmi a profilem výkonové motivace u juniorských závodníků ve vodním slalomu. Výkon v této disciplíně klade vysoké nároky na psychiku mladého závodníka. Znalost temperamentu ...
 • Čáslavská, Eva; Petráčková, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek prezentuje výsledky výzkumu osobnosti sportovních značek velkých sportovních akcí na příkladu letních olympijských her. Výzkum využívá metodiky standardizované americkou autorkou J. Aaker zabývající se značkou. Ve ...
 • Jeřábek, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Bunc, Václav; Hráský, Pavel; Baláš, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Motorický výkon jedinců, a tedy skutečný stav tělesné zdatnosti subjektů, je zčásti důsledkem jejich genetické predispozice a z částí důsledkem jejich pohybového tréninku. Základní problém interpretace výsledků testování ...
 • Hráský, Pavel; Teplan, Jaroslav; Malý, Tomáš; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů ...
 • Feher, Jan; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento příspěvek je koncipován jako rešeršní studie. Data pro tuto studii byla získána zejména ze zahraničních publikací. Publikace byly vyhledávány převážně pomocí internetových databází. Příspěvek stručně ukazuje možnosti ...
 • Čuříková, Lada; Süss, Vladimír; Matošková, Petra; Kračmar, Bronislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Hanuš, Milan; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Gryc, Tomáš; Hráský, Pavel; Malá, Lucia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Většina pohybových činností ve sportovních hrách je prováděna pomocí dolních končetin a jejich činnost je i podmínkou pro účinný a efektivní pohyb hráče během utkání.Jedním z kritérií pro hodnocení explosivní ...
 • Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento výzkum je založen na velmi úzké základně v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amatérského boxu. Konkrétně, „záležitost stylu“, kdy semifinále je testováno (nezávisle) pomocí různých analytických prostředků u ...
 • Jevtic, Branislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Sestavení olympijského týmu pro Olympijské hry mládeže bylo iniciováno srbským NOC bezprostředně po Olympijských hrách v Pekingu. Program byl obsahově velmi bohatý a obsahoval optimální přípravu a stanovený ...
 • Klimenko, Daria; Melnikova, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Historie světových univerziád není v národní historiografii podrobně zpracována. Vzhledem k tomu, že studentské sporty jsou nedílnou součástí mezinárodního sportovního hnutí a mohou být považovány za důležitou přípravnou ...
 • Kračmar, Bronislav; Chrástková, Martina; Bačáková, Radka; Hojka, Vladimír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Běh na lyžích je doporučován jako součást postrehabilitačního pohybového režimu. Užívanými způsoby běhu v rekreační formě jsou střídavý běh dvoudobý a bruslení dvoudobé. Cílem studie bylo objasnit, jak koresponduje pohybový ...
 • Kolodzejová, Petra; Suchomel, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem příspěvku bylo zjistit úroveň tělesného rozvoje a motorické výkonnosti dívek středního školního věku na základní škole v Banské Bystrici. Testovaný soubor tvořilo 41 dívek základní školy Spojové v Banské Bystrici v ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account