Browsing Fakulta strojní by Author "Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55317"

DSpace Repository

Browsing Fakulta strojní by Author "Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55317"

Sort by: Order: Results:

 • Mantada, Phaneendra
  Existuje požadavek studovat parametry procesu 3D-tisku tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám. Tato diplomová práce se zaměřuje na výrobu dílů různými technologiemi 3D tisku (FDM, Polyjet Matrix, SLA a SLS) a seznamuje ...
 • Veselka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem expanzní nádoby chladicího systému motoru studentské formule. Pro zhotovení prototypu expanzní nádoby bylo využito několik technologií 3D tisku (FDM, SLA, SLS). Práce obsahuje popis ...
 • Rajnoha, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá vstřikováním termoplastických materiálů za pomoci technologie MuCell, namísto konvenčního vstřikování. Hodnocení aplikovatelnosti probíhalo na dvou procesních variantách. Posuzována byla ...
 • Filjačová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii 3D skenování rozměrných objektů. První část se zabývá popisem jednotlivých způsobů digitalizace, jejich výhodami a nevýhodami. Další část byla sepsána na základě účasti na ...
 • Šikola, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce pohonu drtiče určeného prodrcení kovového odpadu z elektrospotřebičů. Nejprve jsou zde shrnuty teoretickéinformace o typech drtičů a jejich možnosti pohonů. Následně je ...
 • Koníček, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukcí nové magnetické zarážky pro dveřní systém. Tento nový systém umožňuje akumulaci otevíraných dveřních systémů prostřednictvím magnetického pole permanentních magnetů a zároveň umožňuje fixaci ...
 • Vempala, Pradeep
  This thesis deals with the creation of the original part model using the method of reverse engineering. The work includes the digitizing of the selected part by using ATOS scanner. After scanning the part, the collected ...
 • Bobek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjišťování vlivu deformace na cyklickou mezúnavy a na vlastnosti zkoušeného materiálu při cyklickém zatěžování. V teoretickéčásti bakalářské práce je popsána krystalová stavba kovů a ...
 • Čtvrtečka, Daniel
  Cílem této bakalářské práce bylo nejenom zjištění vlivu deformace na tvrdosti materiálu, ale také sledování vlastního rozložení a průběhu tvrdosti na daném zkušebním materiálu (opět s vlivem deformace). V teoretické části ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account