Browsing 2011/1 - Natural Sciences and Technology by Issue Date

DSpace Repository

Browsing 2011/1 - Natural Sciences and Technology by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Přívratská, Jana; Zelová, Katarina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Chování při kompresi a pružné zotavení vysoce objemných materiálů lze popsat pomocí Kelvinova-Maxwellova reologického modelu. Jde o sériové spojení Kelvinova modelu (paralelní spojení newtonovské viskózní kapaliny a hookovské ...
 • Skřivánek, Josef; Bílek, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb ...
 • Petrů, Michal; Novák, Ondřej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V současné době se vývoj a výrobci automobilových sedaček zabývají optimalizací autosedačky a to především v oblasti snižování hmotnosti, výšky autosedačky a také energetické a ekologické úspornosti použitých materiálů při ...
 • Pešík, Marek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V různých odvětvích technické praxe, zejména pak v automobilovém průmyslu, se používají jako součásti montážních linek vibrační dopravníky. Umožňují transportovat nejen díly různých tvarů a velikostí, ale i sypké materiály. ...
 • Pejchar, Karel; Beran, Jaroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek pojednává o dynamické analýze mechanismu předávání jehly, která byla provedena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s cílem určit kinematické veličiny jednotlivých členů. Byly určeny geometrické a fyzikální ...
 • Motawe, M.; Havelka, Antonín; Kůs, Zdeněk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V tomto výzkumu byla šetřena prodyšnost Ret [m2Pa/W] úpletů vyrobených z různě elastických vláken. Tyto látky byly napínány a jejich prodyšnost byla měřena v závislosti na různých napětích. Bylo zjištěno, že se ...
 • Klouček, Vojtěch (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek obsahuje popis jednoho z principů bezvůlového převodu ozubenými koly. Detailně je řešena konstrukce bezvůlové převodovky s předlohovými hřídeli. Vůle v záběrech ozubených kol a v ložiscích jsou vymezeny pomocí ...
 • Drewniak, Józef; Kopeć, Jerzy; Zawiślak, Stanisław (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V předloženém příspěvku jsou diskutovány grafické modely planetových převodů založené na metodách lineárních (Hsu) grafů, křivkových (Marghitu) grafů a vazebních grafů. Původní pravidla využití grafických metod byla ...
 • Koňár, Radoslav; Moravec, Jaromír; Mičian, Miloš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Teoretická část článku se zabývá základními informacemi o opravách plynovodních potrubí pomocí ocelových objímek a simulačním systémem SYSWELD. Experimentální část zahrnuje analýzu okrajových podmínek pro proces simulace ...
 • Medlen, Dušan; Nová, Iva; Bolibruchová, Dana; Urgela, Dušan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Slévárenské Al-Si slitiny se používají v řadě automobilových a průmyslových aplikací náročných na nízké tíhové účinky z důvodu jejich relativně malé měrné hmotnosti a velmi dobré slévatelnosti. Modifikátory se obvykle ...
 • Dolejš, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V tomto článku jsou porovnávány dvě polohy lalokovité trysky určené pro směšovací proces ejektoru. Předmětem pokusů bylo experimentální zjištění charakteristik proudových polí křížové trysky. Měření rychlostních profilů ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account