Fakulta strojní

Repozitář DSpace/Manakin

Fakulta strojní

 

Poslední příspěvky

 • Holobradá, Denisa (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá optimalizací přípravy materiálu na třech konkrétních výrobních taktech montážní linky v podniku ŠKODA AUTO v závodě v Kvasinách. Výchozím problémem je nedostatek místa u linky pro nově přibývající ...
 • Martiš, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se věnuje testování materiálů vyrobených pomocí 3D tisku, vystavených zátěži chemických látek. Materiály použité pro účely této práce byly jednak fotopolymery vyrobené technologií PolyJet Matrix, dále ...
 • Marousek, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá realizací vývojového kitu Arduino v oblasti ovládání a řízení pneumatických ventilů. Jsou zde popsány vlastnosti Arduina, jeho programovací prostředí a možnosti rozšíření jeho funkcí. Dále jsou ...
 • Friš, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá výběrem vhodného konstrukčního řešení pro upínací přípravek, jehož aplikací v praxi zajistíme optimalizaci procesu digitalizace. To obnáší kompletní návrh přípravku, výrobu a porovnání výsledků měření bez ...
 • Fultner, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce bylo nastavení technologických podmínek pro soustružení výrobků z materiálů ABS Fotopolymer a VeroWhitePlus. Tato bakalářská práce byla vyhotovena na základě požadavku katedry výrobních systémů, ...
 • Bláha, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape. Práce shrnuje základní poznatky o hydraulických prvcích v  obvodu. V rámci této práce je seznámení se s toolboxem ...
 • Sojka, Vladimír (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou tvarově složitého prototypu pomocí CNC obrábění a 3D tisku metodou FDM. Práce se zaměřuje na realizaci výrobního postupu a výroby prototypů na obráběcím centru Mazak Integrex 100-IV ...
 • Taich, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odsávání a filtrace technologií termického dělení a návrhy odsávání konkrétního laserového stroje. Tento stroj byl postaven na Katedře výrobních systémů a automatizace. Úvodní část ...
 • Dvořáček, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem diplomové práce je návrh kombinovaného kontrolního a měřicího přípravku pro stropní výplně automobilu Peugeot. Součástí práce bude nejen návrh konstrukčního řešení přípravku, ale také vyhodnocení postupů při sestavování ...
 • Maliqaj, Gjemajl (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The following thesis deals with wet flue-gas desulfurization (WFGD), which is a common industrial process applied mostly in fossil-fuel power plants. Due to emission of harmful pollutants such as SO2, power plant units are ...
 • Hofman, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá polohovacím zařízením pro uchycení spalovacího motoru v paletovém systému. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. V první z nich jsou popsány přístupy při upevňování testovaného spalovacího ...
 • Kastrati, Shkurte (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The objective of this thesis is to describe in details the process of bonding of ZERODUR mirrors on CNC holder, and the influence of the heating and cooling of the wax on the final shape of mirror. For bonding of the ZERODUR ...
 • Kabl, Mohamed (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The aim of the thesis is to design and perform experiments to research different regimes of isothermal (or non-isothermal) flow past bluff body. Those experiments should be done in towing tank using methods of flow ...
 • Novotný, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá možným řešením, návrhem a realizací aktivního řízení tuhosti ortopedické matrace. Cílem bylo vyvinout uživatelsky snadno obsluhovatelný pneumatický systém ovládání tuhosti v klíčových oblastech ...
 • Frkal, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá stanovováním přesnosti optických 3D skenerů. Zpracovávané téma se specializuje na návrh přípravku, jenž umožní určit přesnost vybraného měřicího zařízení. Práce objasňuje způsoby vyhodnocování ...
 • Hloucal, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí pásového podvozku pro invalidní vozík. V rešeršní části je stručně popsána historie invalidních vozíků a následně rozebrána používaná řešení pásových podvozků invalidních vozíků, ...
 • Kunosic, Selma (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The glass molding process can press glass perform into a shape of finished lens under high pressure and temperature conditions, and it is easy to achieve mass production. So, it has emerged as a promising alternative way ...
 • Šáfr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je návrh a realizace 3D tiskárny s ohledem na její původní stav. Zaměřuje se především na vytlačovací hlavu a řízení technologie FDM pro tisk z minimálně dvou materiálů. Práce obsahuje rešerši dostupných řešení, ...
 • Hádek, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce pojednává o vlivu dokončovacích operací na geometrickou přesnost dílů vyrobených aditivními technologiemi. Zabývá se převážně digitalizací pomocí bezdotykového skeneru ATOS a kontrolou rozměrů a tvarových ...
 • Firický, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá návrhem poloautomatické linky procesu obrábění, začišťování a kontroly dvou dílů. V diplomové práci jsou provedeny analýzy současného stavu a výpočty maximálních kapacit při aktuální výrobě. Dále ...

Zobrazit další