Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Michal, Ondřej
  Problematika externalit se v současném světě, který čím dál více řeší otázky ekologie a ochrany životního prostředí, bude objevovat čím dál častěji. Jejich řešení již nebude vyobrazováno jen jako ekonomizované téma ...
 • Böhmová, Šárka
  Diplomová práce Vstupy na zahraniční trh nehmotného produktu vybrané společnosti se zabývá internacionalizačním vývojem české nadnárodní společnosti Avast Software s.r.o., zabývající se počítačovou bezpečností. První část ...
 • Vaňková, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá procesem internacionalizace vybraného českého podniku, kterým je Hotel.cz, specializující se na zprostředkovávání online ubytovacích služeb. První, teoretická část práce, se věnuje popisu ...
 • Thomsenová, Marie Antonia
  Cílem této diplomové práce je navrhnout doporučení pro aktuálně používané nástroje pro měření a monitorování zákaznické spokojenosti a zpracování dat ve vybrané společnosti a eliminovat tak vznik potenciálních zákaznických ...
 • Sýkora, Roman
  Informační systémy jsou dnes nejen pojmem moderního světa, ale také nedílnou součástí každého organizačního prostředí a jejich zavádění, nasazení a provázanost s organizací nutností ohledně existence organizace v současném ...
 • Kotek, Martin
  Diplomová práce se zabývá procesem výběru a získávání zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem této práce je vytvoření návrhů, které přispějí k urychlení, zjednodušení a zefektivnění procesu výběru a získávání ve vybrané ...
 • Kilian, Václav
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost podniku Knorr-Bremse Liberec. Práce vysvětluje problematiku hodnocení výkonnosti. Následně se zabývá hodnocením výkonnosti podniku ze tří úhlů. Tím prvním je strategická ...
 • Tichánková, Simona
  Cílem diplomové práce je stanovení návrhu implementace personálního informačního systému ve vybraném podniku. Požadavky na obsahovou stránku a fungování jednotlivých systémů byly sestaveny na základě teoretických podkladů, ...
 • Somolíková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty mezinárodní daňové optimalizacekorporací v evropském prostředí. V teoretické části práce je zkoumána podstata mezinárodní daňové optimalizace a s tím související problematika ...
 • Sedláková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití makroekonomické analýzy při tvorbě podnikové strategie. Diplomová práce zkoumá výzkumný předpoklad, že makroekonomická analýza činí podnikové strategie robustnější. V diplomové ...
 • Petrová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kurzových rozdílů a jejich vlivu na účetní výkazy ve společnosti XYZ, a.s. Cílem této práce je na základě konkrétních případových studií dokázat, že kurzové rozdíly mají vliv ...
 • Frydrychová, Eva
  Diplomová práce s názvem Řízení vybraných procesů v podniku se zaměřuje na rozbor procesů v rámci logistického řetězce, které probíhají ve výrobním závodu Valeo autoklimatizace k. s. Cílem práce je odhalení problematických ...
 • Bursová, Andrea
  Cílem práce je zhodnotit podnikem vybrané metody odpisování majetku a jejich vliv na účetní výkazy. Následně za pomoci komparace s dalšími možnostmi odpisování posoudit vhodnost zvolené techniky.Diplomová práce se zabývá ...
 • Roubínková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na dopady dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem. Teoretická rešerše se nejprve zaměřuje na vymezení mezinárodních obchodních dohod, kde jsou v první řadě popsány ...
 • Podhorská, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem na sociálních sítích v prodejně se sportovním vybavením. Hlavním cílem práce je navrhnout takovou strategii, která pomůže prodejně Decathlon Liberec naplnit cíle na Facebooku a ...
 • Paulů, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá tematikou mezinárodního obchodu. Její definicí, historií a základními problematikami, které jsou s tímto fenoménem spojené. Dále zkoumá nejčastější možné nástroje a inovace, které firmy po celém ...
 • Paterová, Barbora
  Tématem této diplomové práce je využití inovativního marketingu ve vybraném podniku v mezinárodním obchodě. Cílem práce je provést analýzu podniku z marketingového hlediska na německém trhu a zjistit, kde je příležitost ...
 • Markl, Kryštof
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení e-commerce marketplace platformy pro obchodování použitých lithium-iontových baterií. Teoretická část práce se zaměřovala především na pojmy digitálního marketingu, e-commerce, ...
 • Čakrdová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace online marketingové strategie s využitím konceptu See, Think, Do, Care. Cílem práce je zhodnocení současného stavu online marketingových aktivit a navržení možných ...
 • Surendran Santhy, Sujin
  Tato diplomová práce se zabývá zahraničními investicemi v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem diplomové práce je srovnání vybraných aspektů přímých zahraničních investic ve vyspělých a rozvojových zemích. Diplomová práce ...

View more