Browsing Fakulta textilní by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta textilní by Title

Sort by: Order: Results:

 • Herman, Martin
  Obsahem této diplomové práce je analýza a porovnání dvou simulačních softwarových nástrojů od firmy Siemens PLM a s tím spojených přístupů k navrhování a simulacím svařovacích linek. Nejprve je provedena analýza současného ...
 • Jínová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  70. léta - sklo v interiéru Cílem této bakalářské práce je vytvoření vhodného skleněného doplňku do interiéru ve stylu 70. let minulého století, ať už autentického, nebo pouze inspirovaného touto dobou. V praktické ...
 • Hollá, Jarmila (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Objective of this baccalaureate work is the technological description of knitting machine and its work procedure. Materials which can be processed on knitting machine are tested further. Part of work is also future ...
 • Hájková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  This thesis deals with the adhesion nanofibres layers to the base materials. In theoretical part is described the adhesion and cohesion are studied the adhesions system and various means landing. Next I deal with the ...
 • Pokorná, Eva
  Dnešní společnost stále více závisí na všudypřítomné elektronice, přičemž budoucnost se jeví v elektronických systémech, které budou velmi nenápadně začleněny do každodenního oděvu. Tohoto je možné docílit pomocí elektricky ...
 • Drobišová, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Hlavním tématem této bakalářské práce je adrenalin. Adrenalin jako hormon, který člověk pocítí když se připravuje na určitý výkon nebo je vystavený nějakému stresu. Například ve spojení se sporty jako je skateboarding a ...
 • Grygarová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním afinity čedičových vláken k matricím. Prvotním cílem diplomové práce bylo ověřit povrchové vlastnosti speciálních anorganických vláken, zejména vláken čedičových, ve vztahu ke ...
 • Uždilová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato práce se zabývá západoafrickými textiliemi, oděvy a jejich výrobou, etnickými vlivy a symbolikou. Práce se dá rozdělit do dvou částí. První část je teoretická, zaměřená na zmapování západní Afriky, obyvatelstva, ...
 • Slavíková, Jana
  Pro tuto práci mě inspirovalo Africké odívání, především pro svoji barevnost a techniku zpracování textilie. Inspirace vychází z tradičního afrického oděvu, který je vytvořený z úzkých tkaných pruhů látek. Ty jsou africkými ...
 • Chrtek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá historií, současností a budoucností airbagů. Je popsána historie airbagu od jeho vynálezu přes princip funkce a aktivace airbagu. Vyjmenovává jednotlivé druhy airbagů. Další část pojednává ...
 • Boukalová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Tato práce se zabývá slavnostním oblečením hodnostářů na univerzitách. Společenským a reprezentativním oděvem při univerzitních obřadech, především při promocích, je talár. V první části práce je stručné pojednání s ...
 • Krpálková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This diploma thesis concerns heat of active packaging for foodstuffs. The work was accomplished with the cooperation of the company Elmarco Ltd. For better understanding of the issue of this work, the basic terms are defined ...
 • Pavlíková, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením, výrobou textilními přikrývkami a materiály ze kterých se vyrábí. Cílem této práce je zjistit jaká je aktuálnost textilních přikrývek, co zákazníci preferují za vlastnosti, rozměry ...
 • Pekařová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2008)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu vlajek jako specifická oblast textilní výroby. Bakalářská práce pojednává rovněž o vexilologii. Práce je rozdělena na několik částí. Teoretická část práce je zaměřená na ...
 • Tarasov, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Obsahem této bakalářské práce je výběr nejvýhodnější technologie potisku triček a následné založení podnikání v tomto oboru. Bakalářská práce se skládá z několika částí. V první části se nachází soupis všech technologií, ...
 • Šebelová, Zdeňka (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  V rámci této diplomové práce bylo zpracována literární rešerše na téma akustické moduly speciálních vláken. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a obecné charakteristiky NiTiNOLových, skleněných a čedičových vláken. Cílem ...
 • Šebelová, Zdeňka
  V rámci této diplomové práce je zpracována literární rešerše na téma akustické moduly speciálních vláken. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a obecné charakteristiky NiTiNOLových, skleněných a čedičových vláken. Cílem ...
 • Poláček, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This diploma thesis deals with waste textile and waste plastic utilization for production of acoustic components. The thesis contains two designs of acoustic components, the results of measurements of sound absorption ...
 • Hrdličková, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Diplomová práce se zabývá oděvním komfortem. Definuje užitné vlastnosti související s oděvním komfortem. Popisuje metody hodnocení senzorického a termofyziologického komfortu. Popisuje princip termografického měření, jeho ...
 • Masárová, Marcela (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat metodu pro hodnocení mačkavosti na laserovém měřícím přístroji. Teoretická část se zabývá měřením a hodnocením drsnosti ve strojírenství a mačkavosti v textilním průmyslu ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account