Fakulta umění a architektury

Repozitář DSpace/Manakin

Fakulta umění a architektury

 

Poslední příspěvky

 • Tůma, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh se zabývá vytvořením nové městské knihovny a společenského centra v obci s necelými sedmi tisíci obyvateli. Budova nacházející se na náměstí by měla poskytovat prostředí vhodné k aktivitám spojeným nejen s funkcí ...
 • Hrníčková, Ema (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Architektonický návrh budovy městské knihovny a společenského centra v centru města úvaly. Zadání práce vychází z vypsané architektonické soutěže. Návrh řeší začlenění domu do sepjaté původní zástavby v určené proluce na ...
 • Holba, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá návrhem hotelu na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syrakusy a hledá využití přilehlého majáku. Zadání vychází z podmínek architektonické soutěže. Návrh hotelu se snaží o respektování ...
 • Juchelková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh obytných budov pro dočasné ubytování studentů, čerstvých absolventů, rodin a návštěvníků berlínských univerzit v alternativní berlínské čtvrti Kreuzberg na břehu Sprévy. Zařízení má kromě čistě obytných částí nabízet ...
 • Chmel, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh hotelu se společenským sálem na prázdné parcele v bezprostřední návaznosti na náměstí a most přes řeku Jeřici v Chrastavě.
 • Štefanová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá návrhem hotelu na skalnatém mysu Murro di Porco poblíž sicilských Syrakus. Zkoumá možnosti využití místního členitého pobřeží a také zasazení čistého pravidelného objektu do téměř pusté krajiny. Z přírodních ...
 • Kováříková, Eliška (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Zadáním je přestavba a dostavba komplexu majáku na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syracusy na hotelové zařízení.
 • Peterková, Tina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce vychází ze zadání architektonické soutěže na přestavbu a dostavbu komplexu majáku na útesu Murro di Porco nedaleko sicilského města Syrakusy. Nevyužívaná část komplexu je přetvořena na galerii a doplněna o dvě nové ...
 • Hakulín, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hotel se společenským sálem na prázdné parcele v bezprostřední návaznosti na hlavní náměstí a most přes řeku Jeřici. Nový objekt tvoří vstup do města ze severu, dnešní prázdné místo zpevňuje a jasně hmotově definuje. ...
 • Urbánek, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Jedná se o multifunkční budovu, doplňující komplex tří výškových budov v čínském městě Foshan v provincii Kuang-tung. Budova je kombinací parkovacího domu, obchodního domu a parku. Cílem je návrh, ideálně doplňující ...
 • Dvořáková, Karolína (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Území bývalého lihovaru je v současnosti značně devastované s rozptýlenou zástavbou průmyslových objektů, bez využití. Přitom má značný potenciál vzhledem ke své poloze, tvoří jakousi vstupní bránu do Prahy na jižním okraji ...
 • Čunát, Matěj (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Město Chrastava se potýká s absencí sálu pro společenské akce, zároveň by město ocenilo možnost zvýšení úrovně turistických služeb vybudováním hotelu. Práce zkoumá možnosti stavby, jak skloubit dvě vzájemně propojené ale ...
 • Jandová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  V současné době jsou prostory Úřadu městské části Praha 5 rozptýleny v několika budovách a v nevyhovujících prostorech. Úkolem je navrhnout novou reprezentativní budovu radnice, která bude na novém důstojném místě ve vazbě ...
 • Brunnerová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předmětem práce je návrh návštěvnického centra německého parlamentu v Berlíně ve smyslu vypsané architektonické soutěže. 
 První část práce popisuje současný stav zadaného území, širší vztahy a souvislosti a podrobnosti ...
 • Stoklasa, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce fenomenologicky rozčleňuje Hrádek nad Nisou na horní město a dolní předměstí a definuje jejich genius loci. Vymezení oblastí je vykonáno na základě geomorfologického průzkumu porovnaného s charaktery ...
 • Bauerová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Město Úvaly se potýká s nedostatkem prostor pro městskou knihovnu a pořádání kulturních akcí, proto byla na náměstí Arnošta z Pardubic vybrána parcela pro objekt sloužící k těmto účelům. Budova koncentruje kulturní a ...
 • Lukáš, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem diplomové práce bylo definovat kritické body a úhelné kameny a zpracovat jejich možná řešení. Součástí práce je návrh hlavního náměstí města, prostranství před bazilikou sv. Vavřince a zpracování prostoru hradeb. V ...
 • Brhlík, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Veletržní palác je hlavný výstavný priestor Národní galerie v Praze. V návrhu sa zaoberám jeho úplnou rekonštrukciou. Mojím cieľom bolo dosiahnúť zlepšenie podmienok výstavných priestorov, jeho celkového fungovania ako aj ...
 • Jurenka, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tématem práce je společenský dům do Chrastavy. Stavební program tvoří sál pro 250 návštěvníků, restaurace, centrum volnočasových aktivit a provozy k nim přidružené. Parcela po stržené budově hotelu se nachází ve vazbě na ...
 • Dočekal, Šimon (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh řeší nové využití území pro nízkorozpočtové ubytování studentů a čerstvých absolventů vysokých škol (co-housing), dále mladých rodin a také hostel, to vše doplněné o funkční městský parter, poloveřejné prostory a v ...

Zobrazit další