2011/2 - Social Science of Economics

DSpace Repository

2011/2 - Social Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XVII 2011/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Jerzy Ladysz, Ph.D. – Wroclaw University of Economics

Recent Submissions

 • Sha, Angelica Peipei (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Výzkum je zaměřen na zkoumání pojmu Olympijská výchova a definování jeho aktuálního významu s očekáváním, že tato současná definice bude mít teoretický vliv na formu a inovaci olympijské výchovy ve školních osnovách, ...
 • Přívětivý, Lubomír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie založené na SWOT analýze je stručný přehled historie, zhodnocení současného stavu a perspektiva vojenského sportu a tréninku s důrazem na roli Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM – Conceil International ...
 • Bílý, Milan; Süss, Vladimír; Matošková, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme temperamentovými vlastnostmi a profilem výkonové motivace u juniorských závodníků ve vodním slalomu. Výkon v této disciplíně klade vysoké nároky na psychiku mladého závodníka. Znalost temperamentu ...
 • Jeřábek, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Klimenko, Daria; Melnikova, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Historie světových univerziád není v národní historiografii podrobně zpracována. Vzhledem k tomu, že studentské sporty jsou nedílnou součástí mezinárodního sportovního hnutí a mohou být považovány za důležitou přípravnou ...
 • Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento výzkum je založen na velmi úzké základně v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amatérského boxu. Konkrétně, „záležitost stylu“, kdy semifinále je testováno (nezávisle) pomocí různých analytických prostředků u ...
 • Jevtic, Branislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Sestavení olympijského týmu pro Olympijské hry mládeže bylo iniciováno srbským NOC bezprostředně po Olympijských hrách v Pekingu. Program byl obsahově velmi bohatý a obsahoval optimální přípravu a stanovený ...
 • Hráský, Pavel; Teplan, Jaroslav; Malý, Tomáš; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem studie je poukázat na nezbytnost zařazování hodnocení funkčního stavu organismu ve spojení s provozováním tréninkového procesu. Studie přináší informace o testování funkčního stavu pohybového aparátu. U probandů ...
 • Čuříková, Lada; Süss, Vladimír; Matošková, Petra; Kračmar, Bronislav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy plaveckého způsobu prsa u handicapovaných plavců s nadkolenní amputací. Cílem bylo zjistit stabilitu provedení jednotlivých cyklů (záběrů) u ...
 • Hanuš, Milan; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Gryc, Tomáš; Hráský, Pavel; Malá, Lucia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Většina pohybových činností ve sportovních hrách je prováděna pomocí dolních končetin a jejich činnost je i podmínkou pro účinný a efektivní pohyb hráče během utkání.Jedním z kritérií pro hodnocení explosivní ...
 • Feher, Jan; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento příspěvek je koncipován jako rešeršní studie. Data pro tuto studii byla získána zejména ze zahraničních publikací. Publikace byly vyhledávány převážně pomocí internetových databází. Příspěvek stručně ukazuje možnosti ...
 • Šlaichová, Eva; Žižka, Miroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek se zabývá aplikací metod určení časové spotřeby práce pro stanovení norem pomocných a obslužných prací v průmyslové praxi. V rámci práce na tématu byl primárně vytvořen přehled základních metod, které se dají ...
 • Mužáková, Karina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tato práce se zabývá analýzou časových řad a predikcí vývoje hrubého předepsaného pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat v rámci českého pojistného trhu pro roky 2010 a 2011. Časové řady jsou definovány jako ...
 • Priputen, Radek; Kupr, Jaroslav; Rubín, Lukáš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem práce bylo zjistit podíl tělesně nezdatných dětí a charakterizovat jejich somatický a motorický rozvoj. Testováno bylo 263 dětí (131 chlapců a 132 dívek) ve věku 10–12 let. Jedinci zařazení do reprezentativních ...
 • Štelzig, Mojmír; Suchomel, Aleš; Bittner, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem práce bylo ověřit interkorelaci vybraných testů explozivně silových schopností dolních končetin u hráček volejbalu kadetského věku. Testovaný soubor tvořilo 17 hráček volejbalu na výkonnostní úrovni ve věku 15–17 ...
 • Vaidová, Eva; Kaplan, Aleš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Přípěvek se zabývá problematikou plyometrie a jejím využitím ve sportovním tréninku adolescentů. Jedná se o literární rešerši, která využívá informace z českých, ale především zahraničních zdrojů. Cílem přípěvku je upozornění ...
 • Timoshenko, Daria; Shishova, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Na významných sportovních událostech je největší část práce odvedena širokou skupinou dobrovolníků, kteří provádějí celé spektrum činností provázejících takové události. Tato studie se snaží definovat doposud neprozkoumané ...
 • Vrchovecká, Pavlína; Bartošová, Lucie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Studie se zabývá gymnastikou ve školní tělesné výchově. Pro správné provedení cvičebních tvarů je důležité, aby žáci byli, dostatečně fyzicky vybaveni. Hlavním cílem práce bylo sledování závislosti velikosti svalové síly ...
 • Kompán, Jaroslav; Babiar, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Předkládaná studie porovnává nabídku vzdělávání v oblasti outdoorových aktivit na univerzitách na Slovensku a v České republice. Jednotlivé země a školy jsou porovnávány na základě studijních programů jednotlivých pracovišť ...
 • Kompán, Jaroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Předkládaná studie zjišťuje a objasňuje současný systém vzdělávání pro specializované činnosti práce s mládeží na Slovensku. Studia je realizována v době kdy na Slovensku doznívá školská reforma a upravuje se systém ...

View more