Výzkumné a technické zprávy

DSpace Repository

Výzkumné a technické zprávy

Recent Submissions

 • Svoboda, Milan (Technická univerzita v LiberciTUL, 2016)
  Projekt je zaměřen na komplexní dokumentaci veřejných pohřebišť na Frýdlantsku a má transdisciplinární charakter. Primárním úkolem je vytvořit elektronickou (textovou a fotografickou) databázi pohřebišť a jednotlivých ...
 • Svoboda, Milan; Benešová, Kateřina; Čermáková, Zuzana; Červinková, Zdeňka; Hájek, Jakub; Kašparová, Anna; Kmoch, Pavel; Kovaříková, Lenka; Kožešníková, Petra; Mrhalová, Erika; Mrkvičková, Tereza; Neumannová, Jaroslava; Rybář, Václav; Svitáková, Michaela; Uhlíř, Jaroslav (Technická univerzita v LiberciTUL, 2010)
  Studující v bakalářském programu jednooborové historie (KHM) na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v LIberci vytvořili studijní i pracovní materiál multimediálního charakteru, ...
 • Svoboda, Milan (Technická univerzita v LiberciTUL, 2010)
  Cílem projektu byl přepis švabachem tištěné knihy Carla Josepha Czoerniga: Topographisch-historisch-statistische Beschreibung von Reichenberg, Wien 1829, její překlad a historické komentáře k dílu. Práce měla být doprovozena ...
 • Svoboda, Milan; Čermáková, Jana; Čermáková, Veronika; Dlouhý, Jiří; Dvořák, Ondřej; Kebza, Ivan; Kochánek, Vít; Krupauerová, Iva; Kříž, Jaroslav; Masopustová, Petra; Nosková, Simona; Novotná, Zuzana; Pospíšilová, Markéta; Rychlovská, Natalie; Řezáč, Petr; Vacatová, Michaela; Virt, Jan (Technická univerzita v LiberciTUL, 2009)
  Studující podle pokynů a pod vedením vedoucího semináře a řešitele grantu IGS, M. Svobody, připravili transliteraci německého svátečního kázání a jeho překlad, dále transliteraci a transkripci českého svátečního kázání z ...
 • Benešová, Kateřina; Kašparová, Anna; Kmoch, Pavel; Kovaříková, Lenka; Kožešníková, Petra; Mrhalová, Erika; Mrkvičková, Tereza; Rybář, Václav; Svitáková, Michaela; Žáková, Lucie; Svoboda, Milan (Technická univerzita v LiberciTUL, 2012)
 • Svoboda, Milan; Benešová, Kateřina; Čermáková, Zuzana; Hájek, Jakub; Kašparová, Anna; Kovaříková, Lenka; Kožešníková, Petra; Mraček, Pavel; Mrhalová, Erika; Mrkvičková, Tereza; Neumannová, Jaroslava; Rybář, Václav; Svitáková, Michaela; Štefanová, Lucie; Uhlíř, Jaroslav (Technická univerzita v LiberciTUL, 2008)
  Cílem projektu byla kritická edice (komentovaný přepis) německého popisu liberecké stavby Božího hrobu z roku 1772 (Gruendliche Beschreibung ...in der Stadt Reichenberg Buntzlauer Creyses neuerbauten Heiligen Grabes, Prag ...
 • Kotek, Michal; Jašíková, Darina; Kopecký, Václav; Primas, Jiří; Malík, Michal (Technická univerzita v LiberciTUL, 2015)
 • Jašíková, Darina; Kotek, Michal; Kopecký, Václav; Fialová, Simona; Pochylý, František; Klíma, Miloš (Technická univerzita v LiberciTUL, 2014)
 • Jašíková, Darina; Kotek, Michal; Fialová, Simona; Pochylý, František; Klíma, Miloš; Kopecký, Václav (Technická univerzita v LiberciTUL, 2015)
 • Jašíková, Darina; Kotek, Michal; Fialová, Simona; Pochylý, František; Klíma, Miloš; Kopecký, Václav (Technická univerzita v LiberciTUL, 2015)
 • Brdlík, Pavel; Kůsa, Petr (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2015-10-19)
  Cílem poloprovozního testování interního extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2 bylo ověření funkčnosti a aplikovatelnosti vyvinutého zařízení u vytipovaného zákazníka, kterým byla firma PLASTIA s.r.o. Z průběhů a ...
 • Seidl, Martin (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2015-10-19)
  Nejrozšířenější technologie zpracování plastů zvaná injekční vstřikování zahrnuje řadu kritických faktorů, které musí být vhodně řešeny, aby výsledný výrobní procesu zajistil produkci dílů požadované kvality při minimálních ...
 • Nováková, Iva (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2015-10-19)
  Optimální teplotní podmínky tlakové licí formy zajišťuje v průběhu licího cyklu temperanční systém. Ve většině českých sléváren se používá temperanční systém tvořený soustavou navzájem propojených kanálů převážně rovnoběžných ...
 • Matoušek, Ivo (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2015-10-19)
  Funkční vzorek razníku pro tvarování skloviny s inovativním způsobem chlazení prostřednictvím zkapalněného CO2. V razníku jsou v oblastech s výskytem vysokých teplot vytvořeny chladicí kavity, do kterých je, prostřednictvím ...
 • Neumann, Heinz (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2015-10-19)
  Cílem technického řešení je nový adaptér pro upevnění přímé elektrody umožňující přívod kapalného oxidu uhličitého jako chladicího prostředku. Adaptér se upevní do tělesa držáku elektrody na kužel. Adaptér je konstruován ...
 • Běhálek, Luboš; Bobek, Jiří; Habr, Jiří; Lenfeld, Petr; Seidl, Martin (Technická univerzita v LiberciPLASTIAG D K spol.TUL, 2014)
  Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem konstrukce a výrobního postupu výroby prototypu ochranné dýchací polomasky s filtrační vložkou vyměnitelného kruhového a obdélníkového filtru.
 • Bílek, Martin; Kotišová, Radka; Munzarová, Marcela (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2014)
  Předmětem této zprávy je souhrn technologických a výrobních informací souvisejících se způsobem výroby, metodami testování a technickými parametry textilního filtračního média, designovaného pro filtraci mikroorganismů ...
 • Běhálek, Luboš; Bobek, Jiří; Habr, Jiří; Lenfeld, Petr; Seidl, Martin (Technická Univerzita v LiberciTUL, 2014)
  Tato zpráva se zabývá popisem výrobního procesu dýchací masky se společným nádechovým a výdechovým otvorem v poloprovozním režimu. Tato dýchací maska se skládá z pružné a tuhé části a je navržena pro dvě tvarové varianty ...
 • Jašíková, Darina; Kotek, Michal; Kopecký, Václav (Technická univerzita v LiberciTUL, 2014)

View more