Browsing Fakulta zdravotnických studií by Subject "paramedic"

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Subject "paramedic"

Sort by: Order: Results:

 • Rytířová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem zdravotnických záchranářů. Teoretická část popisuje adaptační proces jako celek. Dále popisuje osobnost zdravotnického záchranáře a definuje zdravotnickou záchrannou službu. ...
 • Záruba, Petr
  Výjezdové základny zdravotnické záchranné služby na území České republiky využívají rozdílnou strukturu zdravotnické dokumentace, konkrétně tzv. Záznam o výjezdu. Legislativa udává povinnost vyplnit zdravotnickou dokumentaci, ...
 • Divišková, Gabriela
  Student oboru zdravotnický záchranář se při výkonu odborné praxe na pracovištích setkává s nejrůznějšími zdravotními riziky. Student by měl, po absolvovaných školeních Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát a také ...
 • Šolc, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na práci zdravotnických záchranářů u pacienta s infarktem myokardu. Infarkt myokardu je stále jedním z nejčastějších příčin úmrtí. Teoretická část se zaměřuje na diagnostiku, postupy zdravotnického ...
 • Přibíková, Michaela
  Zdravotnický záchranář je při výkonu svého povolání vystavován infekčním nákazám prakticky každý den. Je důležité, aby věděl, s kterými infekčními nákazami se může setkat, jak moc jsou rizikové, ale především jak riziku ...
 • Kavan, Tadeáš
  Tato bakalářská práce s názvem Kompetence zdravotnických záchranářů popisuje v úvodní části, jakými náležitostmi se zabývá teoretická část, která se zejména zaměřuje na vymezení kompetencí a popsání aspektů okolo zdravotnických ...
 • Blažková, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je zjistit znalosti studentů nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci o zásadách, rizicích a bezpečnostních opatřeních spojených s aplikací ...
 • Nedomanský, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poranění o ostrý předmět v přednemocniční neodkladné péči a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou poranění o ostrý předmět, legislativou spojenou ...
 • Peterková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá znalostí práv pacientů a druhů odpovědnosti zdravotnickými záchranáři. Teoretická část charakterizuje zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnického záchranáře a sděluje pár slov o historii. ...
 • Soukup, Pavel
  V dnešní době dochází s rozvojem nových technologií k elektronizaci zdravotnictví v celé České republice, což přineslo elektronickou formu zdravotnické dokumentace, která se využívá i u zdravotnické záchranné služby. Tento ...
 • Hejlová, Adéla
  Ročně se narodí v České republice stovky dětí mimo zdravotnické zařízení. I přesto, že výjezdy zdravotnické záchranné služby k porodu nepatří mezi ty nejčetnější, je důležité mít dostatečné znalosti a umět poskytnout ...
 • Roleček, Adam
  Hemoragický šok je život ohrožující stav rozvíjející se jako následek masivní krevní ztráty přesahující fyziologické kompenzační mechanismy organismu. Masivní krvácení je krvácení velkého rozsahu vedoucí k rozvoji ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou specifik ošetřovatelské péče u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci. Teoretická část práce obsahuje informace o umělé plicní ventilaci jako celku, historii, dále o indikacích, ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o umělou plicní ventilaci. Teoretická část pojednává o způsobech zajištění dýchacích cest pro potřeby umělé plicní ventilace, dále o umělé plicní ventilaci jako ...
 • Holubář, Filip
  Bakalářská práce pojednává o aktuální problematice telefonické ordinace léků z pohledu zdravotnických záchranářů. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. Část teoretická popisuje legislativní náležitosti ...
 • Švejdarová, Kamila
  Zajištění dýchacích cest je každodenním tématem. Tato bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů zdravotnických záchranářů o problematice zajištění dýchacích cest. Standardně jsme práci rozdělili na teoretickou a výzkumnou ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account