Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Palová, Pavlína
  Bakalářská práce Školy v přírodě očima učitelů analyzuje, jakým způsobem učitelé interpretují svoji zkušenost se školou v přírodě a jaké očekávání a požadavky od absolvování školy v přírodě mají. V rámci teoretické části ...
 • Kolnerová, Michaela
  Tématem bakalářské práce je manipulativní komunikace se zaměřením na pomluvu. První část práce je věnována vysvětlení pojmu manipulace v mezilidských vztazích a její definice. Dále následuje schéma manipulativních způsobů ...
 • Jonášová, Veronika
  Tato bakalářská práce pojednává o činnosti Trestní nalézací komisi v Pardubicích v prvním retribučním období, tedy v letech 1946 1947. Úvodní část práce je teoretická, stručně se zabývá vznikem retribučních dekretů a ...
 • Špalek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá občanskými válkami v Africe. Hlavní metodou práce bude politicko-geografická analýza. V úvodní části práce zde bude vysvětlen a vymezen pojem občanská válka, dále bude konkretizován na území ...
 • Judlová, Lucie
  Cíl bakalářské práce je zaměřen na rozvoj smyslového poznávání přírody jako součást výtvarných činností v mateřské škole. Bakalářská práce se dělí na dvě části. První část je teoretická a zabývá se vývojovou psychologií ...
 • Rosenberg, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je analýza animačních programů u cestovní kanceláře. Hlavní část práce tvoří popis animačních programů jako takových. Dále jsou v této práci popsány pracovní podmínky animátorů. Ty jsou ...
 • Pospíchalová, Daniela
  Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit uplatnění absolventů tříletého oboru Rekreologie na Technické univerzitě v Liberci. Jako hlavní hodnotící kritérium bylo využito anketní šetření, které je součástí práce. Anketní ...
 • Jindřichová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na přehled současných trendů jógy v Liberci a okolí. Hlavním cílem je zmapování nabídky vybraných studií pro aktivní trávení času s využitím nejrůznějších forem jógy v Liberci a okolí. Teoretická ...
 • Bariová, Hana
  Práce se zabývá tématem motokrosu jako volnočasové aktivity. Popisuji zde vlivmotokrosu na lidské zdraví. V práci zmiňuji motokrosové vybavení, oblečenía bezpečnostní prvky.V další části je anketní šet..ení zjišťující ...
 • Tomsová, Markéta
  Cílem mé práce je zapojit práci s barvou do různých činností v mateřské škole a vytvořit metodickou příručku Hrátky s barvou v MŠ. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, výzkum a praktickou část.Teoretická část ...
 • Němcová, Michaela
  Tématem této bakalářské práce jsou výtvarné činnosti využívající přírodní materiál a jsou zaměřené na téma tradice a svátky. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku dítěte předškolního věku, výtvarnou výchovu a ...
 • Motyčková, Věra
  Bakalářská práce má charakter teoretické studie s aplikací tématu do didakticko  metodického přesahu. Zabývá se tématem role učitele výtvarné výchovy zaměřené na prezentaci výtvarné tvorby a poukazuje na dosavadní způsoby ...
 • Ludvíková, Jana
  Cílem bakalářské práce je sestavení a ověření literárně-dramatickéhoprogramu Učíme se pohádkami. Tento program je určen pro dětipředškolního věku. Odborná práce je rozdělena do dvou částí teoretickéa praktické.Teoretická ...
 • Kunertová, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na práci s literárními texty v mateřských školách. Cílem je vytvořit program pro tematické vyučování Jaro a podzim a ověřit tento program v praxi.V teoretické části jsou zahrnuty kapitoly ...
 • Vejrostková, Lucie
  Bakalarska prace Zvladani stresu u studentu telovychovne-sportovnich oboru na fakulte prirodovedne-humanitni a pedagogicke Technicke univerzity vLiberci se zabyva problematikou stresu. Na zaklade poznatku ziskanych z odborne ...
 • Vaňková, Barbora
  Cílem této bakalářské práce byla náprava vadného držení páteře pomocícvičení pilates. Ke své práci jsem použila pět častých svalových dysbalancív oblasti již zmiňovaných zad, kdy jsem každou odchylku pozorovala na jednéosobě. ...
 • Maťátko, Filip
  Hlavním cílem bakalářské práce je projekt organizace závodu horských kol. K dílčím úkolům patří analýza závodu horských kol, analýza zvolené lokace, finanční analýza a organizační struktura zvolené akce. Úvodní kapitoly ...
 • Jarošová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání tenisových škol, které se nacházejí České republice, ve Spojených státech amerických a ve Španělsku. Hlavními srovnávacími aspekty tenisových škol jsou možnosti nabízených ...
 • Pojikar, Jakub
  This work deals with the characteristic linguistic phenomena that can be observed incommunication on the social network Facebook. Demonstrated phenomena in this work donot apply to all Facebook user groups, but are based ...
 • Bretschneiderová, Adéla
  Bakalářská práce s názvem ?Celotáborová hra jako výchovný prostředek ve volnémčase? pojednává o rozboru tří celotáborových her a jejich vlivu na pubescenty aadolescenty. Z tohoto rozboru je dále vyhodnocen přínos pro vedoucí ...

View more