2011/2 - Social Science of Economics

DSpace Repository

2011/2 - Social Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XVII 2011/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Jerzy Ladysz, Ph.D. – Wroclaw University of Economics

Recent Submissions

 • Sha, Angelica Peipei (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Výzkum je zaměřen na zkoumání pojmu Olympijská výchova a definování jeho aktuálního významu s očekáváním, že tato současná definice bude mít teoretický vliv na formu a inovaci olympijské výchovy ve školních osnovách, ...
 • Přívětivý, Lubomír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie založené na SWOT analýze je stručný přehled historie, zhodnocení současného stavu a perspektiva vojenského sportu a tréninku s důrazem na roli Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM – Conceil International ...
 • Hráský, Pavel; Teplan, Jaroslav; Malý, Tomáš; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů ...
 • Feher, Jan; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento příspěvek je koncipován jako rešeršní studie. Data pro tuto studii byla získána zejména ze zahraničních publikací. Publikace byly vyhledávány převážně pomocí internetových databází. Příspěvek stručně ukazuje možnosti ...
 • Priputen, Radek; Kupr, Jaroslav; Rubín, Lukáš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem práce bylo zjistit podíl tělesně nezdatných dětí a charakterizovat jejich somatický a motorický rozvoj. Testováno bylo 263 dětí (131 chlapců a 132 dívek) ve věku 10–12 let. Jedinci zařazení do reprezentativních ...
 • Vrchovecká, Pavlína; Bartošová, Lucie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Studie se zabývá gymnastikou ve školní tělesné výchově. Pro správné provedení cvičebních tvarů je důležité, aby žáci byli, dostatečně fyzicky vybaveni. Hlavním cílem práce bylo sledování závislosti velikosti svalové síly ...
 • Vaidová, Eva; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Přípěvek se zabývá problematikou plyometrie a jejím využitím ve sportovním tréninku adolescentů. Jedná se o literární rešerši, která využívá informace z českých, ale především zahraničních zdrojů. Cílem přípěvku je upozornění ...
 • Timoshenko, Daria; Shishova, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Na významných sportovních událostech je největší část práce odvedena širokou skupinou dobrovolníků, kteří provádějí celé spektrum činností provázejících takové události. Tato studie se snaží definovat doposud neprozkoumané ...
 • Štelzig, Mojmír; Suchomel, Aleš; Bittner, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem práce bylo ověřit interkorelaci vybraných testů explozivně silových schopností dolních končetin u hráček volejbalu kadetského věku. Testovaný soubor tvořilo 17 hráček volejbalu na výkonnostní úrovni ve věku 15–17 ...
 • Šlaichová, Eva; Žižka, Miroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek se zabývá aplikací metod určení časové spotřeby práce pro stanovení norem pomocných a obslužných prací v průmyslové praxi. V rámci práce na tématu byl primárně vytvořen přehled základních metod, které se dají ...
 • Mužáková, Karina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tato práce se zabývá analýzou časových řad a predikcí vývoje hrubého předepsaného pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat v rámci českého pojistného trhu pro roky 2010 a 2011. Časové řady jsou definovány jako ...
 • Bílý, Milan; Süss, Vladimír; Matošková, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme temperamentovými vlastnostmi a profilem výkonové motivace u juniorských závodníků ve vodním slalomu. Výkon v této disciplíně klade vysoké nároky na psychiku mladého závodníka. Znalost temperamentu ...
 • Bunc, Václav; Hráský, Pavel; Baláš, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Motorický výkon jedinců, a tedy skutečný stav tělesné zdatnosti subjektů, je zčásti důsledkem jejich genetické predispozice a z částí důsledkem jejich pohybového tréninku. Základní problém interpretace výsledků testování ...
 • Čáslavská, Eva; Petráčková, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek prezentuje výsledky výzkumu osobnosti sportovních značek velkých sportovních akcí na příkladu letních olympijských her. Výzkum využívá metodiky standardizované americkou autorkou J. Aaker zabývající se značkou. Ve ...
 • Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento výzkum je založen na velmi úzké základně v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amatérského boxu. Konkrétně, „záležitost stylu“, kdy semifinále je testováno (nezávisle) pomocí různých analytických prostředků u ...
 • Jeřábek, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Kračmar, Bronislav; Chrástková, Martina; Bačáková, Radka; Hojka, Vladimír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Běh na lyžích je doporučován jako součást postrehabilitačního pohybového režimu. Užívanými způsoby běhu v rekreační formě jsou střídavý běh dvoudobý a bruslení dvoudobé. Cílem studie bylo objasnit, jak koresponduje pohybový ...
 • Kolodzejová, Petra; Nemec, Miroslav; Rázusová, Zuzana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem příspěvku je shrnout dostupné teoretické a praktické poznatky z oblasti kondiční přípravy v sjezdovém lyžování a poukázat na možné inovativní přístupy rozvoje rovnováhových schopností ve sportovní přípravě u dětí v ...
 • Parry, Jim; Lucidarme, Steffie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek se věnuje Olympijským hrám mládeže, které se poprvé konaly v Singapuru v srpnu 2010 a které se vyvinuly z Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF), jenž se poprvé konal v Bruselu v roce 1991. ...
 • Jevtic, Branislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Sestavení olympijského týmu pro Olympijské hry mládeže bylo iniciováno srbským NOC bezprostředně po Olympijských hrách v Pekingu. Program byl obsahově velmi bohatý a obsahoval optimální přípravu a stanovený ...

View more