Ekonomická fakulta (ZP)

DSpace Repository

Ekonomická fakulta (ZP)

 

Recent Submissions

 • Doulová, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá rozlišením rozvojových zemí od rozvinutých, problémy těchto zemí a tím, jaký mají tyto problémy vliv na migrační trendy dnešní doby. Práce se zaměřuje na krizovou oblast subsaharské Afriky. ...
 • Stránský, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
 • Charvátová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů sportovců, kteří svoji sportovní činnost provozují v podmínkách české legislativy. Běžnou součástí profesionálního života sportovců je účast na mezinárodních ...
 • Valentová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce se zabývá konkurenční strategií podniku ''CA Alena Čermáková, Flight Services''. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska služeb a cestovního ruchu, dále pak teoretická východiska marketingové ...
 • Kolarovičová, Aneta (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení velikosti dvou vybraných podniků a vývoje zdrojů jejich financování. Úvodní část práce obecně pojednává o typologii podniků z hlediska velikosti, finanční struktuře a vybraných ...
 • Šilhánová, Adéla (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
 • Bendáková, Denisa (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Autor se zaměřuje na přístup integrovaných nástrojů, které jsou založeny na myšlence rozvoje území. Strategické dokumenty považuje za velmi účinný pomocný nástroj, který společně s podporou strukturálních fondů tvoří ...
 • Vajsová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou představeny pojmy daň a daňový systém a jejich charakteristika. Daňový systém České republiky je díky novelizacím a vysoké administraci poměrně ...
 • Láska, Ladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Předmětem bakalářské práce na téma Bitcoin a jeho využití v podnikatelském prostředí je přiblížení bitcoinu a jeho fungování. První část práce je zaměřená na všeobecně teoretický popis peněz a kryptoměn. Dále jsou v práci ...
 • Málková, Monika (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Předmětem diplomové práce je komparativní zhodnocení současného stavu a nabídky coworkingových center. Centra byla rozdělena do tří částí, podle velikosti aglomerace, kde se nachází. V práci jsou coworkingová centra vnímána ...
 • Dobrá, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu komparativních výhod českých exportních firem v oboru pivovarnictví. Teoretická část práce poukazuje na významné ekonomické teorie od Merkantilismu přes alternativní teorie mezinárodního ...
 • Doškář, David (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Cílem této bakalářské práce je podpora marketingových prostředků pomocí počítačové grafiky. V první části práce definuje pojem počítačová grafika, její možné formy a důležité aspekty počítačové grafiky. V další části tato ...
 • Altschmied, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce se zabývá implementací systému SAP ve skladovém hospodářství distribučního skladu výrobní společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části, první část se zabývá současnými trendy v oblasti logistiky a ...
 • Sluková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce s názvem ''Finanční analýza podniku a faktory, které ovlivňují její vstupní hodnoty'' se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti OSAPO, s.r.o. a porovnáním s finanční situací společnosti CANIS SAFETY ...
 • Neuhäuserová, Kathrin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předmětem této diplomové práce ,,Hodnotové zobrazování kapitálové struktury podniku'' je posouzení současného stavu vykazování vybraných položek strany pasiv ve zvoleném podniku ABC s možnými alternativami jejich vykazování, ...
 • Schillerová, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
 • Císařová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat a navrhnout činnosti, které musí adopční část realizačního týmu vykonat během plánovaného upgradu této platformy z verze 2013 na 2016. Mezi další cíle diplomové práce patří ...
 • Fuss, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tématem bakalářské práce je problematika uzavírání smluv podnikateli. V úvodu vymezuje pojem a předmět obchodního práva, mapuje stručně historii obchodního práva v českých zemích a věnuje se také současné právní legislativě. ...
 • Deduchová, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  a ušetřit tak zejména čas a administrativní povinnosti, které jsou spojeny s procesem založení nové společnosti. Část analytická poté zpracovává konkrétní postupy při procesu zakládání a vzniku vybraných právních forem ...

View more