Spánková potřeba klienta/pacienta

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskalová, Jana
dc.contributor.author Kolínková, Jana
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2013-12-20
dc.date.submitted 2008-03-30 cs
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/206
dc.description katedra: UZS; přílohy: 1 CD; rozsah: 53 cs
dc.description.abstract This thesis deals with the sleep of patients on a standard hospital ward. The aim is to observe patients' need for sleep while in hospital and to examine how sleep is influenced by hospitalisation. It has two parts; the first is theoretical and the second practical. The theoretical part describes sleep from a physiological and lifestyle point of view. The practical part sets goals and hypotheses and describes the methods of collecting, processing and evaluating the data. The basis for this research is a questionnaire that was set on the orthopaedic ward in Jablonec nad Nisou Hospital. The findings of the research report how sleep changes with admission to hospital. en
dc.description.abstract Celá bakalářská práce se zabývá spánkem u hospitalizovaných klientů a pacientů na standardním oddělení. Práce si klade za cíl zmonitorovat spánkovou potřebu u klienta/pacienta v nemocnici a zjistit, jak má pobyt v nemocnici vliv na spánek klienta/pacienta. Je složena ze dvou částí, první část teoretická a druhá praktická. V teoretické části je popsán spánek z hlediska fyziologie a životního stylu. Praktická část bakalářské práce začíná stanovením cílů a hypotéz. Pokračuje popisem metodiky, organizací výzkumu, sběrem, zpracováním a vyhodnocením získaných dat. Podkladem výzkumu je dotazník, který byl realizován na ortopedickém oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Výsledky výzkumu ukazují, jak se změní spánek nástupem do nemocnice. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject sleep en
dc.subject patient en
dc.subject hospital en
dc.subject insomnia en
dc.subject fatigue en
dc.subject hospitalization en
dc.subject nurse en
dc.subject home background en
dc.subject hypnotics en
dc.subject spánek cs
dc.subject klient/pacient cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject nespavost cs
dc.subject únava cs
dc.subject hospitalizace cs
dc.subject zdravotní sestra cs
dc.subject domácí prostředí cs
dc.subject hypnotika cs
dc.title Spánková potřeba klienta/pacienta cs
dc.title.alternative A Need of Sleep of a Patient en
dc.type Thesis cs
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-07-08
dc.date.committed 2009-04-30 cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
local.department ÚZS cs
local.identifier.stag 15318
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 404989
dc.subject.verbis sleep disorders en
dc.subject.verbis spánek cs
dc.subject.verbis health service en
dc.subject.verbis zdravotnictví cs
dc.subject.verbis poruchy spánku cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:09:01 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account