Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Kovářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá distanční výukou českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol během mimořádných opatření v 2. pololetí školního roku 2019/2020 a školního roku 2020/2021. Tato mimořádná opatření ...
 • Sakařová, Alžběta
  Diplomová práce se věnuje tématu úzkosti ve vybraných dílech české literatury a výtvarného umění konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Zvolenými literárními texty jsou sbírky poezie a próz: Prostibolo ...
 • Linková, Magdalena
  Předmětem této práce je sběr lidové a standardizované toponymie na území Mšena nad Nisou. Zdroji pro excerpci jmen jsou databáze Geonames, kartografické podklady a literatura vázaná k analyzovanému území; lidová jména jsou ...
 • Bélik, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na současnou českou literární tvorbu v oblasti detektivních příběhů pro děti a mládež. Cílem práce je především komplexní pojetí detektivního žánru v literatuře pro děti a mládež včetně jeho ...
 • Millerová, Jiřina
  Diplomová práce pojednává o projektovém vyučování a jeho využití v geografickém vzdělávání na 2. stupni základní školy. V teoretické části se práce zabývá projektovým vyučování z pohledu didaktiky, jeho charakteristikou, ...
 • Novák, Jáchym
  Cílem této diplomové práce byla analýza výuky politické geografie v rámci předmětu zeměpis na 2. stupni základní školy. Výzkum se zaměřil na popsání témat, jimiž se politická geografie zabývá, analýzu RVP ZV z hlediska ...
 • Benešová, Markéta
  Cílem této diplomové práce je tvorba didaktického projektu nazvaného Rozhovory s libereckými Němci. V teoretické části se nejprve práce soustředí na vývojová specifika dětí 2. stupně základní školy, pro které je projekt ...
 • Hrebeňáková, Kateřina
  Tato diplomová práce, s názvem Artefiletika a její využití pro osobní růst dětí mladšího školního věku, je zaměřena především na činnosti výtvarného charakteru, které jsou realizovány dětmi mladšího školního věku. Cílem ...
 • Mašková, Ludmila
  Komiks představuje zvláštní kategorii umělecké tvorby. Je žánrem, který balancuje na hranici literatury a výtvarného umění, ale zároveň funguje i jako samostatné médium. Významné zastoupení v žánru mají komiksové adaptace ...
 • Kloutvorová, Michaela
  Diplomová práce John Cage a experimentální rozhlasová hra pojednává o Johnu Cageovi, který proslul nejen jako autor experimentálních hudebních kompozic a koláží, ale vynikl také v žánru rozhlasové hry. Těžištěm práce je ...
 • Malečková, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o začínajících učitelích a problémech spojených s jejich prvním nástupem do učitelského zaměstnání. Práce se nejprve zaměřuje na definici učitelské profese, osobnost učitele a její složky a ...
 • Plocar, Zbyněk
  Tato diplomová práce se věnuje analýze výrazových persvazivních prostředků, které užívají Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek a Jan Hamáček v pořadech Otázky Václava Moravce, DVTV a X Talk. V teoretické části se práce zaměřuje ...
 • Šnorbert, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem kolem religiózní geografie a morální geografie. Dále je zde analýza učebnic zeměpisu a to konkrétně k pojetí náboženství. Navrhuje výuku morální geografie a následně terénní výuku o ...
 • Brichová, Eliška
  Předmětem této diplomové práce jsou způsoby, kterými se v žákově písemném projevu v německém jazyce (první cizí jazyk) projevuje vliv jeho mateřštiny (češtiny) a druhého cizího jazyka (angličtiny). Tato práce se skládá ze ...
 • Tavoda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce anglického jazyka. Práce představuje výsledky výzkumu provedeného na základních a středních školách v České republice zaměřeného na problematiku ...
 • Dufková, Andrea
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu rozšiřujících materiálů pro výuku programování na druhém stupni základní školy. Součástí práce je představení prostředí Scratch a některých jeho alternativ jako je Kodu Game Lab, ...
 • Benešová, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá používáním různých technik, metod a strategií formativního hodnocení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni základních škol. Účelem je zlepšit u studentů porozumění, komunikaci a samostatnost ...
 • Herpaiová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá překladem vybraných vlastních jmen postav z filmových adaptací pohádek Walta Disneyho. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na ...
 • Vosejpková, Radka
  V rámci syntézy poznatků byla zpracována historie, charakteristika, pravidla, základní herní činnosti jednotlivce vybraných sportovních her a základy video tvorby. Hlavním výstupem diplomové práce je videoučebnice skládající ...
 • Coufal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webového historického atlasu zaměřeného na území Liberce, s přesahem do aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou. V teoretické části jsou nejprve vymezovány pojmy z webové a historické ...

View more