Pachatelé domácího násilí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pittnerová, Jana
dc.contributor.author Součková, Iva
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/2072
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 80 cs
dc.description.abstract Bachelor thesis deals with perpetrators of domestic violence. The study is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to specialized terms from the perspective of various experts, brings the phenomenon of domestic violence, including the characteristics of its perpetrators. The study deals with the taskand objectives of the Prison Service of the Czech Republic, which gets into direct contact with perpetrators of domestic violence. The practical part is devoted to the examiner unusual questionnaire survey method, which is presented to persons serving a prison sentence in Remand Prison in Liberec. The subject of this section is to analyze the behavior of perpetrators of domestic violence and assessresponsibility for violent behavior and criminal activities of another nature. At the end of the study are formulated recommendations obtained of the issue. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou pachatelů domácího násilí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována odborným pojmům z pohledu různých odborníků, přibližuje fenomén domácího násilí včetně charakteristiky jeho pachatelů. Práce se dále zabývá úkoly a cíli Vězeňské služby České republiky, která se dostává do přímého kontaktu s pachateli domácího násilí. Praktická část je věnována průzkumovému šetření metodou nestandardizovaného dotazníku, který je předkládán osobám ve výkonu trestu odnětí svobody Vazební věznice Liberec. Předmětem této části je analyzovat chování pachatelů domácího násilí a vyhodnotit odpovědnost za násilné chování a trestnou činnost jiného charakteru.V závěru práce jsou formulována doporučení, která vyplývají ze získaných informací dané problematiky. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject aggression en
dc.subject domestic violence en
dc.subject sacrifice en
dc.subject responsibility en
dc.subject offender treatment en
dc.subject crime en
dc.subject torture en
dc.subject prison en
dc.subject agrese cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject terapie cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject týrání cs
dc.subject vězení cs
dc.title Pachatelé domácího násilí cs
dc.title.alternative Offenders of Domestic Violence en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-04-16
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17564
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447814
dc.subject.verbis agression en
dc.subject.verbis human aggression en
dc.subject.verbis agresivita cs
dc.subject.verbis domácí násilí cs
dc.subject.verbis lidská agresivita cs
dc.subject.verbis family violence en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:44:34 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce / Penitenciírní péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account