Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Tondr, David (Technická Univerzita v Liberci, 2004)
 • Pecka, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Dušek, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním hluku a návrhem sondy umožňující rozpoznávání zdrojů hluku v těžko přístupných místech v osobním automobilu pro Akustickou zkušebnu Škoda Auto. Shrnuje teoretické znalosti o hluku, jeho ...
 • Silovský, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému rozpoznávání mluvčích. Po stručném úvodu do problematiky rozpoznávání mluvčích a přehledu současného stavu je vysvětlena souvislost hlasových charakteristik a použitých melovských ...
 • Votoček, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tématem této bakalářské práce je přehled možností perzistentního ukládání objektů. Objekty je možné ukládat buď do souboru na disku nebo do databáze. I když je ukládání dat do databází pouze jiným způsobem ukládání dat ...
 • Calta, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce je věnována vytváření {\clqq}stimuli`` souborů. {\clqq}Stimuli`` soubory obsahují informace, které jsou potřeba při testování správné funkčnosti číslicových obvodů navržených za pomoci HDL (hardware description ...
 • Obrátil, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci 3D grafického enginu, které lze následně použít pro vizualizaci znakové řeči. Tato implementace byla provedena za použití univerzálních knihoven OpenGL, standardních knihoven ...
 • Srb, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je ověřit možnost použití umělých neuronových sítí pro řízení mechanických systémů s tuhými členy, bez znalosti jejich vnitřní struktury. Řízení by mělo vycházet pouze ze závislosti dynamiky koncového ...
 • Soldát, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je zjištění možností vzniku nestability v energetické síti a seznámení se s působením nelineárních spotřebičů na napájecí síť. Teoretická část nejprve seznamuje s normami pro požadavky na elektrická ...
 • Klejna, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá řízením datových toků (Traffic Control) na počítačové síti v prostředí operačního systému Linux. Cílem je poskytnout informace k praktickému využití traffic control, neboť dostupná dokumentace ...
 • Dusil, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci, která dokáže hlasem ovládat domácí elektrospotřebiče a to za použití distribuovaného rozpoznávání řeči. Aplikace "Hlasové ovládání" dokáže halsovými povely spínat/vypínat ...
 • Selinger, Vladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem této diplomové práce bylo porovnání strukturální a objektové analýzy pro návrh informačních databázových systémů (IDBS). Byly prostudovány současné trendy v této problematice a zvláštní důraz byl kladen na konceptuální ...
 • Pelc, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a naprogramovat soubor aplikací představujících internetový server pro rozpoznávání izolovaných slov a krátkých frází. Požadovaný výpočetní výkon však není realizován přímo serverem, ...
 • Zedek, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Teoretická část práce si klade dva cíle. Má seznámit čtenáře s vybranými trendy z oblasti využití informačních technologií v procesu vzdělávání a zároveń by měla posloužit jako uživatelský manuál k softwarovému balíku ...
 • Bartman, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením podobnosti textových souborů, jejich podobnost je posuzována dle množství navrhnutých kritérií. Jednotlivá kritéria jsou zpracována pomocí filtrů do knihoven funkcí, které umožňují ...
 • Dostrašil, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s komunikací mezi počítačem a pH metrem MPH 372, principy zpracování naměřených dat a možnostmi vzdálené komunikace aplikací po TCP/IP. Jednotlivé kapitoly se zabývají danou ...
 • Flanderka, David (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zabývá tvorbou funkční simulace železniční stanice Liberec. Cílem práce byla tvorba počítačové aplikace, která dokáže v reálném čase simulovat jízdy vlaků, posun a další úkony prováděné při řízení stanice. Tvorba ...
 • Pešek, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je naprogramovat kompilátor a simulátor zjednodušeného assembleru. Pomocí těchto dvou částí byl vytvořen simulátor. Ten bude sloužit studentům prvního ročníku Technické univerzity v Liberci při výuce ...
 • Kantar, Kamil (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a popisem sítového řešení pro učebnu výpočetní techniky na ZŠ Máchovo náměstí v Děčíně. Síť bude zároveň implementována do stávajícího prostředí ve škole. Realizace této počítačové sítě ...
 • Matějka, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato práce se zabývá vývojem procesorů PC. Je zde stručně popsán vývoj procesorů, s nimiž úzce souvisí i vývoj samotných počítačů, jejichž {\clqq}srdcem`` je právě procesor. Procesory za dobu své existence prodělaly ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account