Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Tondr, David (Technická Univerzita v Liberci, 2004)
 • Bureš, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá analýzou řízení otáček elektrických pohonů firmy Siemens pomocí průmyslové sběrnice PROFIBUS. Cílem práce je provést časovou analýzu generování otáček PLC automatem v závislosti na komunikačních ...
 • Kubart, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The measurement of dielectric hysteresis loop plays an important role in the determination of dielectric properties of ferroelectrics. We built an up-to-date experimental setup for displaying the dielectric hysteresis loop ...
 • Chotěborská, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Kocina, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Loos, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
 • Hlava, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The content of this diploma thesis is to project and realize remote controls of measuring instruments via a telephone line of GSM network (Global System for Mobile Communication). Further it contains the project of control ...
 • Novotná, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zabývá numerickým řešením konvekčního transportu kontaminantu v plynu explicitní metodou konečných objemů. Při popisu transportu vychází z rovnice kontinuity. Na její integrální tvar je aplikovaná metoda konečných ...
 • Pelc, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a naprogramovat soubor aplikací představujících internetový server pro rozpoznávání izolovaných slov a krátkých frází. Požadovaný výpočetní výkon však není realizován přímo serverem, ...
 • Zedek, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Teoretická část práce si klade dva cíle. Má seznámit čtenáře s vybranými trendy z oblasti využití informačních technologií v procesu vzdělávání a zároveń by měla posloužit jako uživatelský manuál k softwarovému balíku ...
 • Calta, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce je věnována vytváření {\clqq}stimuli`` souborů. {\clqq}Stimuli`` soubory obsahují informace, které jsou potřeba při testování správné funkčnosti číslicových obvodů navržených za pomoci HDL (hardware description ...
 • Bína, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro studium nepříznivých jevů, které vznikají při vzájemné interakci osvětlovacích systému a napájecí sítě. V teoretické části je naznačen problém, který vzniká v osvětlovacích ...
 • Obrátil, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci 3D grafického enginu, které lze následně použít pro vizualizaci znakové řeči. Tato implementace byla provedena za použití univerzálních knihoven OpenGL, standardních knihoven ...
 • Klejna, Petr (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá řízením datových toků (Traffic Control) na počítačové síti v prostředí operačního systému Linux. Cílem je poskytnout informace k praktickému využití traffic control, neboť dostupná dokumentace ...
 • Silovský, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému rozpoznávání mluvčích. Po stručném úvodu do problematiky rozpoznávání mluvčích a přehledu současného stavu je vysvětlena souvislost hlasových charakteristik a použitých melovských ...
 • Gottwald, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá nebezpečným softwarem. Dělí ho do skupin a pro každou skupinu hledá vhodnou antivirovou ochranu. Jsou zde zmíněny jak starší způsoby počítačové infiltrace, tak i nové a velice nebezpečné metody. ...
 • Mlejnková, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bluetooth je velmi rozšířená bezdrátová technologie pro WPAN. Cíl této práce je seznámení s touto technologií, její bezpečnost a používané metody zabezpečení. Na začátku práce je podrobný popis principů a vlastností ...
 • Mrázek, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Cílem diplomové práce je vytvoření internetové aplikace telefonního seznamu univerzity s využitím technologií XML. Tato aplikace má umožňovat vyhledání konkrétního zaměstnance, vytvoření telefonního seznamu podle přání ...
 • Votoček, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tématem této bakalářské práce je přehled možností perzistentního ukládání objektů. Objekty je možné ukládat buď do souboru na disku nebo do databáze. I když je ukládání dat do databází pouze jiným způsobem ukládání dat ...
 • Palek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Náplní této bakalářské práce je do stávajícího programu 123Flow, který řeší úlohu filtračního proudění podzemních vod pomocí smíšené-hybridní formulace metody konečných prvků (MKP), zařadit model jehož výpočet je založen ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account