Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vaníčková, Vanessa
  Tato bakalářská práce se zabývá propojením bionické ruky s uživatelemneinvazivními metodami. To je uskutečněno pomocí snímačů.Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii horní končetinya rešerši bionických náhrad. ...
 • Vydrová, Michala
  Bakalářská práce se zabývá soběstačností pacientů s Parkinsonovou chorobou. Bakalářská práce je dělena do dvou částí. Teoretická část práce popisuje samotné onemocnění, diagnostiku a léčbu nemoci. Dále se zabývá specifickou ...
 • Kolínková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  This thesis deals with the sleep of patients on a standard hospital ward. The aim is to observe patients' need for sleep while in hospital and to examine how sleep is influenced by hospitalisation. It has two parts; the ...
 • Kolínková, Jana
 • Kyjovská, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr. Dodržování aseptických postupů při péči o centrální žilní katétr vede ke snížení incidence infekcí spojených se zdravotní péčí a tím ...
 • Hájková, Nela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nasogastrické sondy. Dodržováním doporučených postupů při péči a zavádění nasogastrické sondy vede ke snížení nežádoucích komplikací a případné újmě pacienta. Teoretická část práce ...
 • Lehká, Štěpánka
  Bronchoskopie je endoskopická vyšetřovací metoda, pro vyšetření plicního parenchymu a dýchacích cest. Při bronchoskopii můžeme odebrat vzorek nebo provést léčebný zákrok. Jedná se o časté vyšetření při onemocnění karcinomu ...
 • Roleček, Adam
  Hemoragický šok je život ohrožující stav rozvíjející se jako následek masivní krevní ztráty přesahující fyziologické kompenzační mechanismy organismu. Masivní krvácení je krvácení velkého rozsahu vedoucí k rozvoji ...
 • Bartoníčková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta s hrudní drenáží. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána anatomie hrudníku, dále fyziologie ...
 • Bartoníčková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta s hrudním drénem. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána historie a vývoj hrudní drenáže, ...
 • Dingová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou transfuzní terapie. Teoretická část práce obsahuje historii, obecné informace o transfuzní terapii a ošetřovatelskou péči. Výzkumná část se zabývá znalostmi všeobecných sester, které ...
 • Jelínková, Kristýna
  Výskyt poruch příjmu potravy stále roste a s tím i pravděpodobnost hospitalizace člověka s takovýmto problémem. Pacienti s poruchami příjmu potravy jsou mnohdy hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče, ale i standardních ...
 • Malá, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá ankylozující spondylitidou, onemocněním, které postihuje především axiální skelet, ale může postihovat i periferní klouby. Je zaměřena na její patogenezi, klinický obraz, diagnostiku, léčbu, ...
 • Brendlová, Aneta
  Bakalářská práce se zbývá specifiky poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s vyznáním islámu. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část je zpracovaná podle modelu kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče od Joyce ...
 • Semilská, Katka
  Bakalářská práce se zaměřuje na specifika poskytování ošetřovatelské péče pacientům židovského vyznání. Teoretická část je zpracována podle modelu kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče od Joyce Newmann Gigera a Ruth ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou specifik ošetřovatelské péče u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci. Teoretická část práce obsahuje informace o umělé plicní ventilaci jako celku, historii, dále o indikacích, ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o umělou plicní ventilaci. Teoretická část pojednává o způsobech zajištění dýchacích cest pro potřeby umělé plicní ventilace, dále o umělé plicní ventilaci jako ...
 • Horáková, Lenka
  Vietnamská minorita je jednou z nejpočetnějších skupin na území České republiky. V multikulturní společnosti by proto měl být personál poskytovatelů zdravotních služeb připraven poskytnout ohleduplnou a uzpůsobenou péči ...
 • Bednářová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá specifikou pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii. V teoretické části popisuje samotné onemocnění, diagnostiku, druhy katarakt a její léčbu. Dále je teoretická část věnována ...
 • Kadavá, Denisa
  Vlivem stárnutí populace, polymorbidyty obyvatelstva a dalších aspektů, přibývá v České republice počet pacientů s nehojícími se ranami převážně venózní etiologie. Péče o rány se v poslední době přesouvá od poskytovatelů ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account