Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kvapilová, Iva (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Perioperative nursing care quality requires the appropriate technical equipment as well as a highly professional medical staff. Yet even the most perfect instrument, and the best materials are not able to prevent the patient ...
 • Fialová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Bakalářská práce se zabývá významem edukace u diabetických pacientů/klientů. Zaměřuje se na akutní a chronické komplikace diabetu mellitu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje základním poznatkům o ...
 • Trávníčková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Souhrn Varixy dolních končetin jsou v dnešní moderní době velmi rozšířené. Toto onemocnění postihuje 10-40 % populace, častěji však ženy. S věkem se prevalence tohoto onemocnění zvyšuje. Chirurgická léčba varixů je spojena ...
 • Langová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem edukace na vznik pozdních komplikací diabetu mellitus. Edukace pacienta je v současné době považována za základní kámen léčby diabetu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V ...
 • Kozová, Ilona
  Správná hydratace je velmi důležitá proto, aby organismus správně fungoval. Odhalit včas první příznaky dehydratace je velmi důležité hlavně u geriatrických klientů, kteří jsou vznikem dehydratace významně ohroženi.Úloha ...
 • Cvrčková, Jaroslava (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce je zaměřena na znalosti všeobecných sester v oblasti nutriční podpory na celkový zdravotní stav geriatrického pacienta. Skládá se z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je popis geriatrického ...
 • Vinšálková Lorenzová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Výživa pacientů je nedílnou součástí komplexní léčby, patří mezi základní potřeby člověka a věnovat se jí tedy patří mezi základní úkoly ošetřovatelství. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výživy pacientů před ...
 • Vyšínová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá výživou u pacienta s Crohnovou chorobou z pohledu ošetřovatelství a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se zabývá Crohnovou nemocí jako celkem, její etiologií, klinickými příznaky, ...
 • Klímová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The whole bachelor thesis deals with nutrition of patients treated by dialysis. The work sets the goal to evaluate knowledge of dialyzed patients about following the diet restrictions (restriction of phosphorus and potassium) ...
 • Kopecký, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  My thesis focuses on the problematics of nutrition therapy for patients in the intensive care. The theoretical part offers a brief listing of evidence ? based professional findings, which a general nurse should master in ...
 • Kopecký, Jakub
 • Jelínková, Martina
 • Švandová, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  My bachelor thesis deals with nutrition. The theoretical section provides an overview of methods for determining nutritional status and resources to use, such as determining the weights and heights of human and anthropometric ...
 • Sverenyak, Zhanna
  V současném období se v českém zdravotnictví projevuje tendence zaměstnávat nelékařské zdravotnické pracovníky ze zemí východní Evropy a nejvíce z Ukrajiny. Důvodem je skutečnost, že české zdravotnictví nedisponuje dostatečným ...
 • Jahodová, Silvie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Cílem této práce je porovnat úroveň vzdělání sester vzhledem k jejich postavení na pracovišti a druhým cílem je zjistit, jak vnímají sestry systém vzdělávání v současné době a zda cítí potřebu zvyšovat si svou kvalifikaci. ...
 • Jahodová, Silvie

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account