Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vitvar, Jiří
  Kardiostimulátor je jako jakékoliv jiné zařízení závislý na elektrické energii uložené v baterii. Dnešní kardiostimulátory si hlídají stav baterie sami a upozorní na případnou výměnu. Tato práce se zabývá tím, po jak dlouhou ...
 • Vitvar, Jiří
  Kardiostimulátor je jako jakékoliv jiné zařízení závislý na elektrické energii uložené v baterii. Dnešní kardiostimulátory si hlídají stav baterie sami a upozorní na případnou výměnu. Tato práce se zabývá tím, po jak dlouhou ...
 • Kovářová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Teoretická část práce se zabývá diagnostikou a možnostmi léčby nádorového onemocnění hrtanu. Nemalá část je také věnována tracheostomiím a péčí o ně, včetně uvedené psychologické problematiky u nemocných s tracheostomií. ...
 • Kovářová, Zuzana
 • Mitrová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na nádorové onemocnění varlat u mužů v aktivním neboli v reprodukčním věku, který se pohybuje v rozmezí zhruba 15-49 let. Cílem kvantitativního výzkumného šetření bylo zjistit, zda jsou ...
 • Žídková, Iveta (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  The anatomy of spinal cord is described in the beginning of the work. The theoretical part of the whole work is dedicated to division of spinal cord tumours. Every single type, its symptomatology, diagnostics, treatment ...
 • Žídková, Iveta
 • Torkošová, Simona (Technická Univerzita v Liberci, 2013-12-20)
  This work is dealing with the topic of tumours of colon and their treatment. The aim of this pursuit is to inform the public about this particular illness and to map how the public is informed about the screening investigation ...
 • Hejduková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá tématem náhodná hypotermie v nepříznivých přírodních podmínkách v problematice přednemocniční a nemocniční péči. Zároveň je zde i zahrnuta problematika mírné terapeutické hypotermie. V ...
 • Otrubová, Erika
  Cílem bakalářské práce bylo ověřit, jestli infekce spojené se zdravotní péčí, pády a dekubity patří mezi významná rizika. Zjistit kritické body při podávání léku ve formě per os a zjistit kritické body v průběhu přípravy ...
 • Mašková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce se zabývá tématem ''Návaznost ošetřovatelské péče 
 u pacientů po cévní mozkové příhodě''. Práce je rozdělena na dva segmenty. V teoretické části uvádím anatomii centrální nervové soustavy a cévní ...
 • Kašpar, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Tato bakalářská práce seznamuje s platnou legislativou České republiky a normami Evropské unie. Popisuje základní podmínky provozu, vnější vlivy, dimenzování a jištění vodičů. Cílem práce bylo porovnání staré a nové normy ...
 • Pavlatovský, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorbou umělých náhrad lidských tkání, tzv. fantomových vzorků. Dále se zabývá zobrazením těchto vzorků pomocí průmyslového rentgenového tomografu Skyscan 1272 a demonstrací zpracování ...
 • Davidíková, Šárka
  Tato práce se zabývá otevřenými vyhřívanými lůžky pro novorozence. Přibližuje problematiku neonatologické intermediární péče a terapeutických přístrojů, pro jejichž provoz jsou využívána otevřená vyhřívaná lůžka. Hlavní ...
 • Havrdová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí modelu respiračního systému člověka. Cílem práce bylo zkonstruovat pasivní model plic a jeho následné simulační otestování. Vycházeli jsme z poznatků o anatomii plic, fyziologii dýchání ...
 • Morava, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem elektromechanického zařízení s pokročilým řídícím algoritmem, kterým je rehabilitační robotická ortéza. V úvodu teoretické části práce se zabýváme rešerší stávajících robotických systémů ...
 • Kadlasová, Monika (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh simulátoru jednodutinového kardiostimulátoru jeho naprogramování v prostředí LabVIEW. V rámci tohoto řešení je nutno seznámit se s problematikou elektrofyziologie a patoelektrofyziologie ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account