Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Tondr, David (Technická Univerzita v Liberci, 2004)
 • Pelc, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a naprogramovat soubor aplikací představujících internetový server pro rozpoznávání izolovaných slov a krátkých frází. Požadovaný výpočetní výkon však není realizován přímo serverem, ...
 • Zedek, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Teoretická část práce si klade dva cíle. Má seznámit čtenáře s vybranými trendy z oblasti využití informačních technologií v procesu vzdělávání a zároveń by měla posloužit jako uživatelský manuál k softwarovému balíku ...
 • Calta, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce je věnována vytváření {\clqq}stimuli`` souborů. {\clqq}Stimuli`` soubory obsahují informace, které jsou potřeba při testování správné funkčnosti číslicových obvodů navržených za pomoci HDL (hardware description ...
 • Obrátil, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci 3D grafického enginu, které lze následně použít pro vizualizaci znakové řeči. Tato implementace byla provedena za použití univerzálních knihoven OpenGL, standardních knihoven ...
 • Srb, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je ověřit možnost použití umělých neuronových sítí pro řízení mechanických systémů s tuhými členy, bez znalosti jejich vnitřní struktury. Řízení by mělo vycházet pouze ze závislosti dynamiky koncového ...
 • Soldát, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je zjištění možností vzniku nestability v energetické síti a seznámení se s působením nelineárních spotřebičů na napájecí síť. Teoretická část nejprve seznamuje s normami pro požadavky na elektrická ...
 • Nedvídek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Má práce se zabývá měřením vibrací a hluku elektrického pohonu hlavových opěrek automobilů BMW řady 5, 7 a X5. Měření bylo prováděno multianalyzátorem PULSE firmy Brüel&Kjaer, se kterým byly propojeny měřící prostředky: ...
 • Palek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Náplní této bakalářské práce je do stávajícího programu 123Flow, který řeší úlohu filtračního proudění podzemních vod pomocí smíšené-hybridní formulace metody konečných prvků (MKP), zařadit model jehož výpočet je založen ...
 • Novotná, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zabývá numerickým řešením konvekčního transportu kontaminantu v plynu explicitní metodou konečných objemů. Při popisu transportu vychází z rovnice kontinuity. Na její integrální tvar je aplikovaná metoda konečných ...
 • Vyroubal, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce podává prehled o tvorbe a možnostech využití e-learningového webového portálu. Vymezuje prostredky a požadavky, na základe kterých výsledný produkt vznikal. Poskytuje informace o práci s jednotlivými moduly.
 • Salaba, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Simulace elektropohonu Siemens v prostředí Matlab - Simulink. Asynchronní motor řízený frekvenčním měničem SIMOVERT. Elektropohon je řízen pomocí PC s nainstalovaným softwarem Simovis.
 • Perner, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá návrhem zlepšeného vyhodnocení přístroje měřícího roztažnost moučných těst. Po úvodu do problematiky měření reologických vlastností těst je vysvětlen stávající způsob vyhodnocení v praxi používaného ...
 • Řehák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá implementací interpretu programovacího jazyka REBOL. REBOL představil jeho tvůrce Carl Sassenrath v roce 1997. Dnes je to moderní interpret s velkým množstvím funkcí. Uživatelé volí tento jazyk ...
 • Hübnerová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Předmětem této práce je zpracování návrhu centralizovaného databázového informačního systému založeného na klient-server architektuře pro správu klientů, členů, předplatitelů, sponzorů, dobrovolníků a jiných druhů subjektů. ...
 • Bartman, Radek (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením podobnosti textových souborů, jejich podobnost je posuzována dle množství navrhnutých kritérií. Jednotlivá kritéria jsou zpracována pomocí filtrů do knihoven funkcí, které umožňují ...
 • Jaroš, Přemysl (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Vytvořit software pro monitorování dopravních prostředků na mapě Prahy. Výsledná aplikace by měla umožňovat dle požadavku dispečera zaměřit cílové autobusy a zobrazit je na obrazovce.Dalším cílem bylo zajistit digitální ...
 • Matějka, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato práce se zabývá vývojem procesorů PC. Je zde stručně popsán vývoj procesorů, s nimiž úzce souvisí i vývoj samotných počítačů, jejichž {\clqq}srdcem`` je právě procesor. Procesory za dobu své existence prodělaly ...
 • Dusil, Karel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci, která dokáže hlasem ovládat domácí elektrospotřebiče a to za použití distribuovaného rozpoznávání řeči. Aplikace "Hlasové ovládání" dokáže halsovými povely spínat/vypínat ...
 • Selinger, Vladislav (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem této diplomové práce bylo porovnání strukturální a objektové analýzy pro návrh informačních databázových systémů (IDBS). Byly prostudovány současné trendy v této problematice a zvláštní důraz byl kladen na konceptuální ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account