Nanočástice biogenního oxidu křemičitého

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroisová, Dora
dc.contributor.author Kirnerová, Petra
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2017-05-04
dc.date.available 2017-05-04
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/20620
dc.description 80 stran, 9 stran přílioh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM cs
dc.description.abstract Diplomová práce seznamuje s nanomateriály a nanočásticemi v přírodních objektech. Ke studiu stavby studovaného objektu, povrchu a analýze prvků byla použita počítačová tomografie (CT) a elektronový rastrovací mikroskop (SEM) s EDX analýzou. Dále termogravimetrická analýza (TGA) s FTIR analýzou pro popis chemického složení rostlinného objektu. Využit byl také transmisní elektronový mikroskop (TEM). Ke studiu byla vybrána přeslička rolní (Equisetum arvense), z níž byly získány nanočástice oxidu křemičitého. K úpravě vzorků byly použity chemické a fyzikální metody (chemické přečištění pomocí kyselin a využití mikrovlnného mineralizátoru). Byla sledována a popsána velikost částic, jejich vazba na organickou fázi a možnosti získávání oxidu křemičitého z přesličky rolní. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33017&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33017&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33017&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=33017
dc.subject nanoparticles en
dc.subject nanostructure materials en
dc.subject nanočástice cs
dc.subject nanomateriály cs
dc.title Nanočástice biogenního oxidu křemičitého cs
dc.title.alternative Biogenic silicon dioxide nanoparticles en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2016-06-14
local.faculty Strojní fakulta cs
local.department KMT cs
dc.identifier.signature V 64/16 S
local.identifier.stag 33017
local.note.administrators oprava_B
local.identifier.verbis 521004
dc.subject.verbis nanomateriály cs
dc.subject.verbis nanostructure materials en
dc.subject.verbis nanoparticles en
dc.subject.verbis nanočástice cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:16 cs
local.verbis.studijniprogram KMT Strojní inženýrství/Strojírenská technologie a materiály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account