Browsing Ekonomická fakulta by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Ekonomická fakulta by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Konradová, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The aim of this work is to find out demand of customers on potential product which the firm would like to develop. Results should give one of possible proposal of new product. The first part describes theoretical solution ...
 • Benda, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The diploma thesis describes the current market position and outlines the strategic options available to the small company SEFIMA Ltd. which deals with sale and implementation services within the domain of the Business ...
 • Rosenbergová, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Diplomová práce na téma: {\clqq}Uplatnění cestovního ruchu v oblasti pivovarnictví`` se zabývá novou oblastí pivovarnictví, kterou je pivní turistika jako marketingový nástroj malých nezávislých pivovarů. V první části ...
 • Plavcová, Zdena (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The thesis deals with the issue of finding the use for a new product. The main aim is to find a nanofibres filter utilization in the sphere of food processing industry. The whole work is divided into three main parts. The ...
 • Holubcová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The first part of diploma thesis focuses on a problem of the financial analysis used as an instrument for an examination of an economic situation and a financial health of a company. It stresses its importance for a decision ...
 • Krásová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The Diploma Thesis is focused on employee selection by means of Profiles International a.s. assessment tests. The aim of the Thesis is mainly to introduce one of the possible employee selection methods and it's components ...
 • Vojáčková, Petra (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  This diploma thesis deals with the environmental conditions in the region of Liberec.At the beginning is characterized the region of Liberec from the economical, cultural, geographical, demographical and educational point ...
 • Kavalír, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  In this thesis I would like to consider the importance of marketing communication in small- and medium-sized companies and show the possibilities of communication in the case of Autozítka limited. The theoretical part ...
 • Urbanová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování pracovníků. Jedná se o analýzu systému realizovaného v současné době ve společnosti Spojovací a upevňovací materiál s.r.o. a uplatňovaného ve vztahu k největší skupině ...
 • Popeláková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce se zaměřuje na porovnání podmínek podnikání v zemích EU a v ČR. Cílem práce je poskytnout ucelené informace o důchodové dani, sociálním pojištění jak v České republice tak i v jiných státech EU a zhodnotit situaci ...
 • Vášová, Zuzana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tématem práce je finanční analýza, která představuje jednu z nejvýznamějších částí finančního řízení podniku. Cílem práce je jednak podat určitý přehled o finanční analýze po stránce teoretické, jednak ukázat uplatnění ...
 • Stehlíková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Práce je zaměřena na zajištění směnných kurzů. Cílem je seznámit s nabídkou zajišťovacích instrumentů nabzených v naší republice, které snižují riziko spojené s pohybem směnných kurzů. Práce pojednává o forwardu, o jeho ...
 • Sklepníková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The restructuring of the national economy after the Velvet Revolution resulted in most of the former state owned industrial companies being sold off into private ownership. Unfortunately many of these private companies ...
 • Stýblová, Jitka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The object of this diploma thesis is the cost calculation. The aim is to make a look at whole problems of the cost calculation from another site and to make a project on basic steps during the processional cost operating. ...
 • Sedláčková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tématem mé diplomové práce je Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno s.r.o. Cílem této práce je analyzovat tuto společnost a poskytnout celkový přehled o jejím hospodaření. První část práce je věnována teoretickým ...
 • Studená, Zdeňka (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Companies today are aware of being well educated and especially well trained. That´s my reason to choose this topic for my Graduation paper, I especially focused on the system of staff training. The company I am analysing ...
 • Vilímová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Tato bakalářská práce pojednává o účetní uzávěrce a závěrce, která tvoří závěrečnou část účetních prací v účetní jednotce za dané účetní období. Bakalářská práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První část bakalářské ...
 • Bedrníková, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The goal of this bachelor work is to put near the management and the basics of accounting of the municipalities and to uncover the biggest differences in comparising with the accounting of the business firms. The work ...
 • Pavlatová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  The aim of this diploma thesis is to describe the possibilities of saving valuation in the Czech households and to choose the best way of pouring money in concrete household. The theoretical part deals with the importance ...
 • Holas, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2006)
  Bakalářská práce se zabývá českým a maďarským pojistným trhem a jeho srov-náním. Cílem bakalářské práce je analyzovat tyto pojistné trhy a zjistit jejich rozdíly a spo-lečné rysy. Čtenáře provádí práce čtyřmi kapitolami. ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account