Browsing Ekonomická fakulta by Subject "zadluženost"

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Subject "zadluženost"

Sort by: Order: Results:

 • Skolilová, Renata (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace středně velké firmy působící v oblasti potravinářského průmyslu. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V první části se budeme zabývat popisem ...
 • Horčičková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The aim of the thesis is to characterize the Alexander Binzel welding technique Ltd. company and by using the selected methods analyze its financial situation, including the status of claims for the period 2008 - 2011. The ...
 • Vávra, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This diploma thesis deals with the subject of analysis of economic development of the company. The goal of this work is to describe this subject in theory and then to analyse the financial situation of the company Faurecia ...
 • Klimentová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2009)
  Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zadlužování českých domácností, která se stále zvyšuje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž tři jsou teoretické a poslední, čtvrtá kapitola, obsahuje případovou studii ...
 • Bukovinská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace východočeského podniku Ronal CR s.r.o. pomocí zvolených poměrových ukazatelů. Práce obsahuje obecný popis finanční analýzy, jejich uživatelů a zdrojů dat pro její ...
 • Pavlišta, Vít (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The goal of this thesis is to show impact of world economic crisis on the most affected branch which was automotive industry. As representatives of automotive industry were chosen multinational Company Continental, it´s ...
 • Krouská, Miroslava (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The objective of this Master's Thesis is to establish and describe the basis of financial analysis and subsequently, by employing selected methods, to analyze the financial status of the company Selgen, corp. between years ...
 • Potocká, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční analýzy společnosti Desko, a. s. Práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán základní význam finanční analýzy, ...
 • Kyznarová, Veronika
  Hlavním tématem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a zhodnocení finanční situace podniku Jarico, s. r. o.. Jako podklad jsou použity konečné rozvahy a výkazy zisku a ztráty za období 2010 - 2012. Práce se ...
 • Kubíčková, Barbora
  Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit finanční analýzu společnosti Správa nemovitostí města Jičína, a. s. (dále jen SNMJ). Finanční analýza je zaměřena na období fungování společnosti od roku 2012 do roku 2014 (rok ...
 • Kopecká, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The main aim of the thesis is to evaluate a financial situation of the company Brammer Czech a. s. in years 2009 ? 2011 by a financial analysis. The thesis consists of three parts. In the first part there is a description ...
 • Vídeňská, Diana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial predicament of the company BL, spol. s r. o., to define the causes of its present condition and propose eventual recommendations for improving the financial ...
 • Sojková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  This graduation theses deals with assessing of the financial health of the company Ecoglass a.s. during years 2005-2009, under the current influence of the global economic crisis. The financial health of the company is ...
 • Sedláčková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tématem mé diplomové práce je Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno s.r.o. Cílem této práce je analyzovat tuto společnost a poskytnout celkový přehled o jejím hospodaření. První část práce je věnována teoretickým ...
 • Brojarová, Blanka (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  Středoafrická republika patří mezi nejchudší státy světa, přesto bývá v rámci zahraniční spolupráce často opomíjena. Cílem práce je rozbor současného stavu země z různých hledisek. První část se věnuje geografii, demografii, ...
 • Folwarczny, Ludvík (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  This diploma thesis deals with evolution and status quo of indebtedness of household sector in the Czech Republic. This work shows comprehensive list of various credit products for households and quantify these products ...
 • Blažek, Miloslav (Technická Univerzita v Liberci, 2012)
  The topic of my Diploma Thesis is to evaluate the financial situation of the company AGRO BYSTŘICE, a.s. by means of financial analysis and its instruments and methods in both levels, with and without the agricultural ...
 • Pazourek, Jan
  Hlavním cílem této práce je zjištění potenciálních problémů a rizik v analyzované společnosti z hlediska podnikových financí a následné formulování řešení těchto problémů. Všechny tyto činnosti jsou prováděny dle všeobecně ...
 • Horčičková, Dagmar (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické výkonnosti chemického družstva Severochema v letech 2001 - 2005. Družstvo patří ke středně velkým podnikům a je plně v českém vlastnictví. Zabývá se chemickou výrobou ředidel, ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account