Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikešová, Kateřina
  Karcinom prsu má v České republice stoupající incidenci. Po kožních nádorech je nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. Incidenci onemocnění, která je v tomto případě vysoká, můžeme snížit zvýšením informovanosti široké ...
 • Hodaňová, Lea (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Bakalářská práce se zaměřuje na psychosociální potřeby klienta, který je hospitalizovaný na lůžkovém oddělení. V teoretické části jsme se zabývali psychosociálními potřebami po teoretické stránce. Praktická část se skládá ...
 • Vávrová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Názvem bakalářské práce je Screeningové vyšetření sluchu novorozenců v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Má práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývám teorií a druhá část bakalářské práce je výzkumná. V textu ...
 • Souček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním CT dat, popisuje metody předzpracování a segmentace CT snímků i následnou tvorbu 3D modelu pro možnosti dalšího využití CAD technologiemi. Dále seznamuje čtenáře s používanými ...
 • Souček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci tukové tkáněa jater v MR snímcích. Teoretická část seznamuje čtenáře s biologiítukové tkáně a jater, principem MR zobrazování a poskytuje široký přehledpoužívaných segmentačních ...
 • Bílková, Václava (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Prací se zaměřujeme na chronickou obstrukční plicní nemoc (dále jen CHOPN) a obzvláště na sekundárně preventivní opatření, kterými lze onemocnění zmírnit. V teoretické práci definujeme pojmy související s CHOPN (její ...
 • Bílková, Václava
  Anotace Jméno a příjmení autora: Václava Bílková Instituce: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií Název práce: Sekundární prevence u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí Vedoucí práce: Mgr. ...
 • Nováková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na selfmonitoring u pacientů s diabetem mellitem. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou pacienti informováni o selfmonitoringu diabetu mellitu a akutních komplikacích souvisejících s tímto ...
 • Rejhonová, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Ve své bakalářské práci jsem zjišťovala, zda jsou všeobecné sestry pracující na standardních odděleních dostatečně informovány o problematice sepse. Zajímalo mě, zda znají rizika a preventivní opatření zabraňující jejímu ...
 • Erben, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářská práce se zabývá refrakčními zrakovými vadami a zpracováním obrazu. Nejdříve jsou jednotlivé problematiky této práce teoreticky rozebrány. U zrakových vad se věnuje jejich příčině, dále pak projevům a dopadu ...
 • Vajnarová, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  My Bachelor essay is focused on the following theme: ?Controlling of nutritis conditions of cancer patient.? The objective is to detect whether cancer patients pay enough attention to their nourishment. Whether ...
 • Hátle, David (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato práce se zabývá problematikou snímání plošného tlaku pod ležícím pacientem. V práci jsou nastíněny způsoby měření tlaku v průmyslu pomocí konvenčních metod, včetně tenzometrů. Dále je zde rozebírána slitina Nitinol, ...
 • Vaníčková, Vanessa
  Tato bakalářská práce se zabývá propojením bionické ruky s uživatelemneinvazivními metodami. To je uskutečněno pomocí snímačů.Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii horní končetinya rešerši bionických náhrad. ...
 • Vydrová, Michala
  Bakalářská práce se zabývá soběstačností pacientů s Parkinsonovou chorobou. Bakalářská práce je dělena do dvou částí. Teoretická část práce popisuje samotné onemocnění, diagnostiku a léčbu nemoci. Dále se zabývá specifickou ...
 • Vondra, Daniel
  Psychomotorický test Bruininks-Oseretsky, 2. verze se používá pro diagnostikování úrovně psychomotorického vývoje u dětí od 4 do 15 let. Test se skládá z 53 testových položek a pro vyhodnocení se používá mnoho typů převodních ...
 • Kolínková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  This thesis deals with the sleep of patients on a standard hospital ward. The aim is to observe patients' need for sleep while in hospital and to examine how sleep is influenced by hospitalisation. It has two parts; the ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account