Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

DSpace Repository

Browsing Fakulta zdravotnických studií by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sedláková, Lenka
  Diabetická nefropatie je jednou z možných komplikací diabetu mellitu. Dnes se pacienti s touto diagnózou stále častěji dožívají fáze terminálního selhání ledvin. Je zřejmé, že pacienti nejsou dostatečně edukováni o možných ...
 • Svobodová, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na problematiku hematoonkologie, prezentuje nejčastější hematoonkologická onemocnění, jako je lymfom, myelom nebo leukémie. Současně se zabývá oblastí edukace nemocných osob, ...
 • Tajovská, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce je zaměřena na klienty po prodělaném akutním infarktu myokardu, kteří jsou hospitalizováni na kardiologickém oddělení. Skládá se z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je komplexně popsána edukace ...
 • Bobková, Ludmila (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Edukace má v ošetřovatelství stále větší roli. Se zaváděním nových medicínských a ošetřovatelských postupů je nutné věnovat maximum času edukaci pacientů. Předložená bakalářská práce se zabývá procesem edukace v ošetřovatelství. ...
 • Kunčická, Monika
  Chemoterapie je často využívanou metodou léčby onkologických onemocnění. Je doprovázena mnohými nežádoucími účinky a komplikacemi,které mohou značně ovlivňovat zdravotní stav pacienta.Z tohoto důvodu je důležité, aby ...
 • Kunčická, Monika
  Chemoterapie je často využívanou metodou léčby onkologických onemocnění. Je doprovázena mnohými nežádoucími účinky a komplikacemi, které mohou značně ovlivňovat zdravotní stav pacienta. Z tohoto důvodu je důležité, aby ...
 • Formánková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Bakalářská práce je zaměřena na znalosti osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody s chronickou hepatitidou C. Skládá se z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je krátce popsán pojem výkonu trestu odnětí ...
 • Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá edukací pacienta o aplikaci nízkomolekulárních heparinů. Teoretická část je založena na aktuálních poznatcích zahraniční i české literatury. Zabývá se nejen fyziologií hemokoagulace, ...
 • Skačkov, Dana
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku edukace perioperačními sestrami na neurochirurgických operačních sálech. Edukace pacientů je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu, kdy pacient v roli posluchače a sestra ...
 • Rokoská, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta po artroskopii kolenního kloubu. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje vývoj a význam artroskopie, indikace, kontraindikace a komplikace artroskopie kolenního ...
 • Blažková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta po cholecystektomii. Cholecystektomie se nejčastěji provádí z důvodu výskytu konkrementů nebo nádorového onemocnění. Práce je zaměřena na nejčastější onemocnění žlučníku, vedoucí ...
 • Horáčková, Markéta
  Řešení poruch srdečního rytmu pomocí implantování kardiostimulátoru je častovyužívaná léčebná metoda. Je důležité, aby pacienti byli informováni a seznámenis omezeními a pravidly, které musí dodržovat po implantaci. Správným ...
 • Berrová, Sára
  Bakalářská práce je zaměřena na edukaci pacientů po katetrizaci srdce. Je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána srdeční katetrizace jako taková, dále se práce zabývá specifikami ...
 • Janatová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta po operaci tříselné kýly. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje vznik, příčiny, projevy, komplikace a terapii tříselné kýly. Dále se zaměřuje na specifika ...
 • Koníčková, Pavlína
  Poranění předního zkříženého vazu je v dnešní době velmi častým, především sportovním, poraněním. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií kolene, poraněním předního zkříženého vazu, dále diagnostikou, komplikacemi, ...
 • Kašparová, Alena
  Předmětem bakalářské práce je edukace pacienta po transplantaci srdce. Teoretická část se zabývá problematikou transplantace srdce a specifikuje edukační činnost všeobecné sestry v jednotlivých oblastech edukace, se kterými ...
 • Nechoďdomová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s kataraktou. Teoretická část se věnuje onemocnění katarakta, ošetřovatelské péči a popisuje edukaci u těchto pacientů. Výzkumná část obsahuje cíle práce a výzkumné předpoklady. ...
 • Flégrová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá tématem Edukace pacienta před vyšitím arteriovenózního shuntu. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky o tomto tématu. Popisuje cévní přístupy pro ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account