Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Recent Submissions

 • Novák, Ondřej : S12000789
  Překládaná diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením inovovaného zařízení pro výrobu obvazového materiálu obsahujícího částice granulárního zeolitu. První část práce se zabývá možnými řešeními daného problému, přičemž ...
 • Talián, Radoslav (Technická Univerzita v Liberci, 2005)
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kataforézy v praxi, konkrétně na vliv parametrů kataforézní lázně na penetraci profilů.Hlavním cílem práce je zjistit závislost penetrační schopnosti barvy na jejích parametrech; ...
 • Slechan, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Obsahem mé bakalářské práce je případová studie brzdových ústrojí vozidel, která uvádí přehled legislativních požadavků kladených na brzdy, rozdělení brzdových soustav nebo také využití protiblokovacích a asistenčních ...
 • Malad, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá tématikou ovladatelnosti osobních vozidel. Zahrnuje popis hlavních zákonitostí z dynamiky jízdy a rozbor systémů směrového řízení. Práce obsahuje rozbor požadavků na jízdní vlastnosti vozidla a vyhodnocení ...
 • Svoboda, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce obsahuje popis konstrukčního provedení malých letounů. Jsou zde uvedeny přepisy týkající se konstrukce strojů. Je zde souhrn druhů materiálů, které se používají při výrobě se zaměřením na uhlíkové kompozity. V ...
 • Pavlů, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření výkonových parametrů motocy-klových motorů. Pojednává o způsobech těchto měření u předních českých výrobců motocy-klů. Obsahuje konstrukční návrh upevňovacího rámu pro ...
 • Gabriel, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce je zaměřena na popis hnacích ústrojí vozidel ŠKODA OCTAVIA, která se používala od počátku výroby tohoto vozu do současnosti. Práce obsahuje kompletní seznam všech agregátů montovaných do těchto vozů. U ...
 • Šindelář, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předložená diplomová práce přispívá k rozšíření poznatků o obrábění zmíněných nerezových ocelích. V teoretické části byl proveden rozbor dané problematiky. Hlavní pozornost byla věnována poznatkům o vlivu pracovních podmínek ...
 • Kirchner, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci provozních parametrů Organického Rankin - Clausiova cyklu (ORC), pracujícího s organickým chladivem R134a. V rámci práce je sestaven virtuální model reálného ORC cyklu v prostředí ...
 • Styková, Janka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťou využitia ultrazvukovej kavitácie na spevnenie povrchu kovových materiálov. V úvode práce je prevedená rešerš, obsahujúca popis konvenčných metód spevňovania povrchu materiálov, popis ...
 • Filip, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce navazuje na předchozí práce optimalizace svařování MAG soustavy zdroj-drát-plyn pomocí algoritmu matematického výpočtu efektivity provedení koutového svaru. V diplomové práci byla provedena optimalizace ...
 • Růžička, Zbyněk (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce pojednává o možnosti aplikačního využití vysokopevnostních materiálů pro povrchové díly karoserie automobilů, způsobu jejich testování a získávání materiálových dat pro numerické simulace tváření. Práce ...
 • Koreček, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá zjištěním vhodného materiálového modelu slitiny titanu, který se použije pro numerickou simulaci tažení výlisku z plechu. Pro numerickou simulaci se použijí modely Hill 48 a Vegter. Oba modely ...
 • Márinka, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou gravitačního lití hliníkové slitiny do pískové formy. Pojednává o reálném výrobku, který má svého výrobce i koncového zákazníka. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. ...
 • Fultner, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce bylo nastavení technologických podmínek pro soustružení výrobků z materiálů ABS Fotopolymer a VeroWhitePlus. Tato bakalářská práce byla vyhotovena na základě požadavku katedry výrobních systémů, ...
 • Guanlao, Anjelynn Mae Saligao (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The study of supersonic ejectors was conducted to be able to design and verify a test rig for research purposes. All components of the test rig was designed and manufactured. The design was verified using analytical and ...
 • Kabl, Mohamed (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The aim of the thesis is to design and perform experiments to research different regimes of isothermal (or non-isothermal) flow past bluff body. Those experiments should be done in towing tank using methods of flow ...
 • Kunosic, Selma (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  The glass molding process can press glass perform into a shape of finished lens under high pressure and temperature conditions, and it is easy to achieve mass production. So, it has emerged as a promising alternative way ...
 • Martiš, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se věnuje testování materiálů vyrobených pomocí 3D tisku, vystavených zátěži chemických látek. Materiály použité pro účely této práce byly jednak fotopolymery vyrobené technologií PolyJet Matrix, dále ...
 • Taich, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odsávání a filtrace technologií termického dělení a návrhy odsávání konkrétního laserového stroje. Tento stroj byl postaven na Katedře výrobních systémů a automatizace. Úvodní část ...

View more