Browsing 2011/1 - Natural Sciences and Technology by Issue Date

DSpace Repository

Browsing 2011/1 - Natural Sciences and Technology by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Motawe, M.; Havelka, Antonín; Kůs, Zdeněk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V tomto výzkumu byla šetřena prodyšnost Ret [m2Pa/W] úpletů vyrobených z různě elastických vláken. Tyto látky byly napínány a jejich prodyšnost byla měřena v závislosti na různých napětích. Bylo zjištěno, že se ...
 • Pejchar, Karel; Beran, Jaroslav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek pojednává o dynamické analýze mechanismu předávání jehly, která byla provedena pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu s cílem určit kinematické veličiny jednotlivých členů. Byly určeny geometrické a fyzikální ...
 • Skřivánek, Josef; Bílek, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb ...
 • Dolejš, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V tomto článku jsou porovnávány dvě polohy lalokovité trysky určené pro směšovací proces ejektoru. Předmětem pokusů bylo experimentální zjištění charakteristik proudových polí křížové trysky. Měření rychlostních profilů ...
 • Klouček, Vojtěch (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek obsahuje popis jednoho z principů bezvůlového převodu ozubenými koly. Detailně je řešena konstrukce bezvůlové převodovky s předlohovými hřídeli. Vůle v záběrech ozubených kol a v ložiscích jsou vymezeny pomocí ...
 • Medlen, Dušan; Nová, Iva; Bolibruchová, Dana; Urgela, Dušan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Slévárenské Al-Si slitiny se používají v řadě automobilových a průmyslových aplikací náročných na nízké tíhové účinky z důvodu jejich relativně malé měrné hmotnosti a velmi dobré slévatelnosti. Modifikátory se obvykle ...
 • Drewniak, Józef; Kopeć, Jerzy; Zawiślak, Stanisław (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V předloženém příspěvku jsou diskutovány grafické modely planetových převodů založené na metodách lineárních (Hsu) grafů, křivkových (Marghitu) grafů a vazebních grafů. Původní pravidla využití grafických metod byla ...
 • Koňár, Radoslav; Moravec, Jaromír; Mičian, Miloš (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Teoretická část článku se zabývá základními informacemi o opravách plynovodních potrubí pomocí ocelových objímek a simulačním systémem SYSWELD. Experimentální část zahrnuje analýzu okrajových podmínek pro proces simulace ...
 • Petrů, Michal; Novák, Ondřej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V současné době se vývoj a výrobci automobilových sedaček zabývají optimalizací autosedačky a to především v oblasti snižování hmotnosti, výšky autosedačky a také energetické a ekologické úspornosti použitých materiálů při ...
 • Pešík, Marek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V různých odvětvích technické praxe, zejména pak v automobilovém průmyslu, se používají jako součásti montážních linek vibrační dopravníky. Umožňují transportovat nejen díly různých tvarů a velikostí, ale i sypké materiály. ...
 • Přívratská, Jana; Zelová, Katarina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Chování při kompresi a pružné zotavení vysoce objemných materiálů lze popsat pomocí Kelvinova-Maxwellova reologického modelu. Jde o sériové spojení Kelvinova modelu (paralelní spojení newtonovské viskózní kapaliny a hookovské ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account