Fakulta zdravotnických studií

Repozitář DSpace/Manakin

Fakulta zdravotnických studií

 

Poslední příspěvky

 • Konečná, Nela
  Jméno a příjmení autora: Nela KonečnáInstituce: Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studiíNázev práce: Informovanost laické veřejnosti nad 50 let o možnostech screeningu ...
 • Michalíková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s angioplastikou dolní končetiny. V teoretické části jsou zpracovány odborné poznatky k tématu práce. Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat průběh edukace pacienta před ...
 • Kutilová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá edukací pacienta před výkonem lumbální punkce.V teoretické části je vysvětlenaproblematika lumbální punkce, indikace a kontraindikace výkonu a následně možné komplikace. ...
 • Koníčková, Pavlína
  Poranění předního zkříženého vazu je v dnešní době velmi častým, především sportovním, poraněním. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií kolene, poraněním předního zkříženého vazu, dále diagnostikou, komplikacemi, ...
 • Langová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem edukace na vznik pozdních komplikací diabetu mellitus. Edukace pacienta je v současné době považována za základní kámen léčby diabetu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V ...
 • Ehlová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá informovaností fertilních žen (15-49 let) o riziku pohlavně přenosných onemocnění. Práce je rozdělena teoretickou a výzkumnou část. Ve výzkumné části byla použita forma anonymních dotazníků. ...
 • Petříková, Martina
  Mykotické infekce představují celosvětový, často i opomíjený, problém. Postihují pacienty všech věkových kategorií, onychomykózy pak zejména pacienty starší. V současné době se výskyt mykotických infekcí stále zvyšuje. ...
 • Vondrková, Michaela
  Jaterní cirhóza je onemocnění, které se významně podílí na mortalitě pacientů. Ohrožuje pacienta selháním jaterní funkce, ale také vznikem komplikací, které jsou spojené s pokročilým stádiem jaterní cirhózy. Správně vedenou ...
 • Lálová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen ÚZS TUL) o terapii transfuzními přípravky. Do transfuzní terapie lze zahrnout transfuzní přípravky i krevní ...
 • Blažková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta po cholecystektomii. Cholecystektomie se nejčastěji provádí z důvodu výskytu konkrementů nebo nádorového onemocnění. Práce je zaměřena na nejčastější onemocnění žlučníku, vedoucí ...
 • Florianová, Lucie
  Hlavním cílem práce bylo provést komplexní biomechanickou analýzu hlubokého dřepu se zvláštním zaměřením na diagnostiku vybraných funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu člověka. V teoretické části byl vytvořen ...
 • Pavlasová, Leona
  Bakalarska prace se zabyva epilepsii. V teoreticke casti popisuje postoj laicke verejnosti ktomuto onemocneni od staroveku po soucasnost, epileptologickou peci vCeske republice, shrnuje dosavadni poznatky o epilepsii a ...
 • Bednářová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá specifikou pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii. V teoretické části popisuje samotné onemocnění, diagnostiku, druhy katarakt a její léčbu. Dále je teoretická část věnována ...
 • Lišková, Markéta
  Mnoho žen se v průběhu svého života setkalo s některým typem infekcí dolních cest močových. Z této skutečnosti tedy vyplývá, že ženy nemají povědomí o tom, jak infekcím úspěšně předcházet, proto bychom se měli touto ...
 • Valachová, Šárka
  Perifernich invazivnich intravenoznich vstupu je zapotrebi pri akutnich stavech vohrozeni zivota jak urazem ci nemoci. Zajisteni periferniho vstupu je jednim z nejdulezitejsich zdravotnich vykonu, ktere nam slouzi k moznosti ...
 • Nechoďdomová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s kataraktou. Teoretická část se věnuje onemocnění katarakta, ošetřovatelské péči a popisuje edukaci u těchto pacientů. Výzkumná část obsahuje cíle práce a výzkumné předpoklady. ...
 • Fayová, Lada
  Předmětem bakalářské práce je problematika močové inkontinence u žen. Bakalářská práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část poskytuje základní informace o močové inkontinenci. Zabývá se možnými příčinami ...
 • Trnková, Nicola
  Bakalářská práce je věnována problematice ošetřovatelské péče o pacienty vietnamské minority. Práce obsahuje teoretické informace o multikulturním ošetřovatelství a koncepčních modelech souvisejících s tématem multikulturního ...
 • Busková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s atopickým ekzémem. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda pacienti s atopickým ekzémem umí charakterizovat toto onemocnění, zda znají rizikové faktory atopického ekzému a ...
 • Lišková, Petra
  Bakalářská práce zpracovává problematiku adaptačního procesu sester. Teoretická část se zabývá adaptačním procesem jako celkem. Zaměřuje se na jeho cíl, průběh a faktory ovlivňující výsledek procesu adaptace. Výzkumná část ...

Zobrazit další