Browsing Ekonomická fakulta by Subject "wage"

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Subject "wage"

Sort by: Order: Results:

 • Šádek, Milan (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  The work discuses the issue of public higher education funding in the Czech Republic and in selected EU countries. The bases is covered by three areas: the theory of human capital, the analysis of the system of funding in ...
 • Rýdlová, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a systém odměňování ve společnosti Siemens s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika. Cílem práce je zhodnotit stávající systém odměňování a motivace ve společnosti a na ...
 • Šenkýř, Ondřej
  Cílem práce je na základě komparace navrhnout možnosti rozšíření, nebo změny systému zaměstnaneckých benefitů, které firma Škoda Auto a.s. nabízí svým zaměstnancům. Dále zhodnotit pozici firmy v rámci oslovené skupiny firem ...
 • Kobrová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2007)
  The graduation theses dissert on questions of wage bookkeeping in the limited company. Theoretic part characterize legal forms of this range, especially labour law, questions of wages, health insurance, social security and ...
 • Kaplová, Barbora
  Anotace Tématem této bakalářské práce je rozdílné platové ohodnocení mužů a žen v České Republice a nejčastější a nejběžnější důvody tohoto problému obecně. Teorie k tomuto tématu byla zpracována v úvodu této bakalářské ...
 • Bayerlová, Anita (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  This diploma thesis deals with the development of company and public sector employees? incomes during 1995-2010. Incomes mean wages and fees. The main target is verification of assumption of Czech society polarization. The ...
 • Ficková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá výzkumem účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. V dané problematice je analyzována oblast daňové uznatelnosti, neuznatelnosti, osvobození od ...
 • Kittnerová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných zaměstnaneckých benefitů ve společnosti, která byla pro účely této práce anonymizována. V teoretické části je pozornost věnována základům systému odměňování. Je analyzován ...
 • Plesarová, Anna
  Diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců se zaměřením na zaměstnanecké benefity. Předmětem je obecně popsat odměňování, přístupy k odměňování a rozebrat téma zaměstnaneckých benefitů. Práce se také zaměřuje na ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account