2011/2 - Social Science of Economics

DSpace Repository

2011/2 - Social Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XVII 2011/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Jerzy Ladysz, Ph.D. – Wroclaw University of Economics

Recent Submissions

 • Čuříková, Lada; Süss, Vladimír; Matošková, Petra; Kračmar, Bronislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Feher, Jan; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento příspěvek je koncipován jako rešeršní studie. Data pro tuto studii byla získána zejména ze zahraničních publikací. Publikace byly vyhledávány převážně pomocí internetových databází. Příspěvek stručně ukazuje možnosti ...
 • Hanuš, Milan; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Gryc, Tomáš; Hráský, Pavel; Malá, Lucia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Většina pohybových činností ve sportovních hrách je prováděna pomocí dolních končetin a jejich činnost je i podmínkou pro účinný a efektivní pohyb hráče během utkání.Jedním z kritérií pro hodnocení explosivní ...
 • Hráský, Pavel; Teplan, Jaroslav; Malý, Tomáš; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů ...
 • Kračmar, Bronislav; Chrástková, Martina; Bačáková, Radka; Hojka, Vladimír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Běh na lyžích je doporučován jako součást postrehabilitačního pohybového režimu. Užívanými způsoby běhu v rekreační formě jsou střídavý běh dvoudobý a bruslení dvoudobé. Cílem studie bylo objasnit, jak koresponduje pohybový ...
 • Martínková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V tomto textu jsou položeny tři základní otázky ohledně světových zimních her (Zimních olympijských her a podobných akcí). Toto tázání se vztahuje k těm rysům zimních her, které jsou obvykle považovány za samozřejmé. Tři ...
 • Matošková, Petra; Süss, Vladimír; Kračmar, Bronislav; Bílý, Milan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy specifické lokomoce lyžování – lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací (skupina LW2). Sledování kineziologického obsahu pohybu vybraných svalů ...
 • Kupr, Jaroslav; Pochobradská, Klára (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem projektu bylo zjistit intersexuální rozdíly v úrovni tělesné zdatnosti a pohybové aktivity u dětí v libereckém regionu. Výběrový soubor tvořilo 130 chlapců a 124 dívek ve věku 10-12 let. V rámci výzkumu byly využity ...
 • Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento výzkum je založen na velmi úzké základně v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amatérského boxu. Konkrétně, „záležitost stylu“, kdy semifinále je testováno (nezávisle) pomocí různých analytických prostředků u ...
 • Jevtic, Branislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Sestavení olympijského týmu pro Olympijské hry mládeže bylo iniciováno srbským NOC bezprostředně po Olympijských hrách v Pekingu. Program byl obsahově velmi bohatý a obsahoval optimální přípravu a stanovený ...
 • Parry, Jim; Lucidarme, Steffie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek se věnuje Olympijským hrám mládeže, které se poprvé konaly v Singapuru v srpnu 2010 a které se vyvinuly z Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF), jenž se poprvé konal v Bruselu v roce 1991. ...
 • Pochobradská, Klára; Suchomel, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Hlavním cílem příspěvku je zaznamenání teoretických a metodologických východisek při hodnocení sekulárních trendů tělesného rozvoje a motorické výkonnosti. V příspěvku jsou analyzovány publikované poznatky ze zahraničních ...
 • Pakhamovich, Nadezhda; Absalyamova, Irina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Provádění komplikovaných koordinačních prvků ve druhé části programu po značném zatížení klade vysoké nároky na parametry a připravenost sportovců, proto je navýšena dodatečným koeficientem, který znásobuje základní hodnoty. ...
 • Jeřábek, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Klimenko, Daria; Melnikova, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Historie světových univerziád není v národní historiografii podrobně zpracována. Vzhledem k tomu, že studentské sporty jsou nedílnou součástí mezinárodního sportovního hnutí a mohou být považovány za důležitou přípravnou ...
 • Kompán, Jaroslav; Babiar, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Předkládaná studie porovnává nabídku vzdělávání v oblasti outdoorových aktivit na univerzitách na Slovensku a v České republice. Jednotlivé země a školy jsou porovnávány na základě studijních programů jednotlivých pracovišť ...
 • Kompán, Jaroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Předkládaná studie zjišťuje a objasňuje současný systém vzdělávání pro specializované činnosti práce s mládeží na Slovensku. Studia je realizována v době kdy na Slovensku doznívá školská reforma a upravuje se systém ...
 • Kolodzejová, Petra; Suchomel, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem příspěvku bylo zjistit úroveň tělesného rozvoje a motorické výkonnosti dívek středního školního věku na základní škole v Banské Bystrici. Testovaný soubor tvořilo 41 dívek základní školy Spojové v Banské Bystrici v ...
 • Kolodzejová, Petra; Nemec, Miroslav; Rázusová, Zuzana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem příspěvku je shrnout dostupné teoretické a praktické poznatky z oblasti kondiční přípravy v sjezdovém lyžování a poukázat na možné inovativní přístupy rozvoje rovnováhových schopností ve sportovní přípravě u dětí v ...
 • Šlaichová, Eva; Žižka, Miroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek se zabývá aplikací metod určení časové spotřeby práce pro stanovení norem pomocných a obslužných prací v průmyslové praxi. V rámci práce na tématu byl primárně vytvořen přehled základních metod, které se dají ...

View more