Simulation of welding in the repair of gas pipelines with steel sleeves

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koňár, Radoslav
dc.contributor.author Moravec, Jaromír
dc.contributor.author Mičian, Miloš
dc.date.accessioned 2017-11-02
dc.date.available 2017-11-02
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_1_04
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21154
dc.description.abstract Teoretická část článku se zabývá základními informacemi o opravách plynovodních potrubí pomocí ocelových objímek a simulačním systémem SYSWELD. Experimentální část zahrnuje analýzu okrajových podmínek pro proces simulace dvouvrstvého obvodového svaru. Součástí analýzy okrajových podmínek je vyhodnocení svařovacích parametrů, rychlosti svařování, teplotních cyklů, makrostrukturální rozbor a její digitalizace. Využitím těchto okrajových podmínek byl nasimulován proces svařování v systému SYSWELD. Výsledky simulace jsou vykresleny pomoci teplotních polí a teplotních cyklů. cs
dc.description.abstract Część teoretyczna artykułu dotyczy podstawowych informacji na temat naprawy gazociągu z użyciem stalowych tulei i przy pomocy systemu symulacji SYSWELD. Część doświadczalna obejmuje analizę granicznych warunków spawania dwuprzebiegowego. Analiza obejmuje także ocenę parametrów spawania, prędkość spawania, cykle temperatury, analizę makrostrukturalną i jej digitalizację. W wyniku zastosowania warunków granicznych dokonano symulacji procesu spawania w systemie SYSWELD .Wyniki symulacji zostały przedstawione za pomocą pól temperatury i cyklów temperatury. pl
dc.description.abstract The theoretical part of the paper deals with basic information about repair of gas pipeline with steel repair sleeves and simulation programme SYSWELD. The experimental part includes analysis of boundary conditions in two-pass fillet welding joint. By analyzing the boundary conditions welding speed, temperature cycles, macrosctructural analysis and its digitization can be determined. Using these boundary conditions welding process in programme SYSWELD was simulated. The results of the simulation are illustrated by means of temperature fields and temperature cycles. en
dc.description.abstract Der theoretische Teil des Manuskripts beschäftigt sich mit grundlegenden Informationen über die Reparaturen der Gasleitungen mit Stahlhülsen und das Simulationsprogramm SYSWELD. Der experimentelleTeil umfasst die Analyse der Randbedingungen der Simulation des Doppelschichtschweißens. Teil der Analyse der Randbedingungen ist es, die Schweißparameter, Schweißgeschwindigkeit, Temperatur-Zyklen, makrostrukturelle Analyse und ihre Digitalisierung zu bewerten. Mit diesen Randbedingungen wurde der Schweißprozess im Programm SYSWELD simuliert. Die Ergebnisse der Simulation werden mit Hilfe von Temperaturfelder und Temperaturzyklen dargestellt. de
dc.format text cs
dc.format.extent 11 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon MORAVEC, J. Simulace tavného svařování - simulační program SYSWELD. In Zvárač. ISSN 1336-5045, 2009, vol. VI., issue 2., p. 9-12.
dc.relation.isbasedon PAŘÍZEK, P.; BRYNYCH, A., STUKBAUER, M. Trvalé opravy ocelových potrubí bez přerušení provozu aplikací objímek. In Plyn. vol. LXXXVI., online: aplikaci-objimek_PLYN_2006-11.pdf, 2006.
dc.relation.isbasedon MORAVEC, J. Numerical simulations utilization for welding hardly weldable materials based on iron aluminides. Technical university of Liberec, first edition, 2010. ISBN 978-80-7372-682-9, 2010.
dc.title Simulation of welding in the repair of gas pipelines with steel sleeves en
dc.title.alternative Symulacja spawania w naprawach rurociągów gazowych przy pomocy stalowych tulei pl
dc.title.alternative Simulace svařování při opravě plynovodního potrubí pomocí objímek cs
dc.title.alternative Schweisssimulation bei der Reparatur der Gasleitungen mit Stahlhülse de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 1
local.citation.spage 32
local.citation.epage 42
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account