Fakulta zdravotnických studií

DSpace Repository

Fakulta zdravotnických studií

 

Recent Submissions

 • Šubrová, Michaela
  Židé jsou jedním z velmi významných národů, které v historii nejčastěji migrovaly a jsou tak nejvíce rozšířené po celém světě. Bakalářská práce předkládá na modelu Joyce Newman Giger a Ruth Davidhizar aktuální poznatky o ...
 • Souček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci tukové tkáněa jater v MR snímcích. Teoretická část seznamuje čtenáře s biologiítukové tkáně a jater, principem MR zobrazování a poskytuje široký přehledpoužívaných segmentačních ...
 • Sameš, Michael
  Jméno příjmení:Michael SamešInstituce: Technická univerzita v Liberci Fakulta zdravotnických studiíNázev práce:Analýza výukové ošetřovatelské dokumentaceVedoucí práce: Mgr. Martin Krause DiS.Počet stran: 62Počet příloh: ...
 • Rosůlková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou Evidence Based Nursing z pohledu všeobecných sester pracujících ve směnném provozu. Všeobecná sestra se ve své praxi setkává s množstvím intervencí, které lze uskutečňovat podle ...
 • Nešvarová, Kristýna
  Kompetence všeobecných sester jsou dnes velice diskutovaným tématem ve zdravotnictví. Vzhledem k neustále se měnící legislativě tak není mnohdy ani jasné, kdo jaké kompetence má, a kvůli nedostatku zdravotnického personálu ...
 • Komárková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odborných ošetřovatelských praxí z pohledu studentů studijního oboru Všeobecná sestra. Tato práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá vybranými ...
 • Kašparová, Alena
  Předmětem bakalářské práce je edukace pacienta po transplantaci srdce. Teoretická část se zabývá problematikou transplantace srdce a specifikuje edukační činnost všeobecné sestry v jednotlivých oblastech edukace, se kterými ...
 • Jelínková, Kristýna
  Výskyt poruch příjmu potravy stále roste a s tím i pravděpodobnost hospitalizace člověka s takovýmto problémem. Pacienti s poruchami příjmu potravy jsou mnohdy hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče, ale i standardních ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou specifik ošetřovatelské péče u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci. Teoretická část práce obsahuje informace o umělé plicní ventilaci jako celku, historii, dále o indikacích, ...
 • Soukup, Pavel
  V dnešní době dochází s rozvojem nových technologií k elektronizaci zdravotnictví v celé České republice, což přineslo elektronickou formu zdravotnické dokumentace, která se využívá i u zdravotnické záchranné služby. Tento ...
 • Kavan, Tadeáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kompetencí zdravotnických záchranářů v praxi. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na kompetence zdravotnických záchranářů, jejich charakteristiku, vzdělávání zdravotnických ...
 • Vitvar, Jiří
  Kardiostimulátor je jako jakékoliv jiné zařízení závislý na elektrické energii uložené v baterii. Dnešní kardiostimulátory si hlídají stav baterie sami a upozorní na případnou výměnu. Tato práce se zabývá tím, po jak dlouhou ...
 • Molová, Anna
  Hlavním cílem práce bylo nalézt a zhodnotit biomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie práce. V rámci stanovených cílů jsme vytvořili přehled funkční anatomie horní končetiny, shrnuli poznatky o svalové ...
 • Chmelařová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou platnosti Talbot-Plateau zákona. V teoretické části objasňuje anatomické a fyziologické vlastnosti sítnice. Dále jsou sepsány poznatky o LED technologii a reakce oka na intenzitu ...
 • Ferkl, Jan
  Práce se zabývá problematikou asistované rehabilitace za pomoci průmyslových robotů. Představuje základní rehabilitační metody a seznamuje s existujícími kolaborativními průmyslovými roboty na trhu, které by mohli být pro ...
 • Červený, David
  Cílem této práce je zhodnocení možností zobrazování magnetickou rezonancí, popis možností vyhodnocování výstupu vyšetření magnetickou rezonancí, experimentálně porovnat vliv nastavení parametrů magnetické rezonance na ...
 • Raisová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života pacientů s Crohnovou chorobou. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku onemocnění a specifika ošetřovatelské péče o pacienty s Crohnovou ...
 • Doležalová, Ivana
  Glaukom (zelený zákal) je onemocnění zkoumané v rámci oboru oftalmologie. Nedá se sice úplně vyléčit, ale pravidelnými návštěvami u očního lékaře je možné zamezit rozšiřování glaukomu, který při neléčeném průběhu končí až ...
 • Ševčíková, Barbora
  Práce sleduje vývoj a velikost paranazálních dutin v závislosti věku pacienta a současně v případě opakovaných operací v oblasti těchto dutin. Výsledek by měl prokázat či vyloučit vliv operací na vývoj paranazálních dutin. ...
 • Bondaruková, Jana
  Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí je důležitou součástí náplně práce všeobecných sester. Těmto infekcím lze předcházet různými postupy, aby se zabránilo šíření patogenních organismů. Dodržováním stanovených ...

View more