Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Recent Submissions

 • Záveský, Radek
  Práce komplexně shrnuje proces konstrukce multikoptéry, od jejího koncepčního návrhu až po zhotovení funkčního prototypu. V první části se věnuje rešerši existujících konstrukčních řešení a jednotlivých komponentů využívaných ...
 • Borysenko, Maksym
  3D tisk je technologie, s jejíž pomocí se prostřednictvím specifického zařízení vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu. Tisk po vrstvách je řízen ovládací elektronikou na základě programové předlohy. Cílem ...
 • Poledno, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem řezného nástroje na jakost obrobeného povrchu přístrojové desky z kompozitního materiálu v rámci technologie frézování ve firmě ANTOLIN LIBAN s.r.o. Hodnotícími hledisky vlivu jednotlivých ...
 • Bezdíček, Tomáš
  Práce se zabývá hodnocením současného stavu výroby vázacích prostředků ve firmě pewag Vamberk s.r.o. Cílem této práce je návrh výroby vázacích prostředků pro novou výrobní halu, pomocí kterého bylo docíleno zvýšení ...
 • Véle, Filip
  Cílem této bakalářské práce je analýza vstupních parametrů procesu SLM a posouzení jejich vlivu na výstupní strukturu materiálu. V této práci byly ovlivňovány dva parametry, a to výkon laseru a skenovací rychlost. ...
 • Than Van, Truyen
  Bakalářská práce se zabývá vlivem teploty vytvrzování na mechanické vlastnostislitiny AlMgSi (AW 6082). Obecně jsou slitiny hliníku hned po slitinách železanejpoužívanějšími konstrukčními materiály dneška. Hliníkové slitiny ...
 • Nastoupil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností lepeného spoje v závislosti na druhu jeho zatěžování. Pro experimentální měření byla vybrána tři lepidla s různými pevnostmi. Vytvořené lepené spoje byly zkoušeny na pevnost ve ...
 • Prokop, Josef
  Převodovky jsou nedílnou součástí různých odvětví dnešního průmyslu. Musí spl-ňovat určitou bezpečnost jednotlivých součástí a v neposlední řadě spolehlivost a život-nost. Tato analytická diplomová práce z počátku obecně ...
 • Cejpa, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou měření koncentrací emisí výfukových plynů a vyhodnocováním dat z těchto měření. V průběhu emisních testů dochází ke změnám režimů provozu pohonné jednotky a společně s touto změnou se ...
 • Fofoňka, Jindřich
  Předmětem této diplomové práce je prostudování možností využití vybraných anorganických a anorganických plniv v geosilikátech. Dále navržení postupu pro přípravu kompozitních materiálů s geosilikátovou matricí pomocí různých ...
 • Zeman, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vlivu vybraných technologických parametrů na užitečný výkon při soustružení. Užitečný výkon byl získán pomocí třech zařízení, která pracovala současně: měřicím kufrem, třífázovým ...
 • Rágulík, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením matematického modelu vlnovcové pneumatické pružiny za použití matematicko-statistických metod. Vytvořený model respektuje chování zvoleného termodynamického modelu a nelineární chování vlnovce ...
 • Soni, Rakeshkumar Durgashankar
  Tato práce se zaměřuje především na analýzu dlouhodobé rozměrové a tvarové stability dílů vyráběných aditivní technologií (pomocí 3D tisku). Dále je pozornost věnována technologiím 3D tisku, principům použití, vlastnostem ...
 • Patel, Krunalkumar
  Joining of different materials, which have different physical and mechanical characteristics, is always challenging task. One method, by which very good results can be attained, is diffusion bonding. The main aim of writing ...
 • Lakshmanasamy, Jayaprakash
  Tato práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací rámu pro automobilový model z modelářské hlíny, který byl postaven firmou Svott, s.r.o. Materiál stávajícího rámu je konstrukční ocel. Optimalizace byla zaměřena na ...
 • Ezhilarasan, Shailender
  The main aim of this thesis was to carry out tribological measurement and comparison of tribological results for two selected surface treatments. That is why this thesis deals with the tribological testing and comparison ...
 • Murugan, Nagarajan
  Závěrečná práce se zaměřuje na modelováním informačního systému podporujícího veškeré činnosti spojené s restaurováním exponátů pro Technické muzeum v Liberci. Hlavním cílem této práce je navrhnout systémovou architekturu ...
 • S, Venkatesh
  Tato práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení pro zvedání hliněného modelu automobilu v plném měřítku pro firmu Svott s.r.o. Zařízení musí být schopné se pohybovat po výrobní hale dle potřeby výrobce modelu. Konstrukce ...
 • Christober Thangaraj, Jeba Christo
  Cílem této práce je navrhnout zařízení pro recyklaci použité modelářské hlíny značky Marsclay, která je používána pro výrobu designových prototypů aut v měřítku 1:1 firmou SVOTT s.r.o. Výstupem z tohoto zařízení budou ...
 • Puthucode Balakrishnan, Kasi Viswanathan
  Tato práce podporuje projekt katedry pro výuku koncepce Průmysl 4.0. V této práci byla provedena konstrukce manipulátoru - robotického ramene, které je součástí modelu výrobního systému s koncepcí Průmyslu 4.0. Robot je ...

View more