Fakulta umění a architektury

Repozitář DSpace/Manakin

Fakulta umění a architektury

 

Poslední příspěvky

 • Moravcová, Michaela
  Práce je sérií v prostoru prezentovaných autorských objektů vytištěných na 3D tiskárně, s eventuálním přesahem do potravinářství.
 • Nymburk 
  Mayerová, Nela
  Práce se věnuje vztahu primárně technického zobrazení a jeho uměleckého přepisu. Rozvádí možnosti map a technických výkresů urbanistických celků v perspektivě umělce. Výstupem je simulace v 3D modelovacím programu.
 • Barvy 
  Martišová, Eva
  Webová aplikace inspirovaná výtvarnými díly Gerharda Richtera (série Colour Charts). Práce se zabývá spojením náhody, barevnosti a geometrického rastru. Jejím záměrem je zkoumat vztahy a chování barev v režimu pseudonáhodného ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních ...
 • Machová, Martina
  Realizace série objektů ovlivněných pohybem. Instalace pracující s rozostřením, minimálním pohybem a zobrazením nesourodého spojení v konkrétním prostoru. Využití interakce předmětu s divákem, k dosažení potřebného působení. ...
 • Lipenský, Petr
  Konceptuální řešení zabývající se lokalitou též známou jako díra na Perštýně. Po nezdařeném developerském záměru vybudovat obchodní dům v centru Liberce se dnes v dané lokalitě nachází obří kráter vzniklý terénními úpravami. ...
 • Vlášková, Pavlína
  Tématem mé diplomové práce je znovuoživení situace na Střeleckém ostrově v Praze.V teoretické části jsou shromážděny odborné informace o současné situaci místa, o průběhu výkonu diplomové práce, pomocných subjektech při ...
 • Chocholoušek, Jiří
  Předmětem práce je navrhnout řešení veřejného prostoru, protáhlého vrchu uprostřed centra Prahy, zvaný Vítkov. Současně je řešen i Žižkovský tunel pro pěší a cyklisty, který spojuje dvě pražské čtvrti - Karlín a Žižkov. ...
 • Králová, Eliška
  Interaktivní instalace v kyberprostoru je inspirována dílem W. Kandinského. Za použití moderních technologií jsem se ponořila do hloubky obrazů jednoho z nejvýraznějších umělců dvacátého století. Řešením kompozice, vztahu ...
 • Hůla, Antonín
  Trojúhelníkový městský blok s neúplnou a nekvalitní zástavbou tvoří ostrůvek na někdejšího hradebního okruhu města. K jihu se svažující parcela je vymezen ulicemi Politických vězňů, Zahradní a Na Pršíně. Návrh řeší využití ...
 • Bělohradský, Aleš
  Diplomová práce se týká problematiky stagnující corporate identity obchodní společnosti České dráhy a.s.. Představuje nový způsob komunikace se zákazníkem a nové výtvarné vyznění celé společnosti. Zabývá se možností přidat ...
 • Hapka, Mikuláš
  Práce představuje výzkum a detailní analýzu role hřbitovů v současném městském prostoru. Zkoumá jejich využití, přínos pro městské prostředí, podstatu statusu veřejného prostoru a zaměřuje se také na jejich problémy. ...
 • Malina, Vojtěch
  Jaselská ulice spolu s navazující Pražskou ulicí zcela zásadně svým dopravním řešením, kdy sloužila jako průtah městem, zpřetrhala dopravní, prostorové a urbanistické vazby mezi jednotlivými částmi města. Po vybudování ...
 • Valenta, Jan
  Má práce se zaměřuje především na vztah přírody a technologie, oba termíny jsou zde uvedeny v historickém kontextu. Zdůrazňuji především vliv informační technologie na přírodu, ale i své vlastní zkušenosti s danými tématy. ...
 • Sagitariová, Zuzana
  Zadání bakalářské práce vychází z reálného podnětu města Klatov na obnovu a rekonstrukci bývalé synagogy. Cílem je obnovit původní prostorové členění s velkým sálem a galerií, rehabilitovat vnější výraz. Doplnit o prostory ...
 • Holan, Kristian
  Návrh se zabývá rozsáhlou budovou na rozhraní historického města a jeho moderních předměstí. Zkoumá nejen typologii soudu jako takovou, ale i princip chování veřejné instituce ve veřejném prostoru. V neposlední řadě potom ...
 • JEŠTĚD 
  Blaha, Adam
  Dokumentace díla pana Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr. h. c. a jeho staveb v Liberci. Televizní vysílač a hotel na Ještědu nad Libercem i obchodní dům Ještěd bude probíhat za spolupráce jeho spolupracovníků a sdružení JEŠTĚD 73.
 • Málek, Martin
  Na rozcestí viničních cest na návrší nad Valticemi je navrženo centrum kultury vína, objekt, který bude sloužit pro prezentaci a výrobu vína. Kromě toho bude výukovým a školícím centrem, bude poskytovat příležitostné ...
 • Stibral, Jan
  Zadání bakalářské práce je formulováno na základě vypsané architektonické soutěže: 'Nová základní škola bude pro obyvatele Chýně zároveň novým vzdělávacím, kulturním, společenským a sportovním centrem. Její roli v životě ...
 • Zavoral, Tomáš
  Museum představuje zážitkovou cestu. Vež Leitturm představuje osnovy doby s videoobrazy doby, cestou pak procházíme a prožíváme dle vjemů a svých znalostí život.

Zobrazit další